Hopp til innhold

Barnehagen ble truet med budsjettkutt – Nå får de penger

– Dette slaget vant barnehagen, sier forelder Jan Øyvind Kvaløy.

pIM7X2xMWxo

Cizáš sámi mánáidgárdi har plass til 25 barn. Dette bildet har ikke noe med saken å gjøre og er tatt på samefolkets dag i 2018. Mikkel Gaup underholdt barna.

Foto: Vidar Ruud / NTB

For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag.

Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk.

Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

Onsdag presenterte Rødt og byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG et budsjettforlik. De fire partiene har flertall i Oslo bystyre.

En av punktene er penger til den samiske barnehagen.

– Svært lettet

Jan Øyvind Kvaløy er leder for foreldrenettverket i barnehagen.

Jan Øyvind Kvaløy

Jan Øyvind Kvaløy.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

– Foreldrene er svært lettet over det gledelige utfallet av denne saken.

Nå starter arbeidet med å få på plass en prosess for å gjøre barnehagen selvstendig, sier han.

En samisk leder er svært viktig for det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen, fortalte Kvaløy til avisen Vårt Oslo (ekstern lenke) tidligere.

Les også: Provosert over kuttforslag i Oslo-budsjettet

Samisk barnehage i Oslo
Samisk barnehage i Oslo

Burde løftes et hakk opp

Sametingsrådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen roser nå Oslo kommune.

– Jeg ser at det er kommet på plass en avtale om at de ønsker å finansiere barnehagen. Nå får barnehagen bedre vilkår.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Mikkel Eskil Mikkelsen.

Foto: Pressebilde / Christina Gjertsen / Christina Gjertsen

Samtidig foreslår han å endre finansieringsmodell i fremtiden.

– De bør løfte finansieringen til et høyere nivå, og ikke under et bydelsutvalg, sier Mikkelsen.

For tidlig å si noe

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Nå har vi sørget for ekstra midler til barnehagen i 2022. Det er jeg glad for, sier hun.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Sunniva Holmås Eidsvoll

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Videre sier hun at Oslo har en stor og økende samisk befolkning de må ta vare på.

Til Mikkelsen sitt forslag så svarer hun at det er for tidlig å si noe.

– Når det gjelder eventuelle endringer med hensyn til organisering og finansiering er det noe vi må vurdere nærmere. Det er for tidlig å forskuttere noe om mulige løsninger nå, det må jeg få komme tilbake til, sier hun.

Saken avgjøres i bydelsutvalget 16. desember.

Korte nyheter

 • – Det er veldig interessant å se at kommisjonen går inn i retten til land og vann

  Politisk kommentator i NRK Sápmi forklarer at ut av de 21 anbefalte tiltakene som Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer med i rapporten, så er det noe som er diffust, men at det skal et betydelig språk og kulturløft til.

  Hun trekker frem et eksempel på tiltak som hun mener er spesielt og konkret:

  – Det er veldig interessant å se at Sannhets- og forsoningskommisjonen går inn i arealsakene, i retten til land og vann, som er veldig aktuelt nå med Karasjok-dommen i Utmarksdomstolen, hvor Karasjoks befolkning vant frem med at de har eiendomsrett til områdene innenfor kommunens grense.

  – Der sier Kommisjonen at disse rettighetene må kartlegges også utenfor Finnmark, forklarer Solbakk.

  Mona Solbakk
  Foto: nrk
 • – Ollu dieđut maid stuorraservvodagas eai soaitte diehtit

  Jurista ja sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars humai otná Buorre eahketbeaivi, Sápmi sáddagis Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta birra mii odne ovdanbukto Nationálateáhteris Oslos.

  – Dat lea hirbmat ollu diehtu sin barggus, ollu diehtu maid stuorraservvodagas eai soaitte diehtit, muhto maid sápmelaččat goit várra ieža dihtet hui bures. Dego internáhtta eallin, visot dat dáruiduhttima váikkuhusat sámi servvodagaide, lohka Vars.

  Son lea ruoŧabeale duohtavuođakommišuvnna láhttu, gos sii dál leat bargame sullasaš dutkamiid go Norggas leat dahkan. Vaikko ođđa raporttas leat ollu dieđut, de Vars lohka:

  – Dat mii munnje orui čielggas lea dat diehtu kommišuvnnas ahte dál lea dárbu álgit geahččat manne dat ii leat ávki dain mearrádusain maid stuorradiggi dahká main lea ulbmilin nannet, ovdamearkka dihte sápmelaččaid gielladili – ahte manne dat eai čuovvuluvvo.

  – Sámi vuoigatvuođaid hárrái dat lea okta diŋga maid Norga lohpida riikkaidgaskasaččat, muhto nubbi maid dáppe ruovttus čađahit, dat leat stuorra váilevašvuođat, lohka Vars.

  Laila Susanne Vars
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK
 • Fylkesrådsleder: – Viktig å høre historiene

  Elin Dahlseng Eide, fylkesrådsleder i Nordland tar rapporten som om fornorsking på alvor. Det kommer frem i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

  – Vi har en rekke minoriteter som har bodd lenge i Nordland, og som har vært utsatt for fornorsking. Den smerten du blir påført når du ikke får snakke ditt eget språk og ikke får leve ut den kulturen du er født inn i, kan nok de færreste sette seg inn i, sier Eide.

  Hun mener at rapporten vil gi bedre forståelse for minoritetenes utfordringer og fremme god dialog og sameksistens i fremtiden:

  – Det samiske språket og den samiske kulturen er en berikelse for samfunnet, en viktig del av den nordnorske historien og en ressurs for både lokal- og storsamfunn. Vi må ta vare på alle minoritetskulturene på en bedre måte enn vi har gjort til nå, påpeker Eide.

  Fylkesrådslederen oppfordrer til å ta rapporten på alvor og bruke den konstruktivt:

  – Gjennom denne rapporten har vi en unik sjanse til å forstå både saker og følelser langt bedre. Det må vi benytte oss av. Vi skal snakke sammen, møte hverandre og videreutvikle dialogene.

  Elin Dahlseng Eide
  Foto: Mathias Mikalsen