Hopp til innhold

– Fortsatt i konflikt med næringa

Sametinget trekker ikke innsigelsen mot gruveplanene i Kvalsund.

Kvalsundgruven i Repparfjorden

Kvalsundgruven i Repparfjorden kan igjen bli arbeidsplass for flere hundre dersom selskapet Nussir ASA får igjennom planene sine.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det framkom ikke tilstrekkelig med nye opplysninger eller forhold på møtet som vi hadde i går som tilsa at Sametinget kunne trekke innsigelsen, den ble derfor opprettholdt med hensyn til reindrift, sier seniorrådgiver Torvald Falch.

Sametinget og reindriftas områdestyre møttes i går til et dialogmøte med Kvalsund kommune angående gruveselskapet Nussirs reguleringsplaner.

Nussir ønsker å starte opp med gruvedrift i kommunen, men Sametinget og reindrifta har kritisert selskapets reguleringsplaner da de vil medføre betydelige negative konsekvenser for reindrifta i området.

I tillegg har Sametinget hatt innsigelser mot planene da de også kommer i konflikt med samiske kulturminner.

Den nye plan- og bygningsloven gir Sametinget anledning til å mene noe om gruveplaner i samiske områder. Sametinget og selskapet Nussir inngikk for to år siden en intensjonsavtale som sier at partene skal være i dialog med hverandre.

Gruveområder i Kvalsund

Kart over gruveområder i Kvalsund i Finnmark.

Foto: Kart: Finnmarkseiendommen

Enige om endringer

Etter gårsdagens møte har Sametinget trukket en av de to innsigelsene; den som gjelder kulturminner. De nye planene vil nemlig ikke berøre dem.

– Vi hadde reist en innsigelse av hensyn til kulturminner, som ville være i direkte konflikt med det aktuelle landområdet. I den saken er vi blitt enige om endringer i planbestemmelsen som gjør at kulturminnene nå blir skjermet, og vi kunne trekke innsigelsen, sier Falch.

Nå er det opp til Kvalsund kommune å avgjøre hvordan den videre prosessen vil bli.

– Hvis kommunen fatter et vedtak på det som er grunnlaget nå, så vil den bli videresendt til fylkesmannen før endelig behandling i miljøverndepartementet. Det er opp til kommunen om de vil behandle planene nå eller om de vil avvente om en del andre forhold kan avklare problemstillingene som vi ser i dag, sier seniorrådgiver Torvald Falch i Sametinget.

Korte nyheter

 • Viiddidan minerála ohcanguovllu Porsáŋggus 

  Kingsrose Exploration AS direktevra Fabian Baker lohká ahte ii leat datte stuorrá ášši go sii leat ožžon lobi ohcat minerálaid stuorát guovllus Porsáŋggu gielddas, čállá iFinnmark.

  Spiertanjárgga orohaga jođiheaddji Per John Anti ballá ruvkedoaimma duvdit sin eret guovllus.

  – Mii leat viiddidan ohcanguovllu caggan dihte eará eahpeduođalaš fitnodagaid boahtit guvlui, dadjá Baker.

 • Filbmalávvu rahpan Venezias

  Ovttas Dáiddadáluin ávvuda Internašunála Sámi Filbmainstituhtta ÁRRAN 360° vuosttaščájáhusa, ja bovdejit áigeguovdilis sámi dáiddáriid Veneziai, Italias.

  ÁRRAN 360° allaárvosaš rahpandoalut leat borgemánu 26. beaivvi San Servolos, Venezias. Doaluin čájehuvvojit ÁRRAN 360° filmmat vuosttaš geardde, dasa lassin rahppo VR- ja AR-čájahus.

  Rahpandoaluin čájehuvvo oasáš Elle Sofe Sara dánsunčájálmasas Vástádus Eana – The Answer is Land. Eahket loahpahuvvo sámi club-eahkedin Tøndrain ja Arcticle 3ain.

  Árran 360 filmlavvu
  Foto: Knut Aaserud
 • Lobiheamet bivdán gonagasreabbáid

  Riddobearráigeahčču lea váidán moaddásiid go leat lobiheamet bivdán reappáid Ruovdevuonas Mátta-Várjjagis. Nu boahtá ovdan maŋŋá go čađahedje bivdobearráigeahčču vuossárgga. Riddobearráigeahčču muitalii ieš áššis Twitteris. Riddobearráigeahčču duoguštii oktiibuot 21 gonagasreabbá bivdosiid ja badjel 700 gonagasreabbá luitojuvvojedje fas merrii.

  Beslaglagt krabbetein i Jarfjorden i Sør-Varanger
  Foto: Kystvakta