– Må ta hensyn til samiske interesser

Gruve- og mineralselskaper håper at den nye mineralloven tar hensyn til samiske interesser, slik at samene ikke blokkerer en ny lov.

SE TV-INNSLAG: Mineralselskaper ber regjeringen høre på Sametinget

Mineralleting i Kvalsund
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Regjeringen vil trolig ikke akseptere Sametingets krav om et urfolksvederlag fra mineralvirksomheten i samiske områder.

Derfor vil verken sametingspresident Egil Olli (Ap) eller Aili Keskitalo (NSR) godta forslaget til ny minerallov som regjeringen legger fram om kort tid.

Frykter blokkering av loven

Elisabeth Gammelsæter

Generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter

Foto: Norsk Bergindustri

Generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter frykter at det ikke blir noe av loven på grunn av at Sametinget ikke vil akseptere loven om de ikke får gjennomslag for sine krav.

– For å få en minerallov som er bærekraftig så må jo alle interessenter kunne leve med den, inkludert samiske interessenter og Sametinget, for vi er veldig bekymret for at samene skal blokkere en minerallov. Vi synes det er nok å vente på gode driftsvilkår i 25 år, nå vil vi ha en minerallov som gir oss gode driftsvilkår.

– Ville det være problematisk for bergverksindustrien å betale et såkalt urfolksvederlag?

– Vårt styre har sagt at prinsippet om det ikke er så veldig annerledes enn å betale en grunneieravgift, som vi er vant til. Det betyr ikke at det er fritt fram. En eventuell kompensasjon bør stå i forhold til påført belastning. Den bør ikke være så høy at selskapene går andre steder, den bør heller ikke utformes sånn at verdiskapningen trekkes ut og den bør forbeholdes de som påføres belastningen lokalt.

Møte med Sametinget

Norsk Bergindustri skal ha møte med Sametinget om den nye situasjonen torsdag 2. oktober.

– Vi har en god dialog med Sametinget, men det er regjeringen som har ansvaret for å gi oss en lov, og regjeringen må sørge for at loven er så god at vi kan gå inn i samiske områder.

Gammelsæters utfordring til regjeringen er å balansere alle hensyn, både til næringen, til samiske hensyn og til alle interessenter.

– Vi trenger en lov som gir oss anledning til å drive også i samiske områder, og det vil være ødeleggende for Norsk bergindustri hvis loven blir av en sånn karakter at vi ikke kan drive i samiske områder. Det er ingen grunn til at vi skal ende opp der, for vi mener at vi kan drive på en god måte også for samiske interesser, sier Gammelsæter.

– Viktig at loven tar hensyn til Sametinget

Også direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum, mener at det er viktig at loven tar hensyn til Sametingets krav.

– Vårt utgangspunkt er at vi i Norge bør kunne få til begge deler, både ta vare på de interesessene som Sametinget representerer og mineralindustriens interesser.

Fossum mener de vil få utfordringer i deres arbeid hvis Sametinget ikke godtar mineralloven.

– Det tror jeg er åpenbart. Vi ønsker jo at all lokalbefolkning hvor vi ferdes skal ha et engasjement i mineralindustrien og jeg tror det er avgjørende at man har et godt forhold både til region og lokalbefolkning i vår industri, sier Fossum.

– Ikke nødvendigvis problematisk

Fossum synes ikke det nødvendigvis vil være problematisk for bergverksindustrien å betale et såkalt urfolksvederlag.

– Det kommer an på hvordan disse mekanismene er utformet. Det kan være et problem dersom mineralindustrien får store tilleggsavgifter ved å operere i spesifikke områder, sier Fossum.

Også Nordic Mining skal delta på møtet med Sametinget denne uken.