100 millioner dollar til urfolk

Den norske regjeringen har øremerket 100 millioner dollar til arbeidet for å sikre urfolk som lever i og av regnskogen.

Elvelandsby i Øst-Kalimantan, Borneo, Indonesia

Urfolkenes ønske om å bevare regnskogen kan få verdifull drahjelp i form av økte bevilgninger fra Norge, mener Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: Anders Magnus / NRK

Tine Sundtoft (H)

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) mener urfolk spiller en sentral rolle i bevaring av verdens regnskoger.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det er jo et grunnleggende prinsipp, det du bor i, det du lever av, det tar man bedre vare på, og derfor annonserte jeg også i dag en støtte på 100 millioner dollar, for at nettopp vi skal være med å støtte urfolks arbeid for å ta vare på regnskogen, sier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hun var en av de som i dag talte på den internasjonal konferansen om regnskogenes situasjon, som Regnskogfondet arrangerer i Oslo. Der deltar blant annet over 60 urfolksrepresentanter fra alle regnskogområdene i verden.

Selve utlysningen av regjeringens nye støtte til bevaring av regnskogene vil offentliggjøres i løpet av høsten 2014 ved det som kalles for Norads avdeling for sivilt samfunn.

Pengene vil bevilges til sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for bevaring av regnskogen i perioden januar 2016 til slutten av desember 2020.

Regnskogfondet har i dag formelt lansert en rapport om regnskogenes tilstand, Rapporten « State of the rainforest 2014», som er laget i et samarbeid mellom Regnskogfondet og GRID-Arendal-

Den varsler fortsatt store utfordringer i arbeidet for å bevare verdens regnskoger.