Hopp til innhold

10 gode råd: Slik holder du liv i det samiske språket i byen

Det kan være vanskelig å holde liv i det samiske språket hvis du bor i byen, hvor norsk dominerer. Men det er mulig!

Loga sámegillii.

Samenes nasjonaldag i Tromsø

Samiske barn på rådhuset i Tromsø. De samiske miljøene vokser i byene.

Foto: Sigve Nedredal / Frilans

Mange samer bor nå i byer.

Hvis det samiske språket skal overleve, er det viktig at også samer i byen snakker samisk, sier språkforsker ved Universitet i Tromsø, Øystein Vangsnes.

Her er Øysteins råd:

1. La språket høres hjemme

Laster Giphy-innhold

Hør på samiske radio- og podkastprogrammer. La samisk høres i bakgrunnen. Hør på samisk musikk.

2. Finn samiske språkarenaer

Bli med på de samiske treffene og arrangementene i byen din.

3. Vær konsekvent

Hvis du har barn og har bestemt deg for å snakke samisk må du være konsekvent.

4. Finn samisktalende venner i byen din

Laster Giphy-innhold

Møt dine samisktalende venner så ofte du har mulighet. Hvis du har barn, finn samisktalende venner til dem slik at barna får leke på samisk.

5. Bruk de samiske tilbudene

Bruk den samiske barnehagen, hvis byen har et slikt tilbud. Husk å kreve samiskundervisning til barnet på skolen.

Lásse Juhán Helander jobber som språkkonsulent på Sametinget.

Lásse Juhán Helander

Lásse Juhán Helander

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

I hverdagen kan du gjøre mye selv for å synliggjøre det samiske språket, sier han.

Her er rådene til Lásse Juhán:

6. Ikke vær redd for å snakke samisk offentlig

Snakk samisk overalt! Det er viktig at språket brukes og høres. Det er med på å knuse fordommer og løfte språkets status.

7. Etterspør samisk

samisk i matbutikken

I Karasjok skiltes det på samisk i matbutikken.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Det er bra om offentlige tjenester, private bedrifter og butikker bruker samisk. Synlighet er viktig! Det bidrar også til å styrke selvtilliten til de samisktalende.

Kristin Solberg bor i Tromsø. Hun har lært seg samisk i voksen alder.

Kristin Solberg

Kristin Solberg

– For meg er det viktig å finne muligheter til å få snakke samisk, både på jobb og i fritiden, sier hun.

Dette er Kristins råd:

8.Før et «samiskt språkregnskap»

Sett av tid. Pass på at du hører og snakker nok samisk hver dag.

9. Finn en språkmentor

Tør å snakke samisk, selv om du ikke snakker perfekt. Finn din egen språkekspert som du kan kontakte når du trenger språkråd.

Elle Márgget Nystad har nylig flyttet fra Karasjok til Tromsø. Hun driver en egen Youtube kanal på samisk.

Elle Márgget Nystad

Youtuber Elle Márgget Nystad

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Det er viktig at vi bruker samisk på internett og når vi kommuniserer på sosiale medier. Det er grunnen til at jeg startet min egen Youtube kanal.

Elles råd:

10. Bruk samisk på internett

Finn de samiskspråklige nettilbudene som finnes for eksempel på Youtube. Bruk samisk på sosiale medier.

Les også:

 • Her er de samiske podkastene:

Stuora oassi sápmelaččain orrot dál gávpogiin.

– Jus sámegiella galgá eallit, de lea dehálaš ahte gávpotsápmelaččat sámástit, lohká Romssa Universitehta gielladutki Øystein Vangsnes.

Dá leat su rávvagat:

1. Divtte sámegiela jámma gullot ruovttus

Laster Giphy-innhold

Guldal sámegiel rádio dahje podcast prográmmaid ja divtte sámegiela gullot vaikko it guldal čađat. Čuojat sámi musihka.

2. Oza sámegiel arenaid

Searvva sámi doaluide ja deaivvademiide, mat lágiduvvojit du gávpogis.

3. Leage konsekveanta

Jus mánáiguin leat mearridan sámástit, de fertet leat konsekveanta ja it goassige mieđihit dárostit.

4. Gávnna sámegielat ustibiid

Laster Giphy-innhold

Gávnna sámegielat ustibiid iežat gávpogis ja servvoštala singuin nu dávjá go vejolaš. Jus dus leat mánát, gávnna mánnái sámegielat olbmáid geaiguin beassá stoahkat.

5. Ávkkástala sámi fálaldagaid

Bija máná sámi mánáidgárdái jus du gávpogis lea dakkár fálaldat. Muitte gáibidit sámegiel oahpahusa skuvllas. Buot sámi mánáin lea vuoigatvuohta dasa.

Lásse Juhán Helander bargá Sámedikki giellakonsuleantan.

Lásse Juhán Helander

Lásse Juhán Helander

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Árgabeaivvis lea ollu maid don ieš sáhtát bargat čalmmustahttin dihte sámegiela, son lohká.

Dá leat Lásse Juhána rávvagat:

6. Ale bala sámásteames dárogielagiid searvvis

Sámás gos dal de leaččat! Lea dehálaš ahte sámegiella gullo ja oidno juohke sajis. Dát lokte giela árvvu ja lea mielde jávkadeame ovdagáttuid.

7. Gáibit sámegiela

samisk i matbutikken

I Karasjok skiltes det på samisk i matbutikken.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Lea dehálaš ohcalit sámegiela almmolaš bálvalusain, gávppiin ja fitnodagain nu ahte sámegiella boahtá oidnosii.

Dát nanne sámegielagiid iešdovddu ja lokte giela árvvu go oidno iešguđegelágan oktavuođain.

Kristin Solberg lea Romssa sápmelaš. Son lea rávesolmmožin oahppan sámegiela.

Kristin Solberg

Kristin Solberg

– Munnje lea dehálaš gávdnat vejolašvuođaid beassat sámástit nu ollu go vejolaš sihke barggus ja astoáiggis.

8. Doala giellarehkega

Fuolat ahte sámástat doarvái juohke beaivvi. Várre áiggi sámegillii. Jus dus leat mánát, de lea dehálaš ahte mánná beaivválaččat beassá gullat ja ságastit giela.

9. Gávnna iežat giellamentora

Duostta sámástit vaikko it ollislaččat hálddaš giela. Gávnna iežat giellaveahki geainna válddát oktavuođa go dárbbašat giellarávvagiid.

Elle Márgget Nystad orru Romssas. Son lea álggahan sámegielat YouTube-kanála.

Elle Nystad

Youtuber Elle Márgget Nystad

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Lea dehálaš ahte mii geavahit sámegiela neahtas ja sosiálamediain. Danin fuobmájin álggahit iežan YouTube-kanála.

Dá lea Elle ráva:

10. Geavat sámegiela interneahtas

Jus du birrasis lea unnán sámegiella de sáhtát gávdnat sámegielagiid interneahtas. Oza sámegielat neahtta fálaldagaid. Ja geavat ieš maid sámegiela sosiálamediain.

Loga nai:

På Norsk

Bures / Hei

Leago dus juoga váimmus ja háliidat midjiide dan muitalit? De sáddes midjiide e-poasta. 

pst, dáppe gávnnat buori sisdoalu.

PÅ NORSK: Har du ris, ros eller tips om hva vi i NRK Sápmi bør se på? Kontakt oss da vel. 

Ps. Her finner du godt innhold.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat