Hopp til innhold

10 gode råd: Slik holder du liv i det samiske språket i byen

Det kan være vanskelig å holde liv i det samiske språket hvis du bor i byen, hvor norsk dominerer. Men det er mulig!

Loga sámegillii.

Samenes nasjonaldag i Tromsø

Samiske barn på rådhuset i Tromsø. De samiske miljøene vokser i byene.

Foto: Sigve Nedredal / Frilans

Mange samer bor nå i byer.

Hvis det samiske språket skal overleve, er det viktig at også samer i byen snakker samisk, sier språkforsker ved Universitet i Tromsø, Øystein Vangsnes.

Her er Øysteins råd:

1. La språket høres hjemme

Laster Giphy-innhold

Hør på samiske radio- og podkastprogrammer. La samisk høres i bakgrunnen. Hør på samisk musikk.

2. Finn samiske språkarenaer

Bli med på de samiske treffene og arrangementene i byen din.

3. Vær konsekvent

Hvis du har barn og har bestemt deg for å snakke samisk må du være konsekvent.

4. Finn samisktalende venner i byen din

Laster Giphy-innhold

Møt dine samisktalende venner så ofte du har mulighet. Hvis du har barn, finn samisktalende venner til dem slik at barna får leke på samisk.

5. Bruk de samiske tilbudene

Bruk den samiske barnehagen, hvis byen har et slikt tilbud. Husk å kreve samiskundervisning til barnet på skolen.

Lásse Juhán Helander jobber som språkkonsulent på Sametinget.

Lásse Juhán Helander

Lásse Juhán Helander

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

I hverdagen kan du gjøre mye selv for å synliggjøre det samiske språket, sier han.

Her er rådene til Lásse Juhán:

6. Ikke vær redd for å snakke samisk offentlig

Snakk samisk overalt! Det er viktig at språket brukes og høres. Det er med på å knuse fordommer og løfte språkets status.

7. Etterspør samisk

samisk i matbutikken

I Karasjok skiltes det på samisk i matbutikken.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Det er bra om offentlige tjenester, private bedrifter og butikker bruker samisk. Synlighet er viktig! Det bidrar også til å styrke selvtilliten til de samisktalende.

Kristin Solberg bor i Tromsø. Hun har lært seg samisk i voksen alder.

Kristin Solberg

Kristin Solberg

– For meg er det viktig å finne muligheter til å få snakke samisk, både på jobb og i fritiden, sier hun.

Dette er Kristins råd:

8.Før et «samiskt språkregnskap»

Sett av tid. Pass på at du hører og snakker nok samisk hver dag.

9. Finn en språkmentor

Tør å snakke samisk, selv om du ikke snakker perfekt. Finn din egen språkekspert som du kan kontakte når du trenger språkråd.

Elle Márgget Nystad har nylig flyttet fra Karasjok til Tromsø. Hun driver en egen Youtube kanal på samisk.

Elle Márgget Nystad

Youtuber Elle Márgget Nystad

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Det er viktig at vi bruker samisk på internett og når vi kommuniserer på sosiale medier. Det er grunnen til at jeg startet min egen Youtube kanal.

Elles råd:

10. Bruk samisk på internett

Finn de samiskspråklige nettilbudene som finnes for eksempel på Youtube. Bruk samisk på sosiale medier.

Les også:

 • Her er de samiske podkastene:

Stuora oassi sápmelaččain orrot dál gávpogiin.

– Jus sámegiella galgá eallit, de lea dehálaš ahte gávpotsápmelaččat sámástit, lohká Romssa Universitehta gielladutki Øystein Vangsnes.

Dá leat su rávvagat:

1. Divtte sámegiela jámma gullot ruovttus

Laster Giphy-innhold

Guldal sámegiel rádio dahje podcast prográmmaid ja divtte sámegiela gullot vaikko it guldal čađat. Čuojat sámi musihka.

2. Oza sámegiel arenaid

Searvva sámi doaluide ja deaivvademiide, mat lágiduvvojit du gávpogis.

3. Leage konsekveanta

Jus mánáiguin leat mearridan sámástit, de fertet leat konsekveanta ja it goassige mieđihit dárostit.

4. Gávnna sámegielat ustibiid

Laster Giphy-innhold

Gávnna sámegielat ustibiid iežat gávpogis ja servvoštala singuin nu dávjá go vejolaš. Jus dus leat mánát, gávnna mánnái sámegielat olbmáid geaiguin beassá stoahkat.

5. Ávkkástala sámi fálaldagaid

Bija máná sámi mánáidgárdái jus du gávpogis lea dakkár fálaldat. Muitte gáibidit sámegiel oahpahusa skuvllas. Buot sámi mánáin lea vuoigatvuohta dasa.

Lásse Juhán Helander bargá Sámedikki giellakonsuleantan.

Lásse Juhán Helander

Lásse Juhán Helander

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Árgabeaivvis lea ollu maid don ieš sáhtát bargat čalmmustahttin dihte sámegiela, son lohká.

Dá leat Lásse Juhána rávvagat:

6. Ale bala sámásteames dárogielagiid searvvis

Sámás gos dal de leaččat! Lea dehálaš ahte sámegiella gullo ja oidno juohke sajis. Dát lokte giela árvvu ja lea mielde jávkadeame ovdagáttuid.

7. Gáibit sámegiela

samisk i matbutikken

I Karasjok skiltes det på samisk i matbutikken.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Lea dehálaš ohcalit sámegiela almmolaš bálvalusain, gávppiin ja fitnodagain nu ahte sámegiella boahtá oidnosii.

Dát nanne sámegielagiid iešdovddu ja lokte giela árvvu go oidno iešguđegelágan oktavuođain.

Kristin Solberg lea Romssa sápmelaš. Son lea rávesolmmožin oahppan sámegiela.

Kristin Solberg

Kristin Solberg

– Munnje lea dehálaš gávdnat vejolašvuođaid beassat sámástit nu ollu go vejolaš sihke barggus ja astoáiggis.

8. Doala giellarehkega

Fuolat ahte sámástat doarvái juohke beaivvi. Várre áiggi sámegillii. Jus dus leat mánát, de lea dehálaš ahte mánná beaivválaččat beassá gullat ja ságastit giela.

9. Gávnna iežat giellamentora

Duostta sámástit vaikko it ollislaččat hálddaš giela. Gávnna iežat giellaveahki geainna válddát oktavuođa go dárbbašat giellarávvagiid.

Elle Márgget Nystad orru Romssas. Son lea álggahan sámegielat YouTube-kanála.

Elle Nystad

Youtuber Elle Márgget Nystad

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Lea dehálaš ahte mii geavahit sámegiela neahtas ja sosiálamediain. Danin fuobmájin álggahit iežan YouTube-kanála.

Dá lea Elle ráva:

10. Geavat sámegiela interneahtas

Jus du birrasis lea unnán sámegiella de sáhtát gávdnat sámegielagiid interneahtas. Oza sámegielat neahtta fálaldagaid. Ja geavat ieš maid sámegiela sosiálamediain.

Loga nai:

På Norsk

Bures / Hei

Leago dus juoga váimmus ja háliidat midjiide dan muitalit? De sáddes midjiide e-poasta. 

pst, dáppe gávnnat buori sisdoalu.

PÅ NORSK: Har du ris, ros eller tips om hva vi i NRK Sápmi bør se på? Kontakt oss da vel. 

Ps. Her finner du godt innhold.

Korte nyheter

 • Gjenbegravning av Stor-Stina i Malå

  Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854), med kallenavnet Stor-Stina, ble født i Malå i Nord-Sverige. Hun var verdens lengste samekvinne, og var stor kjendis i Europa.

  Etter sin død ble hun gravd opp av forskere, og sendt til Karolinska institutet i Sør-Sverige.

  170 år etter sin død ble hun i dag gjenbegravd på Malå kirkegård.

  For samene i Malå har det vært en lang kamp for å få gjennomføre gjenbegravningen av Larsdotter.

  – Det har vært en stor dag, det er vanskelig å sette ord på hva man føler nå, sier leder for Malå sameforening, Stefan Larsson til SVT Sápmi.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT
 • Utvider skogbrannfaren

  Meteorologisk institutt utvider sitt farevarsel for skogbrannfare i nord.

  Fra søndag er det gult farevarsel for skogbrannfare også i nordlige deler av Nordland og sør i Troms.

  – Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, advarer meteorologene.

  Fra før er det gult farevarsel for skogbrannfare i indre strøk av Finnmark og deler av Nordland.

  Farevarslene gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

  I Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og sør på Helgelandskysten er det for tiden oransje farevarsel for skogbrannfare. Her er det klar anbefaling om å ikke bruke ild.

  Det er samtidig gult farevarsel for skogbrannfare i Rogaland.

  Meteorologisk institutt
  Illustrasjon: Meteorologisk institutt
 • Jámii 170 jagi dassái – hávdáduvvui ođđasit odne

  Ubmisámi nisu, Christina Chatarina Larsdotter rohkki (1819-1854), guhte gohčoduvvui Stor-Stina, hávdáduvvui ođđasit odne Malláge/Malå girkogárdái Ruoŧas.

  Su gohčodedje Stor-Stina go son lei erenoamáš guhkes olmmoš, badjel guokte mehter guhkki.

  Maŋŋá go son jámii ledje dutkit roggan hávddi ja dolvon su rupmaša máttás.

  Malláge sámesearvvi / Malå Sameförening beales leat giitevačča go Larsdotter fas lea beassan iežas ruovttuguovllu hávdeeatnamii.

  – Dál leat olu ieš guđet ge lágan dovddut ja lea váttis daid sániiguin čilget, lohká sámesearvvi njunuš, Stefan Larsson SVT Sápmái.

  Stor-Stina birra lea maid Åarjelhsaemien Teatere ráhkadan čájálmasa.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT