Hopp til innhold

To ansatte tar utdanning – barnehage måtte legge ned

Samiske barnehager sliter. Flere har ansatte som bare snakker norsk. I noen barnehager snakker ingen av barna samisk. Men den største utfordringen er å finne ansatte.

Samisk barnehage

MINDRE SOSIALISERING: Ungene ved Málátvuomi Sámi Mánáidgárd i Målselv er spredt over alle vinder på grunn av den midlertidige nedleggelsen. Nå møtes de én til to uker i måneden under et språkbadprosjekt. Bildet er fra Samisk barnehage Cizàs i Oslo.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Det er frustrerende å ikke få søkere til jobbene, svarer Isabell Warsla.

Hun er styrer ved Fossen barnehage i Kåfjord i Nord-Troms. Her er det en samisk avdeling som heter Riebangárdi.

Både høyere lønn og stipender er brukt som lokkemiddel for å få kvalifiserte ansatte til avdelingen i Kåfjord, men dette har ikke nyttet.

NRK avdekker i en rundspørring blant samiske barnehager at de har store utfordringer:

 • 16 av 29 barnehagene har ikke fått tak i nok samiskspråklige ansatte som er kvalifisert til jobben.
 • 18 av 29 samiske barnehager sliter med å få tak i nok samiske vikarer.
 • I 7 av 29 barnehager snakker ikke alle ansatte samisk.
Fossen barnehage

FOSSEN BARNEHAGE: I Nord-Troms er én av 16 barnehager som sliter med å få tak i kvalifisert samiskspråklige ansatte

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

La ned barnehagen

Ansatte i barnehager med samisk tilbud må både være barnehageutdannet og samiskspråklige.

Behovet for denne «dobbel-kompetansen» har ført til dramatiske konsekvenser for noen av barnehagene.

Problemene for Málátvuomi Sámi Mánáidgárdi i Målselv ble etter hvert uhåndterlige. De måtte med tungt hjerte legge ned driften midlertidig våren 2018.

Årsaken?

To ansatte valgte å ta utdanning som barnehagelærer. De fikk ikke tak i nye ansatte.

Fungerende styreleder i barnehagen, Risten Ánne Siri, forteller om en fortvilende situasjon. Hver vår må de ta en vurdering på om barnehagen kan fortsette med tilbudet. Dette sliter på både ansatte, foreldre og barn.

– Vår største utfordring er at vi er utenfor det samiske området. Vi har hatt disse rekrutteringsproblemene i flere tiår. Når vi da ikke lykkes med å gi et fullverdig tilbud er det selvfølgelig veldig trist. Det er mange følelser knyttet til dette, sier Siri til NRK.

Hun forteller om barn som har blitt fraktet nærmere syv mil for å få samisk i barnehagen. Som plaster på såret for barna og foreldrene har de hatt et språkbad-tilbud i over ett år.

Dukker i Ysterhagaen barnehage - Luvlege Maanagierte

INGEN LEKING: De samiske dukkene blir ikke like flittig brukt i Málátvuomi Sámi Mánáidgárd i Målselv. Etter at barnehagen måtte legge ned midlertidig er ungene på språkbad én til to uker i måneden. Bildet er tatt ved Ysterhagaen barnehage – Luvlege Maanagierte i Røros.

Foto: Vaino Natasha Rensberg / NRK

Ingen barn snakker samisk

I Norge er det 29 barnehager som har et samisk tilbud.

Selv om driftsspråket skal være samisk, oppgir bare tre av fire barnehager at alle ansatte kun snakker samisk i barnehagen.

Ved den samiske avdelingen i Kåfjord er det bare et barn som har samisk som morsmål. Fram til i vår var det ingen barn som snakket samisk.

– Det er jo noe som mangler. Vi er jo en samisk avdeling, og da vi i 2015 skjønte at ikke alle hadde samisk som morsmål så tenkte vi «oi, jaha». Det jeg tenker er at vi må jobbe for å gjøre kommunen tospråklig, sier styrer Isabell Warsla ved Fossen barnehage i Kåfjord.

Korte nyheter

 • Goalmát duodjegirjev julevsámegiellaj almot

  Gåvån la mihás Erlend Elias Bragstad guhti l oadtjum gáptev Lilian Urheimas (oab) goarodum. Dat la aktse jage dás åvddåla.

  Ja jur Lilian Urheim la dal jådon goalmát girjijn duoje birra. Åvddåla la sån almodam girjijt «Árbbedábálasj gahper julevsáme gápptáj» ja «Sliehppá julevsáme gápptáj». Goalmát girjje l «Julevsáme gáppte».

  Divtasvuonak Lilian Urheim subtsas NuorttaSálto avjssaj binná l girjijs duoje birra julevsámegiellaj, ja ájgge l aj gållåm dájt tjállet dajna gå sæmmi bále viertti guoradallat.

  – Moadda dágástallama , guoradallama ja kvalitiehtatjårggima. Juska l nav, de lij ájn dåhkkit dárkkelappot tjielggit ja ájn vil ienep duoddit, javllá Urheim avijssaj.

  Urheim la duojijn bajás sjaddam, ja måttijt jagijt duodjuham. Sunji l ájnas árbbedábijt gitta anedit juska duojev åvddånahttá.

  – Duodje l viesso kultuvrra mij la rievddamin, ja dajnas la de ájnnasabbo diedojt åmastit mij ajtu mijá guovlluj gullu nav vaj bessap ietjama árbbedábijn oahpásmuvvat, ja ij segadit dav mij ij midjij gullu. Gå la dát diehto vuodon, de la vejulasj duojev åvddånahttet, ja ietjama sierra åsijt maŋen válldet. Dav de julevsábmen dåbddåp, javllá Lilian Urheim avijssaj.

  Erlend Elias Bragstad og Lilian Urheim
  Foto: Harrieth Aira / NRK
 • Vijmak besa dáv filmav gehtjatjit

  Javllamáno 25. biejve de vijmak bæssá dáv filmav gehtjatjit. Vuostasjvuosádallam la juo gålmmi sjáhtjalum, valla dálla de filmma «Kampen om Narvik» vijmak máhttá vuoseduvvat.

  – Gå dal vuostasjvuosádallam moaddi la sjáhtjalum, de vijmak gávnajma hiebalgis ájgev dasi. Gávnajma aj buoremus biejvev, ja dat lij má aj ieme biejvve, diedet filma buvtadiddje Aage Aaberge præssadiedádusán.

  Filmmabuvtadibme la stuorra hásstalusájt vásedam madi lij korona, ja dajna l aj vuostasjvuosádallam juo gålmmi sjáhtjalum. Duodden la aj Ukraina-doarro dahkam nav vaj buvtadiddje válljij ájn vil vuostasjvuosádallamav sjáhtjalit.

  – Anijma dav dåssjen filmav vuosádallat ietjama doarrohiståvrås madi Europan esski hæhkkafáddaj ládam la ådå doaros, tjielggi Aaberge.

  kampen om narvik
  Foto: Nordic Film Productions
 • Øyfjellet rettssaken utsettes

  Skjønnsrettssaken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Øyfjellet Wind utsettes, melder Helgeland tingrett. Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland krevde saken utsatt på grunn av altfor kort tid til forberedelser. Advokatene til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt var uenige. Nå vil tingretten prøve å finne nye datoer i neste uke.

  Loga sámegillii

  ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA