Hopp til innhold

Nussir gir ikke opp

– Vi var forberedt på motstand, og gir ikke opp av den grunn, sier administrerende direktør ved Nussir, Øystein Rushfeldt.

Repparfjorden og Øystein Rushfeldt

Ja eller nei til deponi av gruveavfall i Repparfjorden – det er stridsspørsmålet i Kvalsund i Finnmark.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Direktoratet for naturforvaltning går i sin høringsuttalelse imot Nussirs søknad om utslipp av gruveavfall i Repparfjorden.

Direktoratet vil ikke anbefale Miljø- og forurensningsdepartementet å innvilge søknaden fra Nussir.

De mener et slikt utslipp vil ha uheldige konsekvenser for blant annet fisken i fjorden.

– En trussel for blant annet kysttorsk

Gruveselskapet Nussir ASA ønsker å deponere overskuddsmaterialet fra kobberproduksjon på bunnen av Repparfjorden i Kvalsund kommune.

Kommunestyret i Kvalsund vedtok tidligere i vår å tillate sjødeponi.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) advarer mot dette.

– Giftige utslipp fra gruvedrift i Repparfjorden kan utgjøre en stor trussel for blant annet kysttorsk og laksefisk i fjorden. Vannforskriften kan ikke gi unntak for slik kjemisk forurensing, og DN mener dermed det ikke kan gis utslippstillatelse, heter det i uttalelsen .

Fylkesmannen fraråder også utslipp

Fylkesmannen i Finnmark har gitt også gitt sin høringsuttalelse til gruveprosjektet Nussir.

Fylkesmannen mener mengden miljøgifter i utslippene vil bli for høye og er ikke tilfreds med konsekvensutredningene som er gjort.

Det påpekes at utslippene vil være i strid med Norges forpliktelser til det internasjonale vannderiktivet.

Torulf Olsen fra aksjonsgruppa mot sjødeponi er fornøyd med uttalelsen.

Korte nyheter

 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.

 • 13:s goddon ja 20:s roasmmohuvvon

  13:s galget leat goddon ja 20:s roasmmohuvvan maŋŋá báhčimiid muhtin skuvllas Izjevskas Ruoššas. Nu dieđiha Reuters ja eará ođasdoaimmahagat.

  Mánát, oahpaheaddjit ja dorvovávttat galget leat goddon, ja 20:s galget leat roasmmohuvvon. Almmái, gean navdet báhččán dáid olbmuid, galgá leat váldán iežas heakka.

  Izjevsk lea Udmuria oasserepublihka oaivegávpot Uralváriin, Moskva nuorttabealde. 650.000 olbmo ásset Izjevskas.

  Skoleskyting Russland
  Foto: TELEGRAM/READOVKA