Regjeringa sier nei til urfolksavgift

– Regjeringen vil ikke innføre urfolksavgift fra mineralutvinningen i Finnmark, sier Aps nesteleder og fiskeriminister Helga Pedersen.

helga pedersen
Foto: Thor Thrane/NRK

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget og president Egil Olli har frontet etablering av urfolksavgift som en seier for Sametinget og statusheving av tinget.

Men Olli og Sametinget har trolig tatt denne seieren kraftig på forskudd. Nå sier altså statsråd Pedersen at regjeringa ikke ønsker å innføre et eget urfolksavgift i forbindelse med mineralutvinning.

Høyere grunneieravgift

Helga Pedersen sier at det vil være helt i tråd med Finnmarksloven at  inntektene av grunneieravgiften blir forvaltet av Finnmarkseiendommen.

– Regjeringen ønsker å innføre en høyere grunnavgift for mineralvirksomheter i Finnmark enn ellers i landet og for at alle lokalsamfunnene i fylket skal få inntekter av slike virksomheter, så er det naturlig at FeFo forvalter avgiftsinntektene, sier Pedersen.

Nederlag

Runar Sjåstad og Ann Solveig Sørensen
Foto: Thor thrane / NRK

Det skapte sterke reaksjoner innad i Finnmark Ap da det ble kjent at Sametinget i konsultasjoner med Regjeringen hadde krevd at det i den nye mineralloven skulle innføres et urfolksavgift. En avgift som Sametinget alene skulle forvalte.

Finnmark Arbeiderparti og fylkesordfører Runar Sjåstad krevde at FeFo skulle forvalte inntektene av urfolksavgiften.

Dermed synes det klart at Sametinget og president Egil Olli fra Arbeiderpartiet, har lidd et stort nederlag.