NRK Meny
Normal

Sametingspresidenten oppfordrer samer å hjelpe andre urfolk i TV-aksjonen

– Her er det snakk om solidaritet. Vi kan hjelpe urfolk som er i en verre situasjon enn oss selv. I tillegg er det slik at Regnskogfondets arbeid forebygger klimaendringer, noe som kan gjøre at vi får en bedre situasjon i fremtiden, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Yanomami indianerna i Amazonas i Brasil.

Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette å leve et godt liv i regnskogen.

Foto: Thomas Nilsson / Thomas Nilsson

Søndag arrangeres årets TV-aksjon, som går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der . Sametingsrådet har besluttet å gi sin støtte og til tilslutning til årets TV-aksjon i regi av Regnskogfondet.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra

– Jeg oppfordrer samtlige sametingsrepresentanter og samer for øvrig om å engasjere seg i årets aksjon. Årets aksjon retter seg spesielt mot urfolk i regnskogområder og kampen for urfolks rettigheter. Meld deg som bøssebærer eller bidra på andre måter.

Det sa sametingspresident Aili Keskitalo til sametingsrepresentantene under siste plenumsmøte, som ble holdt i Stortinget i september.

TV-aksjonen skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden.

Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette å leve et godt liv i regnskogen. Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen.

– Urfolk bor i områder som har stor innvirkning på klimaet i hele verden, som i regnskogen, og i områder hvor man merker klimaendringer først, og hvis urfolk selv får kontrollere og styre i områdene hvor de bor, så viser forskning at de tar bedre vare på områdene enn industriene gjør som kommer dit, sier Keskitalo til NRK.

Karoline Trollvik

Festivalsjef/daglig leder i Riddu Riđđu Karoline Trollvik

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Også Riddu Riđđu støtter årets TV-aksjon

Riddu Riđđu har de siste årene lagt stadig større vekt på internasjonal urfolkssolidaritet. Derfor har festivalen også etablert et samarbeid med Regnskogfondet, med fokus på et særskilt prosjekt i DRKongo i 2015. I vår var festivalsjef/daglig leder Karoline Trollvik i DR Kongo og hun sitter igjen med sterke inntrykk.

– Jeg ser hvor viktig det er å implementere urfolksrettigheter for å bevare regnskogene og klimaet vårt. Under Alta-aksjonen sto samebevegelsen og miljøbevegelsen sammen, i kampen for samiske rettigheter og for å forsvare Masi fra ødeleggelse. Nå står vi sammen med den internasjonale miljøvernbevegelsen for å styrke rettighetene til urfolk i regnskogene, slik at vi kan bevare jordas lunger.

Trollvik oppfordrer alle til å stille som bøssebærer neste søndag. Hun sier at urfolksskjebnene i DR Kongo og Brasil henger sammen med vår egen.

– Å beskytte de siste regnskogene, er å beskytte oss selv. Dette er viktig for klimaet hos oss også, sier Trollvik.

Kongen sammen med Yanomamiene

Kong Harald fikk i 2013 oppfylt sin gamle drøm om å besøke regnskogen. I fire dager bodde han sammen med yanomami-indianerne dypt inne i Amazonas.

Foto: Regnskogfondet Norge/ISA Brasil