Barnehagen ble truet med budsjettkutt – Nå får de penger

– Dette slaget vant barnehagen, sier forelder Jan Øyvind Kvaløy.

pIM7X2xMWxo

Cizáš sámi mánáidgárdi har plass til 25 barn. Dette bildet har ikke noe med saken å gjøre og er tatt på samefolkets dag i 2018. Mikkel Gaup underholdt barna.

Foto: Vidar Ruud / NTB

For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag.

Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk.

Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

Onsdag presenterte Rødt og byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG et budsjettforlik. De fire partiene har flertall i Oslo bystyre.

En av punktene er penger til den samiske barnehagen.

– Svært lettet

Jan Øyvind Kvaløy er leder for foreldrenettverket i barnehagen.

– Foreldrene er svært lettet over det gledelige utfallet av denne saken.

Nå starter arbeidet med å få på plass en prosess for å gjøre barnehagen selvstendig, sier han.

En samisk leder er svært viktig for det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen, fortalte Kvaløy til avisen Vårt Oslo (ekstern lenke) tidligere.

Jan Øyvind Kvaløy

Jan Øyvind Kvaløy.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Burde løftes et hakk opp

Sametingsrådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen roser nå Oslo kommune.

– Jeg ser at det er kommet på plass en avtale om at de ønsker å finansiere barnehagen. Nå får barnehagen bedre vilkår.

Samtidig foreslår han å endre finansieringsmodell i fremtiden.

– De bør løfte finansieringen til et høyere nivå, og ikke under et bydelsutvalg, sier Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Mikkel Eskil Mikkelsen.

Foto: Pressebilde / Christina Gjertsen / Christina Gjertsen

For tidlig å si noe

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Nå har vi sørget for ekstra midler til barnehagen i 2022. Det er jeg glad for, sier hun.

Videre sier hun at Oslo har en stor og økende samisk befolkning de må ta vare på.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Sunniva Holmås Eidsvoll

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Til Mikkelsen sitt forslag så svarer hun at det er for tidlig å si noe.

– Når det gjelder eventuelle endringer med hensyn til organisering og finansiering er det noe vi må vurdere nærmere. Det er for tidlig å forskuttere noe om mulige løsninger nå, det må jeg få komme tilbake til, sier hun.

Saken avgjøres i bydelsutvalget 16. desember.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.