Provosert over kuttforslag i Oslo-budsjettet

Byrådsdirektør i bydel Grünerløkka foreslår å fjerne lederstillingen ved hovedstadens samiske barnehage. Forslaget møter motstand blant foreldre og folkevalgte i bydelen.

Samisk barnehage i Oslo

SAMISK BARNEHAGE: Ved Tøyenbadet ligger Bellevue gård barnehage. Samisk barnehage er formelt en del av denne barnehagen, men har i praksis vært en egen barnehage i årevis. Det er to avdelinger i den samiske barnehagen.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Kuttet fører til færre prosjekter med samisk språk og kultur, og færre samiske ansatte i barnehagen. I tillegg får man en leder som ikke har spesialkompetanse til å lede samisk barnehage, sier Mikkel Berg-Nordlie.

Han representerer Samisk foreldrenettverk i Oslo og Omegn. Berg-Nordlie er provosert og svært frustrert over forslaget.

Bydel Grünerløkka må kutte nesten 40 millioner kroner på neste års budsjett.

De foreslår å ta bort 60 % av lederstillingen i samisk barnehage, og overføre jobben til leder ved Bellevue Gård barnehage.

Slik kan bydelen spare om lag 500.000 kroner.

– Stikk i strid med avtalen

Mikkel Berg-Nordlie.

SPRÅKRØKT: Mikkel Berg-Nordlie minner om at en del jobben til leder i Samisk barnehage er å søke midler og gjennomføre prosjekter for samisk språkrøkt og kulturlæring. Dette blir neppe gjort hvis barnehagen blir uten egen leder, mener han.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Berg-Nordlie mener dette vil føre til at Samisk barnehage på en måte slutter å eksistere.

– Den blir nedgradert til to barnehageavdelinger i en norsk barnehage.

Oslo kommune og Sametinget har skrevet under på at de sammen skal styrke tilbudet til bysamene. I dokumentet står det at tilbudet til samiske barn skal utvikles videre.

Hvis samisk barnehage ikke lenger har en egen leder, så nedskaleres tilbudet, mener Berg-Nordlie:

– Det er stikk i strid med samarbeidserklæringen. Hvis dette blir gjennomført, kan man spørre seg om den er noe verdt.

Et slikt kutt stemmer heller ikke med byrådets egen erklæringen. Der står det at hovedstaden har en spesiell forpliktelse til å bevare og utvikle samisk språk , kultur og identitet, påpeker han.

– Barnehagen består

Bydelsdirektør, Ellen Oldereid, avviser at budsjettkutt svekker tilbudet ved samisk barnehage.

Barnehagen er også i dag samorganisert med en «ordinær norskspråklig barnehage» med felles styrer, og har kun 16 barn.

Derfor er det ikke behov for egen administrativ stilling.

Ellen Oldereid.

BYDELSDIREKTØR: Oldereid mener at forslaget er i tråd med samarbeidserklæringen. – Jeg forholder meg til byrådserklæringen som jeg regner med er basert på samarbeidserklæringen. Jeg kan ikke se at dette er i konflikt med denne.

Foto: Pressebilde / Oslo kommune

– Vi kan ikke se at en 60 prosent administrativt ansatt er avgjørende for å videreutvikle barnehagetilbudet til samiske barn i Oslo. Barnehagens pedagogiske bemanning har samisk språk- og kulturbakgrunn, sier Oldereid.

Budsjettkuttet er heller ikke i strid med byrådserklæringen.

– Den samiske barnehagen vil bestå. Bydelen ser ikke at forslaget er et brudd med byrådserklæringen.

– Ser alvorlig på saken

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er bekymret. Han har kontaktet ledelsen i Grünerløkka bydel.

Mikkel Eskil Mikkelsen

KONTAKTET BYDELSLEDELSEN: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen forventer at Samisk barnehage fortsatt får ha en egen leder. Dette har Mikkelsen gitt tydelig beskjed om bydelspolitikere i Oslo.

Foto: Kenneth Hætta / Preassagovva

– Vi ser alvorlig på at den samiske barnehagen i Oslo utsettes for kuttforslag. Vi minner også om at kommunen har skrevet under på en samarbeidserklæring med oss, sier han.

Mikkelsen forventer at den samiske barnehagen i Oslo får fortsette å utvikle tilbudet til samiske barn i hovedstaden.

– Vi holder fast på at samisk barnehage må ha en leder med samisk språk- og kulturkompetanse, sier han.

– Vil bevare stillingen

Jane Vogt Evensen (SV).

SKRIFTLIG SPØRSMÅL: Vogt Evensen forteller at SV også har stilt spørsmål til administrasjonen og sendt skriftlig spørsmål til bydelsdirektøren om kuttforslaget.

Foto: Kristian Myhre / SV

Også leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite Jane Vogt Evensen (SV) mener forslaget er uheldig.

– SV ønsker å jobbe for å bevare denne stillingen. Vi er stolte av å ha den samiske barnehagen i vår bydel, sier hun.

Lederen har ekstra ansvar for å sikre samisk innhold i denne barnehagen, påpeker hun:

– Vi ser at et slikt kutt kan være uheldig med tanke på det viktige mandatet barnehagen har. Språk og kulturutvikling er noe den lederstillingen i barnehagen fyller i stor grad.

– Rammes ekstra hardt

Samisk barnehage har en ekstra utfordrende situasjon for tiden. Tøyenbadet, som er er nærmeste nabo, skal rives og bygges på nytt.

– Samisk barnehage står antakelig overfor flytting til midlertidige lokaler. Med dette kuttforslaget på toppen, rammes barnehagen ekstra hardt, sier Vogt Evensen.

Vemund Rundberget (Ap).

FLERTALL: Leder for Grünerløkka Ap, Vemund Rundberget sier dette om forhandlingene: – Vi opplever nå at det er flertall blant samarbeidspartiene på Grünerløkka for å opprettholde denne lederstillingen.

Foto: Pressebilde / Arbeiderpartiet

Gruppeleder for Grünerløkka Arbeiderparti, Vemund Rundberget, bekrefter at også de vil fortsatt ha en egen leder i samisk barnehage.

– Vi håper at vi får gjennomslag for at lederstillingen beholdes, sier han.

I bydelen har Ap, SV og MDG inngått en samarbeidsavtale.

Partiene forhandler nå om neste års budsjett. Den skal vedtas 12. desember.