Sametinget «skulket» regnskogkonferanse: – Flaut

– Sametingsrådet hadde ikke god nok grunn til å utebli, mener Sametingets plenumleder. – Har man mindre penger å bruke, så må man bruke mindre penger, svarer sametingsrådets rådgiver.

Elle Marja Eira med musikere opptrer på regnskogkonferanse.

Her burde sametingspresident Aili Keskitalo, eller en stedfortreder vært, mener Sametingets plenumsleder. – Arrangemtenter der vi ikke har en aktiv rolle, kan bli nedprioritert, svares det fra sametingsrådet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Jørn Are Gaski

RETTER SKARP KRITIKK: Sametingets plenumsleder, Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Selv om man ikke har en aktiv rolle på et arrangement, så må man gjøre en vurdering om man bør være tilstede likevel. Her priorterte sametingsrådet helt feil.

Det sier Jørn Are Gaski (Ap), som er Sametingets plenumsleder.

Han retter skarp kritikk mot at sametingsrådet «skulket» den såkalte Regnskogkonferansen i Oslo nylig.

Her deltok også Kong Harald.

– Kongen har altså prioritert urfolk. Det har ikke Sametinget gjort. Det synes jeg er flaut.

– Jeg burde blitt spurt om å delta

Plenumsleder Gaski mener at selv som sametingsrådet valgte å ikke delta, burde det da vært naturlig at rådet hadde forespurt plenumslederen om å delta på vegne av Sametinget.

Dette ble ikke gjort, ifølge plenumsleder Jørn Are Gaski.

Tidligere har sametingsrådets rådgiver, Runar Myrnes Balto, blant annet vist til sametingsplenumets pengekutt overfor komiteer og sametingsrådet, hvorfor rådet av og til må utebli fra ulike arrangementer.

– Plenumslederen kunne deltatt

Runar Myrnes Balto

– Mindre penger gjør at vi må prioritere hvor vi deltar, sier sametingsrådets rådgiver, Runar Myrnes Balto.

Foto: Ellen Berit Dalbakk/Márkomeannu

– Sametingets plenumsleder blir ofte blir invitert til de samme tilstelningene som sametingsrådet. Jørn Are Gaski kunne ha deltatt, hvis han ønsket, svarer

Men sametingsrådgiver Runar Myrnes Balto sier han ikke vet hvorvidt de i dette tilfellet oritenterte plenumsleder Gaski, at rådet ikke deltar på regnskogkonferansen.

– Sametingsrådet skal skjerpe rutinene her, bedyrer Runar Myrnes Balto.

– Men vi fastholder at mindre penger er bakgrunnen for at vi uteble fra regnskogkoneransen i Oslo.