Herborg stemmer for å fremme det samiske samfunnet

Tromsøværing deltar i sametingsvalget fordi hun mener Sametinget er viktig både for by og bygd.

Herborg Rundberg avgir stemme

GJORDE SIN BORGERPLIKT: Herborg Rundberg er glad for at hun kan stemme i både sametings- og stortingsvalget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er veldig glad for at vi har sametingsvalget og at det er mulig å stemme på de sakene man mener er viktig i Sápmi, sier Herborg Rundberg.

Musikeren stemte på Tromsø rådhus i dag.

– Viktige saker for meg er miljø, kultur, sosial likhet og utjevning av sosiale forskjeller, forklarer hun.

Rundberg er oppvokst i den lille bygda Manndalen i Kåfjord, og tilhører Gáisi valgkrets.

– Jeg bor i en by, men kommer ifra ei bygd. Derfor er begge deler viktig når jeg bestemmer meg for hvilket parti som får min stemme, sier Rundberg.

Syns du at du har gjort et godt valg i dag?

– Ja, jeg er veldig fornøyd. Jeg håper at de jeg har stemt på vinner frem.

Rådhuset i Tromsø

FLAGGDAG: Rådhuset i Tromsø flagger både med samiske og norske flagg på valgdagen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Herborgs stemme skal telles i Tromsø av den lokale valgstaben.

De som er manntallsført i kommuner der det er færre enn 30 registrerte i samemanntallet måtte forhåndsstemme innen fredag.

Disse stemmene sendes til Sametinget i Karasjok for telling.

De fleste stemmene telles i natt

Selv om noen av stemmene sendes med posten, blir flesteparten av sametingsstemmene telt i løpet av natten.

Det forsikrer sametingets avdelingsdirektør Rávdná Nilsdatter Buljo Gaup.

Ravdna Buljo Gaup

FORSIKRER: Avdelingsdirektør Ravdna Nilsdatter Buljo Gaup forsikrer at i midnatt vil valgresultatene være ganske klare.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Klokken ni stenger valglokalene. Allerede da skal vi få inn de første resultatene, sier Buljo Gaup.

De ulike kommunene med sametingsvelgere publiserer resultatene fortløpende.

– Akkurat slik som ved forrige valg, så blir det ganske tydelig rundt midnatt hvem de nye sametingsrepresentantene er. Stemmene sjekkes grundig, før de kan rapporteres inn, sier hun.

Finopptellingen gjør at de endelige resultatene blir klar tidligst torsdag.

VALG: Ny sametingspresident samt 39 sametingsrepresentanter skal bli valgt for de neste fire årene.

– God følelse

Niko Valkeapää har de siste fire årene representert Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.

I høst er musikeren, låtskriveren og politikeren på sjuende plass på NSRs liste i Gáisi valgkrets.

Niko Valkeapää avgir stemme

GJORDE SIN BORGERPLIKT: Niko Valkeapää.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– For meg er det viktig hvem som er kandidater på listene, og politikken partiet står for når jeg skal avgi min stemme. De viktigste sakene for meg er samiske rettigheter og miljø. Det er viktig å se sakene fra et samisk perspektiv, understreker Valkeapää.

Han synes også at Sametinget er viktig.

– Sametinget gjør det mulig for å samene å fremme våre egne saker og utvikle vårt eget samfunn. Den gjør at vår stemme høres i storsamfunnet.

Begge har en appell til alle sofavelgerne.

– Det er fint at vi har muligheten til å la stemmen vår ha en betydning i landet vårt. Derfor vil jeg oppfordre alle til å bruke stemmeretten sin, sier Rundberg.

– Hvis dine standpunkter skal bli hørt så må du stemme, sier Valkeapää.

Mandag klokken 2000 starter NRK Sápmis valgsendingen. Følg oss på radio eller TV i nrk.no/sapmi.