Hopp til innhold

Herborg stemmer for å fremme det samiske samfunnet

Tromsøværing deltar i sametingsvalget fordi hun mener Sametinget er viktig både for by og bygd.

Herborg Rundberg avgir stemme

GJORDE SIN BORGERPLIKT: Herborg Rundberg er glad for at hun kan stemme i både sametings- og stortingsvalget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er veldig glad for at vi har sametingsvalget og at det er mulig å stemme på de sakene man mener er viktig i Sápmi, sier Herborg Rundberg.

Musikeren stemte på Tromsø rådhus i dag.

– Viktige saker for meg er miljø, kultur, sosial likhet og utjevning av sosiale forskjeller, forklarer hun.

Rundberg er oppvokst i den lille bygda Manndalen i Kåfjord, og tilhører Gáisi valgkrets.

– Jeg bor i en by, men kommer ifra ei bygd. Derfor er begge deler viktig når jeg bestemmer meg for hvilket parti som får min stemme, sier Rundberg.

Syns du at du har gjort et godt valg i dag?

– Ja, jeg er veldig fornøyd. Jeg håper at de jeg har stemt på vinner frem.

Rådhuset i Tromsø

FLAGGDAG: Rådhuset i Tromsø flagger både med samiske og norske flagg på valgdagen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Herborgs stemme skal telles i Tromsø av den lokale valgstaben.

De som er manntallsført i kommuner der det er færre enn 30 registrerte i samemanntallet måtte forhåndsstemme innen fredag.

Disse stemmene sendes til Sametinget i Karasjok for telling.

De fleste stemmene telles i natt

Selv om noen av stemmene sendes med posten, blir flesteparten av sametingsstemmene telt i løpet av natten.

Det forsikrer sametingets avdelingsdirektør Rávdná Nilsdatter Buljo Gaup.

Ravdna Buljo Gaup

FORSIKRER: Avdelingsdirektør Ravdna Nilsdatter Buljo Gaup forsikrer at i midnatt vil valgresultatene være ganske klare.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Klokken ni stenger valglokalene. Allerede da skal vi få inn de første resultatene, sier Buljo Gaup.

De ulike kommunene med sametingsvelgere publiserer resultatene fortløpende.

– Akkurat slik som ved forrige valg, så blir det ganske tydelig rundt midnatt hvem de nye sametingsrepresentantene er. Stemmene sjekkes grundig, før de kan rapporteres inn, sier hun.

Finopptellingen gjør at de endelige resultatene blir klar tidligst torsdag.

VALG: Ny sametingspresident samt 39 sametingsrepresentanter skal bli valgt for de neste fire årene.

– God følelse

Niko Valkeapää har de siste fire årene representert Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.

I høst er musikeren, låtskriveren og politikeren på sjuende plass på NSRs liste i Gáisi valgkrets.

Niko Valkeapää avgir stemme

GJORDE SIN BORGERPLIKT: Niko Valkeapää.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– For meg er det viktig hvem som er kandidater på listene, og politikken partiet står for når jeg skal avgi min stemme. De viktigste sakene for meg er samiske rettigheter og miljø. Det er viktig å se sakene fra et samisk perspektiv, understreker Valkeapää.

Han synes også at Sametinget er viktig.

– Sametinget gjør det mulig for å samene å fremme våre egne saker og utvikle vårt eget samfunn. Den gjør at vår stemme høres i storsamfunnet.

Begge har en appell til alle sofavelgerne.

– Det er fint at vi har muligheten til å la stemmen vår ha en betydning i landet vårt. Derfor vil jeg oppfordre alle til å bruke stemmeretten sin, sier Rundberg.

– Hvis dine standpunkter skal bli hørt så må du stemme, sier Valkeapää.

Mandag klokken 2000 starter NRK Sápmis valgsendingen. Følg oss på radio eller TV i nrk.no/sapmi.

Korte nyheter

 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái gaskkal Skáiddi ja Hámmerfeastta.

  Dát geavvá vaikko ráđđehus ii leat vel meannudan Equinora ohcamuš elektrifiseret Muolkkut gássarusttet (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dakkár bargguid ovdal go lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazodoalli Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea jođiheaddji 22 Fiettar orohagas ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjá gaskkal Álttá ja Skáiddi dihte.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii eanetlohku Guovddášbellodaga riikkačoahkkimis ahte biehttalit fápmolinnjá hukset.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet fápmu fylkkas. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá olis ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša go finai Finnmárkkus.

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK
 • Lea ohcan duopmárin Alimusriektái

  Odne almmuhii Rett24 listtu sis geat leat ohcan duopmárin Alimusriektái.

  Doppe leat guokte rabas duopmárvirggi ja virggiide leat 15 ohcci.

  Susann Funderud Skogvang (47) lea okta sis guhte lea ohcan duopmárvirggi. Dál son bargá duopmárin Hålogalándda lágamánnerievttis.

  Son lea earret eará čállán girjji sámerivttiid birra ja lea čiekŋudan olmmošvuoigatvuođaide, earenoamážit sáme- ja eamiálbmotrivttiide.

  Les på norsk.

  Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.
  Foto: Marius Fiskum
 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen