Sten Erling Jønsson

Sten Erling Jønsson er første kandidat på Aps liste i valgkrets 6.

Sten Erling Jønsson
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 22.9.1956. Bosatt i Namsos.

I kommunen var åtte personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 731 personer i manntallet.

I Namsos blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det er færre enn 30 manntallsførte.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Sten Erling Jønsson

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

110 489

0

37 098

2007

228 437

0

79 702

Roller

Han står oppført som daglig leder og største eier i Tarandus AS i Namsos. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 22.000 kr, resultat før skatt ble - 3.000 kr. Arne Roar Holtan er styreleder.

Jønsson står oppført som styreleder i Skuggsjå AS. Selskapet driver med film- og videoproduksjon. I 2007 hadde selskapet driftsinntekter på 724.000 kr, mens resultat før skatt var 105.000 kr. Daglig leder og største eier i selskapet er Kjell Magne Derås med 59,32% av selskapet. Selskapet Tarandus AS hvor Jønsson er største eier, eier 22,95% av Skuggsjå AS .

Skuggsjå AS eier 22.20% av Naturvisjon AS. I dette selskapet er den kjente naturfotografen Arne Nævra største eier. Jønsson er varamedlem i styret til Naturvisjon AS. Styreleder i selskapet er Stein Lier Hansen fra Lierskogen.

Jønsson står oppført som styremedlem i Nord-Trøndelag Handel og Kontor.

Sivilstand
Skilt

Barn
Elina født 1984, Ida født 1986

Utdanning
1977-80 Strömsund og Åsö gymnasium, Stockholm

Verv
2006- Medlem i Interreg overvåkingskomite Sverige-Norge - Åarjelsaemien Dajve
1982-92 Sekretær i Det socialdemokratiska arbetarpartiet
1981-82 Sekretær i Svenska Sosialdemokratiska Ungdomsförbund
1980-81 Elevombud i Sveriges Elevförbund

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, gruppestyremedlem i Arbeiderpartiets sametingsgruppe
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen

Språk
Norsk