Hopp til innhold

Har snakket lenge nok med sametingspresidenten

Regjeringen er snart ferdig med den nye mineralloven. Derfor ser ikke næringsminister Sylvi Brustad grunn til å snakke mer med president Olli om den kommende loven.

Sylvia Brustad
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Under konsultasjonene har Sametinget og departementet kunnet enes om flere punkter. På enkelte punkter er det imidlertid uenighet, skriver Nærings- og handelsdepartementet i et brev til Sametinget.

Etter det NRK Sámi Radio kjenner til, vil ikke sametingspresident Egil Olli få gjennomslag for et urfolksvederlag fra mineralvirksomheten i samiske områder.

Høyere grunneieravgift i Finnmark

Presidenten har vært entydig i forhold til kravet om urfolksvederlaget.

– For meg er det utenkelig at andre enn Sametinget skal kunne disponere en slik avgift, sa sametingspresident Egil Olli (Ap) til NRK Sámi Radio i januar i år.

Nettopp kravet om urfolksvederlag, og at et slik vederlag ikke bare skal gjelde for Finnmark, er et av punktene departementet og Sametinget ikke har blitt enige om.

Egil Olli

President Olli snakket med statsråd Brustad torsdag 11. september.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Etter det NRK Sámi Radio erfarer går regjeringen inn for at mineralselskapene skal betale en høyere grunneieravgift for gruver på Finnmarkseiendommens grunn. Et særskilt urfolksvederlag - som Sametinget skal forvalte - fra resten av landet, blir det ikke snakk om.

Ministeren ringte selv

Det siste konsultasjonsmøtet ble avviklet 27. juni i år. Næringsminister Sylvia Brustad (Ap) ringte selv til presidenten om at departementet avslutter konsultasjonene.

– På bakgrunn av det siste konsultasjonsmøtet i juni og under henvisning til statsrådens telefonsamtale med sametingspresidenten 11. september 2008 anses det ikke å være utsikt til å oppnå ytterligere enighet. Konsultasjonene anses derfor som avsluttet, skriver departementet i brevet til Sametinget.

Sametinget har fått svært kort frist til å komme med avsluttende merknader til den nye mineralloven.

Departementet ser ut til å ha det svært travelt med å bli ferdig med den nye loven:

 • Torsdag 11. september ringer statsråden sametingspresidenten.
 • Fredag 12. september sendes brevet til Sametinget.
 • Torsdag 18. september blir brevet formelt mottatt av Sametinget.
 • Fredag 19. september må Sametinget gi en samlet tilbakemelding til departementet.

Tilbakemeldingen er etter det NRK Sámi Radio kjenner til, ikke sendt avgårde ennå.

Sametingets plenum behandler den nye mineralloven i november.

Fra ja til nei i regjeringen

I januar i år kom det klare signaler fra Næringsdepartementet om at regjeringen ønsket et urfolksvederlag. Både statssekretæren og daværende statsråd Dag Terje Andersen var positive til forslaget om urfolksvederlag.

Like etter strålte sametingspresident Egil Olli. Han likte signalene fra regjeringen.

helga pedersen

Aps nestleder Helga Pedersen.

Foto: Thor Thrane/NRK

Ikke alle i Finnmark likte presidentens ivrige kamp for et urfolksvederlag som bare Sametinget skulle forvalte. Partikollega og fylkesordfører Runar Sjåstad ringte sin kamerater i Oslo. Han ga klar beskjed:

– Utidig av presidenten

I løpet av vintermånedene skjedde det en endring i regjeringen. Fra å være åpen for en urfolksavgift, gikk den til et klart nei. Aps nestleder og fiskeriminister Helga Pedersen kom selv til Finnmark Aps årsmøte i mars og varslet at det ikke ville være aktuelt å gi Sametinget urfolksvederlaget.

Etter dette har det vært forholdsvis stille. Mye tyder på at sametingspresident Egil Olli ikke får gehør fra sin egen regjering.

LES OGSÅ: Dømt til å tape

Korte nyheter

 • Vuosttaš kveana girječálli romána almmuhuvvon

  Kveanabeaivvi, mii ávvuduvvo njukčamánu 16.beaivvi, almmuhii Iđut-lágádus kveana romána «Johannes».

  Alf Nilsen-Børsskog (1928-2014) Bissojogas eret, Finnmárkkus, lea čállan romána.

  Son leage vuosttaš girječálli gii čálii kveanagillii. Vaikko kveana ii dohkkehuvvon giellan ovdal cuoŋumánu 2005, jagi maŋŋel go čálligođii románaid, de dattetge čálii iežas eatnigillii, kveanagillii.

  Johannes forside bok.
  Foto: Iđut
 • Ođđa rapporta dálkkádatrievdadusaid birra

  Odne almmuha ON:a dálkkádatpanela (IPCC) rapporta mii čilge ođđaseamos dieđuid dálkkádatrievdadusaid birra.

  ON:a generálačálli António Guterres gohčoda rapporta bagadussan dasa mo olmmošsohka galgá birget.

  Rapporta almmuheami oktavuođas lágida Birasdirektoráhtta panelaságastallan gos sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) oassálastá earret earát. Ságastallama sáhtát čuovvut Birasdirektoráhta neahttasiiddus dii.15:00 rájes.

  Les på norsk.

  Maja kristine Jåma
 • Spesialenheten etterforsker skytehendelsen i Vardø

  – Spesialenheten er varslet om at en person er skutt i beinet av politiet i Vardø. Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforsking, og våre etterforskere er på vei til Vardø. Det skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding. Formålet er å få belyst hendelsesforløpet. De skriver videre at enheten alltid etterforsker saker der en person blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutførelse, uavhengig av om det er mistanke om det har skjedd noe straffbart.