Nussir gir ikke opp

– Vi var forberedt på motstand, og gir ikke opp av den grunn, sier administrerende direktør ved Nussir, Øystein Rushfeldt.

Repparfjorden og Øystein Rushfeldt

Ja eller nei til deponi av gruveavfall i Repparfjorden – det er stridsspørsmålet i Kvalsund i Finnmark.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Direktoratet for naturforvaltning går i sin høringsuttalelse imot Nussirs søknad om utslipp av gruveavfall i Repparfjorden.

Direktoratet vil ikke anbefale Miljø- og forurensningsdepartementet å innvilge søknaden fra Nussir.

De mener et slikt utslipp vil ha uheldige konsekvenser for blant annet fisken i fjorden.

– En trussel for blant annet kysttorsk

Gruveselskapet Nussir ASA ønsker å deponere overskuddsmaterialet fra kobberproduksjon på bunnen av Repparfjorden i Kvalsund kommune.

Kommunestyret i Kvalsund vedtok tidligere i vår å tillate sjødeponi.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) advarer mot dette.

– Giftige utslipp fra gruvedrift i Repparfjorden kan utgjøre en stor trussel for blant annet kysttorsk og laksefisk i fjorden. Vannforskriften kan ikke gi unntak for slik kjemisk forurensing, og DN mener dermed det ikke kan gis utslippstillatelse, heter det i uttalelsen .

Fylkesmannen fraråder også utslipp

Fylkesmannen i Finnmark har gitt også gitt sin høringsuttalelse til gruveprosjektet Nussir.

Fylkesmannen mener mengden miljøgifter i utslippene vil bli for høye og er ikke tilfreds med konsekvensutredningene som er gjort.

Det påpekes at utslippene vil være i strid med Norges forpliktelser til det internasjonale vannderiktivet.

Torulf Olsen fra aksjonsgruppa mot sjødeponi er fornøyd med uttalelsen.