Hopp til innhold

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets

Valgkretsen består av 75 kommuner. Fire representanter skal velges inn på Sametinget.

Draktdeler til sørsamisk drakt

Elementer til den sørsamiske kofta.

Foto: NRK

Kommunene i Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy og sørover, kommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, Surnadal og Rindal kommuner i Møre- og Romsdal fylke og Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke er med i valgkretsen.

Utsikt mot Trondheim

Utsikt mot Trondheim.

Foto: Tove Hammervik Flø

I 2009 hadde valgkretsen tre mandater. Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets hadde 904 manntallsførte 30. juni 2011, og får dermed fire mandater i 2013. Det er et mandat mer enn i 2009.

Listene

Her er listene til 2013-valget (her oppdateres listene etter hvert som nominasjonene gjennomføres).

Arbeiderpartiet

Åarjel-saemiej Gïelh

Senterpartiet

Norske Samers Riksforbund

Valgresultater

Her er valgresultatet fra 2013-valget:

Valgkrets 6: Resultater

Liste

Opptalte st.

%-fordeling

2009-stemmer

%-endring 2009

Repr.

Endring

Ap

120

 24,7

 

 

 1

 

NSR

141

 29,1

 

 

 1

 

ÅSG

168

 34,6

 

 

 2

 +1

SP

47

 9,7

 

 

 

 

Blanke

9

 1,9

 

 

 

 

Frammøte

485

 49,8

 

 

 4

 

Her er valgresultatet fra 2009-valget:

Valgkrets 6

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent 

Mandatprogn

NSR

116

161

29.8

Sp

23 

34

6.3

 

DnA

109

177

32.8

1

SFF 

14

22

4.1

 

ÅSG 

90

146

27.0

30. juli 2009 var det 878 personer i manntallet: 452 menn og 426 kvinner. 549 stemte, og det ga en fremmøteprosent på 62,1.

Listene i valgkrets 6 i 2009

Det totale innbyggertallet i kommunene som er med i valgkrets 6 var 514.244 (1.7.2008). 0,14% av innbyggerne i kommunene var oppført i samemanntallet i 2005.

Denne valgkretsen er omtrent det samme som valgkrets 12 - Sørsame-området ved valget i 2005.

Alt om 2009-valget på NRK Sápmi

Stemmene og mandatene i denne kretsen ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

159

1

NSR

184

1

Åarjel læstoe

139

1

Andre

16

Disse kommunene hadde 731 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 524 stemme, og dette ga en fremmøteprosent på 71,6.

Disse har representert valgkretsen

I 2013-valget ble disse valgt inn:

John Kappfjell, Ap

Ellinor Marita Jåma, Åarjel-saemiej Gïelh

Jovna Zakharias Dunfjell, Åarjel-saemiej Gïelh

Nora Marie Bransfjell, NSR

I 2009-valget ble disse valgt inn (lenkene er presentasjonen av representantene før 2009-valget):

Valgkrets 6
Foto: Grafikk: NRK

Etter at Ellinor Marita Jåma ble sametingsråd, ble Ida Marie Bransfjell fast representant på Sametinget.

Følgende har representert dette området på Sametinget:

2005-2009:

Sørsameområdet: Sten Erling Jönsson (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Kirsten Appfjell (Åarjel læstoe).

2001-2005:

Sørsameområdet: Sten Erling Jönsson (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Kjell Jøran Jåma (Sørsamelandlista).

1997-2001:

Sørsameområdet: Leif Elsvatn (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Einar Lifjell (NSR).

1993-1997:

Sørsameområdet: Odd Kappjell (Maadtoej Sijte), Jarle Jonassen (NSR) og Åsta Vangberg (NSR).

1989-1993:

Sørsameområdet: Ella Holm Bull (NSR), Jarle Jonassen (NSR) og John Nordfjell (Mijjieh Åarjeletjh/Vi i sør - Samarbeidsliste).

Her kan du selv søke på samtlige lister som er stilt til samtlige sametingsvalg: NSD-PolSys (ekstern lenke fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Data om det politiske system). Klikk deg inn på Valglistearkivet.

Korte nyheter

 • Dronnet Sonja galledii riikkaidgaskasaš bázzedahkkiid Bieváin

  Les på norsk.

  Gonagasskiipa lea Nordlánddas dán vahkku. Vuossárgga finai Majestehta Dronnet Sonja gáttis Bieváin ovttas sátnejođiheddjiin Sture Pedersen, čállá Bladet Vesterålen.

  Bieváin galledii son Olgogalleriija, gos čieža riikkaidgaskasaš bázzedahkki barget olles dán geasi. Son rabai ieš galleriija 2015:s.

  Bázzedahkkit ráhkadit iešguhtet bácci mat biddjojuvvojit Kirkeveienii Bieváin, aviissa dieđuid mielde. Geaidnu lea gili boarráseamos.

  Dronnet lea máhccan fas Gonagasskiipii mii lea jođus máttás. Mátki Bieváide lei priváhta, dieđiha gonagasšloahtta.

  Dronning Sonja i Bodø lørdag.
  Foto: Jan Langhaug
 • SG moaitá hattiid girdišiljuin

  Girdišiljuid gávppiin leat menddo alla hattit, oaivvilda stuorradiggeáirras Andreas Sjalg Unneland (SG).

  Mii leat áibbas sorjavaččat dietnasiin, vástida Avinor.

  – Avinor dadjá ahte sii gáibidit gilvonávccalaš hattiid, muhto go bearaš mas leat njealjis šaddet máksit badjel 300 ruvnno njealji bruvssa ja veahá šuhkoláda ovddas, de lea dat njulgestaga «mielaheapme», dadjá Unneland.

  Stuorradiggeáirras háliida ahte aktevrrat árvvoštallet iežaset hattiid, dahje ahte Avinor bidjá garrasat gáibádusaid.

  – Gávppit leat vuoitán jackpota ealáhusa vuorbádeamis go sáhttet bidjat alla hattiid das mii geavatlaččat lea monopola, dadjá son.

  Avinor čállá e-poasttas NRK:i ahte lea SSP fitnodat mii bidjá hattiid gávppiin.

  Point på Bodø lufthavn.

  Reagerer på flyplasspriser: – Vunnet jackpot i næringslivets lotteri

  SV bruker ordene «blodpris» og «monopol» når de omtaler prisene på flyplasser. Avinor sier at de er avhengig av at folk legger igjen penger i kioskene.

 • Andreinntaket til videregående opplæring er klart

  249 søkere har nå fått tilbud om plass ved videregående skoler i Finnmark fylkeskommune etter at andreinntaket er klart, melder fylkeskommunen i en pressemelding.

  Til sammen har nå 2.464 søkere fått tilbud om videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune.

  Av de 249 søkerne var det 115 nye ungdomsrettssøkere som fikk tilbud om skoleplass til fylkeskommunale og statlige skoler i Finnmark.

  Det betyr at alle søkere med ungdomsrett nå har fått tilbud om skoleplass.

  I tillegg til søkere med ungdomsrett, har søkere med andre rettstyper også fått tilbud.

  Syv søkere med fullføringsrett har fått tilbud om skoleplass, det samme har 52 søkere med voksenrett og til slutt har også 75 søkere uten rett fått tilbud som skoleplass.

  Alta videregående skole

  Hoved­inntaket til videre­gående opp­læring i Finnmark er klart: En linje skiller seg ut

  De fleste har søkt seg til yrkesfag.