– Fortsatt i konflikt med næringa

Sametinget trekker ikke innsigelsen mot gruveplanene i Kvalsund.

Kvalsundgruven i Repparfjorden

Kvalsundgruven i Repparfjorden kan igjen bli arbeidsplass for flere hundre dersom selskapet Nussir ASA får igjennom planene sine.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det framkom ikke tilstrekkelig med nye opplysninger eller forhold på møtet som vi hadde i går som tilsa at Sametinget kunne trekke innsigelsen, den ble derfor opprettholdt med hensyn til reindrift, sier seniorrådgiver Torvald Falch.

Sametinget og reindriftas områdestyre møttes i går til et dialogmøte med Kvalsund kommune angående gruveselskapet Nussirs reguleringsplaner.

Nussir ønsker å starte opp med gruvedrift i kommunen, men Sametinget og reindrifta har kritisert selskapets reguleringsplaner da de vil medføre betydelige negative konsekvenser for reindrifta i området.

I tillegg har Sametinget hatt innsigelser mot planene da de også kommer i konflikt med samiske kulturminner.

Den nye plan- og bygningsloven gir Sametinget anledning til å mene noe om gruveplaner i samiske områder. Sametinget og selskapet Nussir inngikk for to år siden en intensjonsavtale som sier at partene skal være i dialog med hverandre.

Gruveområder i Kvalsund

Kart over gruveområder i Kvalsund i Finnmark.

Foto: Kart: Finnmarkseiendommen

Enige om endringer

Etter gårsdagens møte har Sametinget trukket en av de to innsigelsene; den som gjelder kulturminner. De nye planene vil nemlig ikke berøre dem.

– Vi hadde reist en innsigelse av hensyn til kulturminner, som ville være i direkte konflikt med det aktuelle landområdet. I den saken er vi blitt enige om endringer i planbestemmelsen som gjør at kulturminnene nå blir skjermet, og vi kunne trekke innsigelsen, sier Falch.

Nå er det opp til Kvalsund kommune å avgjøre hvordan den videre prosessen vil bli.

– Hvis kommunen fatter et vedtak på det som er grunnlaget nå, så vil den bli videresendt til fylkesmannen før endelig behandling i miljøverndepartementet. Det er opp til kommunen om de vil behandle planene nå eller om de vil avvente om en del andre forhold kan avklare problemstillingene som vi ser i dag, sier seniorrådgiver Torvald Falch i Sametinget.