Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets

Valgkretsen består av 75 kommuner. Fire representanter skal velges inn på Sametinget.

Draktdeler til sørsamisk drakt

Elementer til den sørsamiske kofta.

Foto: NRK

Kommunene i Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy og sørover, kommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, Surnadal og Rindal kommuner i Møre- og Romsdal fylke og Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke er med i valgkretsen.

Utsikt mot Trondheim

Utsikt mot Trondheim.

Foto: Tove Hammervik Flø

I 2009 hadde valgkretsen tre mandater. Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets hadde 904 manntallsførte 30. juni 2011, og får dermed fire mandater i 2013. Det er et mandat mer enn i 2009.

Listene

Her er listene til 2013-valget (her oppdateres listene etter hvert som nominasjonene gjennomføres).

Arbeiderpartiet

Åarjel-saemiej Gïelh

Senterpartiet

Norske Samers Riksforbund

Valgresultater

Her er valgresultatet fra 2013-valget:

Valgkrets 6: Resultater

Liste

Opptalte st.

%-fordeling

2009-stemmer

%-endring 2009

Repr.

Endring

Ap

120

 24,7

 

 

 1

 

NSR

141

 29,1

 

 

 1

 

ÅSG

168

 34,6

 

 

 2

 +1

SP

47

 9,7

 

 

 

 

Blanke

9

 1,9

 

 

 

 

Frammøte

485

 49,8

 

 

 4

 

Her er valgresultatet fra 2009-valget:

Valgkrets 6

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent 

Mandatprogn

NSR

116

161

29.8

Sp

23 

34

6.3

 

DnA

109

177

32.8

1

SFF 

14

22

4.1

 

ÅSG 

90

146

27.0

30. juli 2009 var det 878 personer i manntallet: 452 menn og 426 kvinner. 549 stemte, og det ga en fremmøteprosent på 62,1.

Listene i valgkrets 6 i 2009

Det totale innbyggertallet i kommunene som er med i valgkrets 6 var 514.244 (1.7.2008). 0,14% av innbyggerne i kommunene var oppført i samemanntallet i 2005.

Denne valgkretsen er omtrent det samme som valgkrets 12 - Sørsame-området ved valget i 2005.

Alt om 2009-valget på NRK Sápmi

Stemmene og mandatene i denne kretsen ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

159

1

NSR

184

1

Åarjel læstoe

139

1

Andre

16

Disse kommunene hadde 731 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 524 stemme, og dette ga en fremmøteprosent på 71,6.

Disse har representert valgkretsen

I 2013-valget ble disse valgt inn:

John Kappfjell, Ap

Ellinor Marita Jåma, Åarjel-saemiej Gïelh

Jovna Zakharias Dunfjell, Åarjel-saemiej Gïelh

Nora Marie Bransfjell, NSR

I 2009-valget ble disse valgt inn (lenkene er presentasjonen av representantene før 2009-valget):

Valgkrets 6
Foto: Grafikk: NRK

Etter at Ellinor Marita Jåma ble sametingsråd, ble Ida Marie Bransfjell fast representant på Sametinget.

Følgende har representert dette området på Sametinget:

2005-2009:

Sørsameområdet: Sten Erling Jönsson (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Kirsten Appfjell (Åarjel læstoe).

2001-2005:

Sørsameområdet: Sten Erling Jönsson (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Kjell Jøran Jåma (Sørsamelandlista).

1997-2001:

Sørsameområdet: Leif Elsvatn (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Einar Lifjell (NSR).

1993-1997:

Sørsameområdet: Odd Kappjell (Maadtoej Sijte), Jarle Jonassen (NSR) og Åsta Vangberg (NSR).

1989-1993:

Sørsameområdet: Ella Holm Bull (NSR), Jarle Jonassen (NSR) og John Nordfjell (Mijjieh Åarjeletjh/Vi i sør - Samarbeidsliste).

Her kan du selv søke på samtlige lister som er stilt til samtlige sametingsvalg: NSD-PolSys (ekstern lenke fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Data om det politiske system). Klikk deg inn på Valglistearkivet.