Hopp til innhold

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets

Valgkretsen består av 75 kommuner. Fire representanter skal velges inn på Sametinget.

Draktdeler til sørsamisk drakt

Elementer til den sørsamiske kofta.

Foto: NRK

Kommunene i Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy og sørover, kommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, Surnadal og Rindal kommuner i Møre- og Romsdal fylke og Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke er med i valgkretsen.

Utsikt mot Trondheim

Utsikt mot Trondheim.

Foto: Tove Hammervik Flø

I 2009 hadde valgkretsen tre mandater. Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets hadde 904 manntallsførte 30. juni 2011, og får dermed fire mandater i 2013. Det er et mandat mer enn i 2009.

Listene

Her er listene til 2013-valget (her oppdateres listene etter hvert som nominasjonene gjennomføres).

Arbeiderpartiet

Åarjel-saemiej Gïelh

Senterpartiet

Norske Samers Riksforbund

Valgresultater

Her er valgresultatet fra 2013-valget:

Valgkrets 6: Resultater

Liste

Opptalte st.

%-fordeling

2009-stemmer

%-endring 2009

Repr.

Endring

Ap

120

 24,7

 

 

 1

 

NSR

141

 29,1

 

 

 1

 

ÅSG

168

 34,6

 

 

 2

 +1

SP

47

 9,7

 

 

 

 

Blanke

9

 1,9

 

 

 

 

Frammøte

485

 49,8

 

 

 4

 

Her er valgresultatet fra 2009-valget:

Valgkrets 6

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent 

Mandatprogn

NSR

116

161

29.8

Sp

23 

34

6.3

 

DnA

109

177

32.8

1

SFF 

14

22

4.1

 

ÅSG 

90

146

27.0

30. juli 2009 var det 878 personer i manntallet: 452 menn og 426 kvinner. 549 stemte, og det ga en fremmøteprosent på 62,1.

Listene i valgkrets 6 i 2009

Det totale innbyggertallet i kommunene som er med i valgkrets 6 var 514.244 (1.7.2008). 0,14% av innbyggerne i kommunene var oppført i samemanntallet i 2005.

Denne valgkretsen er omtrent det samme som valgkrets 12 - Sørsame-området ved valget i 2005.

Alt om 2009-valget på NRK Sápmi

Stemmene og mandatene i denne kretsen ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

159

1

NSR

184

1

Åarjel læstoe

139

1

Andre

16

Disse kommunene hadde 731 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 524 stemme, og dette ga en fremmøteprosent på 71,6.

Disse har representert valgkretsen

I 2013-valget ble disse valgt inn:

John Kappfjell, Ap

Ellinor Marita Jåma, Åarjel-saemiej Gïelh

Jovna Zakharias Dunfjell, Åarjel-saemiej Gïelh

Nora Marie Bransfjell, NSR

I 2009-valget ble disse valgt inn (lenkene er presentasjonen av representantene før 2009-valget):

Valgkrets 6
Foto: Grafikk: NRK

Etter at Ellinor Marita Jåma ble sametingsråd, ble Ida Marie Bransfjell fast representant på Sametinget.

Følgende har representert dette området på Sametinget:

2005-2009:

Sørsameområdet: Sten Erling Jönsson (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Kirsten Appfjell (Åarjel læstoe).

2001-2005:

Sørsameområdet: Sten Erling Jönsson (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Kjell Jøran Jåma (Sørsamelandlista).

1997-2001:

Sørsameområdet: Leif Elsvatn (Ap), Jarle Jonassen (NSR) og Einar Lifjell (NSR).

1993-1997:

Sørsameområdet: Odd Kappjell (Maadtoej Sijte), Jarle Jonassen (NSR) og Åsta Vangberg (NSR).

1989-1993:

Sørsameområdet: Ella Holm Bull (NSR), Jarle Jonassen (NSR) og John Nordfjell (Mijjieh Åarjeletjh/Vi i sør - Samarbeidsliste).

Her kan du selv søke på samtlige lister som er stilt til samtlige sametingsvalg: NSD-PolSys (ekstern lenke fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Data om det politiske system). Klikk deg inn på Valglistearkivet.

Korte nyheter

 • Buollinalárbma Sámedikkis

  Sámedikkis čuojai disdat gaskabeaivvi buollinalárbma ja buollinčáskadeaddjit manne dohko. Doppe lei buollinhádja, muhto eai gávdnan suova eai ge lieggasa, muitala operašuvdnajođiheaddji Karl Edvard Eriksen Balto.

  Dál leat biggoheame vistti, ja loahpahit ášši.

  Sámediggedirektevra Inger Máret Eira Åhren čilge ahte sii eai sáhte dahkat maidege eará go eai dieđe gos hádja boahtá.

  – Mis leat hui sensitiivvas buollinalárpmat mat dieđihit njuolga buollinčáskadeddjiide jus fas šaddá mihkkege, lohka Eira Åhren.

  Les på norsk her.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • Brannutrykning på Sametinget

  Brannvesenet rykket ut til Sametinget etter alarmen gikk tirsdag ettermiddag. På stedet var det verken røyk eller varme, men en svidd lukt.

  De lufter nå ut lukta, så henlegger de saken, forteller operasjonsleder Karl Edvard Eriksen Balto til NRK Sápmi.

  Sametingsdirektør Inger Marit Eira Åhren forklarer at de ikke kan gjøre noe mer når de ikke vet hva lukta kommer av.

  – Vi har veldig sensitive brannalarmer som automatisk varsler brannvesenet dersom noe skjer, sier Eira Åhren.

  Loga sámegillii dás.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • – Netthets truer den samiske ytringsfriheten

  – Det er en trussel mot den samiske ytringsfriheten at noen velger å avstå fra den offentlige debatten.

  Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Jåma sier de ser økende hatytringer og netthets mot samer, og tror mange kvier seg for å delta i debatten som følge av det.

  – Nå er jeg politisk aktiv, så jeg kan på en måte forvente en sånn reaksjon, men jeg tror mange, særlig yngre, ikke deltar i samfunnsdebatten nettopp på grunn av reaksjonene man får, sier hun.

  Loga sámegillii.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat