Gull-nei fra presidenten

Sametingspresident Egil Olli (Ap) nekter å bøye seg for næringsminister Sylvia Brustad (Ap). Nå varsler presidenten i klare ordelag at Sametinget ikke kommer til å godta den nye mineralloven.

Sametingspresident Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dermed kan norske- og internasjonale mineralsselskaper kvie seg for å utvinne gull- og mineralforekomster i Finnmark og andre samiske områder.

Verdien av disse forekomstene er flere titalls milliarder kroner.

Sylvia Brustad

Næringsminister Sylvi Brustad.

Foto: Nina L. Dauge / NRK

– Sametingsrådet vil innstille på at Sametinget ikke gir sitt samtykke til lovutkastet slik det nå foreligger. En slik innstilling vil med stor sannsynlighet bli støttet av et bredt flertall i Sametinget, skriver presidenten i et brev til næringsminister Brustad.

LES OGSÅ: – Må ta hensyn til samiske interesser

Full konfrontasjon

Regjeringen er i ferd med å avslutte arbeidet med den nye mineralloven. Nærings- og handelsdepartementet har hatt konsultasjoner med Sametinget, men nylig varslet statsråden at disse nå er avsluttet.

11. september ringte statsråden personlig til sametingspresident .

Onsdag sendte Olli svaret til minister Brustad. I brevet bruker presidenten uttrykk som "beklager sterkt", "overrasket", "svært skuffende" og "konflikt". Det ligger dermed an til full konfrontasjon mellom Karasjok og Oslo.

– Jeg konstaterer at departementet synes å ha bestemt seg for å fremme en lov jeg ikke kan anbefale at Sametinget gir sitt samtykke til. Dette er svært skuffende, ikke minst fordi et slikt lovforslag vil bidra til å skape konflikt, framfor å utnytte de mulighetene til samarbeid som klart ligger i saken, skriver Olli i brevet.

Nekter å gi slipp på urfolksvederlaget

Presidenten er spesielt skuffet over at regjeringen etter hans mening fremmer en lov som ikke oppfyller statens folkerettlige forpliktelser overfor samene. Han viser også til at urfolksvederlaget som Sametinget har kjempet for, ikke er med i den kommende mineralloven.

Bergverk i Kvalsund

Sametinget godtar ikke en forhøyet grunneieravgift fra mineralvirksomheten i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Istedenfor går regjeringen inn for en forhøyet grunneieravgift i Finnmark.

– Det er verken i tråd med folkeretten eller praktisk håndterbart at et vederlag som er ment å sikre urfolk del av nytteverdien ved mineralvirksomhet i deres områder, i stedet skal gå til grunneier, heter det i brevet til statsråd Sylvi Brustad.

Sametinget ser det derfor som avgjørende at bestemmelsen om urfolksvederlag formuleres slik at den omfatter både eiere og bruksrettshavere, og at det omfatter alle de tradisjonelle samiske områdene, ikke bare Finnmark.

Overrasket over fiskeri-Helga

Sametingspresidenten fra Arbeiderpartiet unnlater heller ikke å nevne det som skjedde i forbindelse med årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti i mars i år. Her varslet Aps nestleder Helga Pedersen at regjeringen hadde skrinlagt urfolksvederlaget .

Fiskeriminister Helga Pedersen

Statsråd Helga Pedersen.

Foto: NRK

Olli viser til konsultasjonene mellom Sametinget og departementet som var gått i lås på dette tidspunktet.

– For Sametinget var det derfor svært overraskende da fiskeri- og kystministeren på årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti 8.3.08 ga uttrykk for at regjeringen hadde avklart sitt syn på avgjørende deler av loven som var gjenstand for konsultasjon med Sametinget. Jeg konstaterer at departementet etter dette ikke har vist vilje til å komme Sametinget reelt i møte for en ny minerallov, skriver presidenten i brevet.