Hopp til innhold

Mistet godtgjørelse for 162.000 kroner på grunn av fravær

I 2022 mistet fjorten sametingspolitikere fra forskjellige partier godtgjørelse for til sammen 162.000 kroner på grunn av fravær. De største partiene hadde mest fravær.

Sametinget plenum

De faste representantene på Sametinget hadde større fravær fra politiske møter i 2022 enn året før.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Og det største opposisjonspartiet troner fraværsstatistikken med mest fravær.

– At det er Nordkalottfolket som har høyest fravær tenker jeg er helt tilfeldig, svarer Ulf Tore Johansen fra Nordkalottfolket.

Han er nestleder for Nordkalottfolkets sametingsgruppe.

De største partiene med høyest fravær

Sametingets fraværstall viser at Nordkalottfolket har mest fravær i 2022 fra komité – og plenumsmøter.

Det er snakk om gyldig fravær, representanter har søkt og fått innvilget permisjon.

Partiet har ni representanter, og i fjor hadde de til sammen 69,5 fraværsdager. Prosentvis blir det 24 prosent.

– Folk har forpliktelser i hverdagen, både i jobb sammenheng og i sitt privatliv. Vi kan derfor ikke se bort fra at det da utløser tungtveiende grunner for fritak til politiske møter, sier Ulf Tore Johansen.

Ulf Tore Johansen

Ulf Tore Johansen (Nordkalottfolket) tror at det er tilfeldig at hans parti har størst fravær på Sametinget.

Foto: NELLY ENGSTRÖM / NRK

Nummer to på lista er Norske Samers Riksforbund (NSR) med litt over 16 prosents fravær.

De to partiene er også de største partiene på Sametinget.

I 2022 var det totalt 32 møtedager, komité – og plenumsmøter.

Politikere kan være borte i fem dager hvert år. Alt over fem dager medfører trekk i godtgjørelsen.

Toril Bakken Kåven og resten av Nordkalottfolket på valgvake under sametingsvalget

Nordkalottfolket gjorde svært bra valg i 2021, og har ni representanter på Sametinget. Dette bildet er fra partiets valgvake i 2021.

Foto: Samuel Frode Grønmo

Parlamentarisk leder med over 50 prosent fravær

Toril Bakken Kåven er parlamentarisk leder for Nordkalottfolket.

I fjor var hun oftere borte enn tilstede, med fravær på 53 prosent.

Toril Bakken Kåven representerer Nordkalottfolket også på Fylkestinget. Der hadde hun 25 prosent fravær i fjor.

Fylkestinget hadde tolv færre møtedager enn Sametinget i fjor.

Toril Bakken Kåven ønsker ikke å kommentere når NRK tar kontakt.

Toril Bakken Kåven

Toril Bakken Kåven er mindre borte fra Fylkestinget enn på Sametinget.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Nordkalottfolket har ingen mening om fraværet deres vil gjøre at partiet får mindre stemmer.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg mener at det er den enkeltes rett til å stemme det partiet de har mest tillit til, sier Ulf Tore Johansen.

Ble gjenvalgt selv med stort fravær

Sandra Márjá West har vært sametingsrepresentant siden 2013. I fjor hadde hun nest størst fravær av alle, med 64 prosent.

I 2021 var hennes fravær 71 prosent.

West har jobbet som festivalsjef for Riddu Riđđu siden 2018 og frem til sommeren 2022.

– På grunn av festivaljobben har jeg ofte vært borte. Det var mange ganger ikke mulig å kombinere politikk og jobben min.

Sandra Marja West lytter under sametingsdebatt

På grunn av festivaljobben har Sandra Márjá West vært mye borte fra sametingets politiske møter de siste årene.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Men fremover vil West være mindre borte fra politiske møter.

– Jeg vil synes og høres enda mer fremover. Nå skal det sies at jeg har vært i mediene og snakket om politikk selv om jeg har vært mye borte fra Sametinget.

Fraværet hennes har ikke skremt velgerne, da hun selv med stort fravær ble gjenvalgt høsten 2021.

Disse var borte i fjor

Sylvi Pedersen Vatne (Nordkalottfolket) hadde størst fravær i fjor, med 70 prosent.

Pedersen Vatne ønsker ikke å medvirke i denne saken.

Fravær på Sametinget

Parti/liste

Representant

Fravær 2022 (antall dager)

Nordkalottfolket

Ingvild Maria Leifsdatter Halvorsen

10

Nordkalottfolket

Knut Einar Kristiansen

8

Nordkalottfolket

Toril Bakken Kåven

17

Nordkalottfolket

Kjetil Romsdal

5

Nordkalottfolket

Sylvi Pedersen Vatne

22.5

Nordkalottfolket

Vibeke Larsen

4

Nordkalottfolket

Ulf Tore Johansen

3

NSR

Sándra Márja West

20.5

NSR

Jovna Vars Smuk

7

NSR

Mathis Nilsen Eira

1

NSR

Per Johnny Sara

7

NSR

Sara Katrine Aleksandersen

8

NSR

Henrik Olsen

1

NSR

Ann Karin Kvernmo

4

NSR

Helen Storelv-Rabone

8

NSR

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell

13

NSR

Lisa Marit Pentha-Stavsøien

7

NSR

Aili Guttorm

15

NSR

Piera Heaika Muotka

0.5

Arbeiderpartiet

Ann-Britt Eira Sara

1

Arbeiderpartiet

Per Mathis Oskal

6

Arbeiderpartiet

John Kappfjell

8

Flyttsamelista

Berit Marie Eira

7

FrP

Arthur Tørfoss

4

Senterpartiet

Svein Oddvar Leiros

8

Uavhengig gruppe

Jørn Are Gaski

1

Kilde: Sametinget

Korte nyheter

 • Guokte jagi áigi go Ukraina fallehuvvui

  Guovvamánu 24. beaivvi 2022:s sáddii Ruošša suorggádusbáruid miehtá Eurohpá ja muđui máilmmi, go falleheii ránnjáriikka Ukrainna.

  Dan rájes leat badjel bealle miljovnna ukraina ja ruošša soalddáhat goddon dahje roasmmohuvvan.

  Sihke Norggas ja miehtá máilmmi čalmmustahttet otne beaivvi mii rievdadii Eurohpá.

  Badjel 400 stuora gávpoga miehtá máilmmi leat duođaštan ahte áigot čalmmustahttit guovttejagibeaivvi.

  Norggas čalmmustahttojuvvo beaivi olggobealde Stuoradikki, ja vel 50 eará doaluin miehtá riikka.

  Girkonjárggas gitta Lindesnesii dollet apeallaid ja vázzet togain, čájehan dihte doarjaga Ukrainai. Maiddái smávit báikkiin lágiduvvojit doalut.

  – Mii leat min eallimis rahčan dan ovddas 730 beaivvi. Mii boahtit vuoitit dan stuorámus beaivvi min eallimis, dajai Zelensky guovttejagi ávvudeami oktavuođas Kyivas.

  Dan dieđiha NTB.

  Toårsmarkering for krigen Ukraina
  Foto: Jon Petrusson / NRK
 • Eide signaliserer norsk støtte til Rutte som ny Nato-sjef

  Nederlands avtroppende statsminister Mark Rutte vil være en sterk og god erstatter for Jens Stoltenberg som ny generalsekretær i Nato, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide.

  – Vi mener at Mark Rutte er en sterk og god kandidat. Vår endelige beslutning melder vi internt i Nato-alliansen, sier Eide (Ap) til TV 2. Han uttalte seg positivt om Rutte også i fjor høst.

  Jens Stoltenberg går av til høsten etter ti år som Nato-sjef.

  (NTB)

 • Agnete Saba fárre Finnmárkui

  Ovttasássi guovttos, Johannes Foslund ja Agnete Saba fárruba Finnmárkui, čalla iFinnmark.

  Bárra fárre Honnetvággái.

  Soai fárreba go háliideaba eanet friddjavuođa árgabeaivvis, muitaleaba áviisii.

  Saba joatká musihkkárin ja artistan, ja Foslund bargá fas prošeaktajođiheaddjin Sweco Norges.

  Agnete Saba
  Foto: NRK