Mirja Cicilia må forhåndsstemme hvis stemmen hennes skal bli registrert

Sametingsvelgere i kommuner hvor det bor færre enn 30 samer kan ikke stemme på valgdagen. De er rett og slett nødt til å forhåndsstemme.

Mirja Cicilia Renander med sørsamisk kofte.

SKAL STEMME: Mirja Cicilia Renander bor i Tromsø men er fra Rennebu i Trøndelag. Der er det så få i samemanntallet at hun ikke kan stemme til sametingsvalget på valgdagen.

Foto: Samiske veivisere

– Det visste jeg, men jeg er litt usikker på hvordan man gjør det, sier Mirja Cicilia Andersson Renander (19).

Hun er folkeregistrert i Rennebu i Trøndelag, men er nå student i Tromsø.

I Rennebu er det færre enn 30 personer innmeldt i samemanntallet. Derfor må hun forhåndsstemme innen fredag.

I alt er det 278 kommuner i Norge der sametingsvelgere må levere forhåndsstemme.

Totalt gjelder dette nærmere 2000 personer fra Berlevåg i Finnmark til Lindesnes på Sørlandet.

I 71 kommuner har de ikke stemt

I 71 av de 278 kommunene, har de ennå ikke forhåndsstemt til sametingsvalget.

Det viser tall som NRK har fått fra Valgdirektoratet.

I flere av disse kommunene er det kun én person i manntallet.

Til sammen er det i overkant av 200 personer som ennå ikke har brukt stemmeretten sin i disse «små» kommunene.

Grimstad

GRIMSTAD: Valgansatte i Grimstad har merket seg større interesse for sametingsvalget både blant samiske studenter og de som bor fast i sørlandsbyen.

Foto: Åse Marit Befring / NRK

Annonserer i lokalavisene

I Grimstad må man også forhåndsstemme til sametingsvalget.

Der er det 23 personer i samemanntallet.

Valgurne

SISTE FRIST: Fredag er siste frist for forhåndsstemming

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi har hatt annonser i lokalaviser om dette. Det er påminnelser til de som er i manntallet om at de må forhåndsstemme. Bare slik kan de sikre at også deres stemme registreres, sier Aud Helen Moe.

Hun er valgansvarlig i Grimstad kommune.

De har merket økt oppslutning om sametingsvalget i år.

– Vi som jobber med valg i Grimstad har snakket om at det generelt er mange flere som har stemt til sametingsvalget i år, enn ved forrige valg, sier Aud Helen Moe.

Bremser valgdeltakelsen

Selv om 19-åringen fra Rennebu er blant de som har fått med seg hva denne ordningen betyr, er det ikke sikkert at alle de 2000 andre var klar over dette første gang de skulle stemme.

Enkelte har fått seg en overraskelse i valglokalet på valgdagen.

Det hender det er noen som ikke har fått med seg at de burde ha forhåndsstemt, men de er få, opplyser Sametinget.

Jo Saglie

SMÅ MEN MANGE: Selv om det i enkelte kommuner i Norge kun er en håndfull registrerte i samemanntallet, kan disse «små sametingskommunene veie tungt på vektskålen, når mandatene skal telles etter valget, forklarer valgforsker Jo Saglie.

Foto: Kyrre Lien/Institutt for samfunnsforskning

Valgforsker Jo Saglie er usikker på hvor godt kjent dette er for velgerne.


– Både Sametinget og partiene informerer om denne ordningen. De gjør en innsats for å minne velgerne i disse kommunene om at de må forhåndsstemme, sier Saglie.

Det ser ut som ordningen fører til at enkelte lar være å stemme.

– I 2009, da denne ordningen ble innført, så vi at det virket negativt inn på valgdeltakelsen i de kommunene der man måtte forhåndsstemme. Denne forskjellen mellom kommuner med valgdagsstemmegivning og kommuner der man må forhåndsstemme har holdt seg, sier Saglie.

– Få stemmer kan avgjøre

I overkant av 20.500 personer kan stemme ved sametingsvalget i 2021.

Om lag 2000 av disse må altså forhåndsstemme.

De kan komme til å avgjøre valget, forteller Saglie.

– Det kan være ganske få stemmer som avgjør hvilket parti som får sistemandatet fra en valgkrets. I så fall vil også stemmene fra disse «små» sametingskommunene være med på å avgjøre mandatfordelingen, sier han.

Hvor viktige disse velgerne er, varierer mellom valgkretsene. I noen kretser er det få eller ingen velgere som må forhåndsstemme, men i Sør-Norge krets er det forholdsvis mange.

Stemmer for første gang

Mirja Cicilia Renander med sørsamisk kofte.

SAVNER BEDRE INFO: – Jeg har sett på sosiale medier at partiene sier at man må forhåndsstemme, men de sier ikke hvordan man gjør det. sier Mirja Cicilia Andersson Renander.

Foto: Samiske veivisere

Sist vinter meldte Mirja Cicilia seg inn i Sametingets valgmanntall.

Selv om hun fortsatt lurer på en del praktiske ting om valget, er hun tydelig på at hun skal innom et valglokale i Tromsø innen fredag.

Borgerplikten må gjøres.

– Ja, man må jo så klart stemme, sier Mirja Cicilia Andersson Renander.

Berlevåg

MÅ FORHÅNDSSTEMME: I over halvparten av kommunene i Norge er det så få i samemanntallet at de ikke får stemme til sametingsvalget på valgdagen. De må forhåndsstemme innen fredag denne uken. Berlevåg i Finnmark er en av disse kommunene.

Foto: Allan Klo / NRK