Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma er toppkandidat på Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG) sin liste i valgkrets 6.

Ellinor Jåma
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun er født 8. august 1979. Bosatt i Grong.

I kommunen var sju personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 731 personer i manntallet.

I Grong kommune blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det var færre enn 30 personer i manntallet i 2005.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: Ja

Økonomi

Ellinor Marita Jåma

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

88 996

0

25 243

2007

117 722

0

36 481

Roller

Oppført som styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Styreleder er Nils Henrik Sara.

Hun står oppført som styremedlem i Norske Samers Riksforbund (NSR). Styreleder er Aili Keskitalo som er toppkandidat for NSR i valgkrets 2.