Hopp til innhold

Nussirs planer kan bli utsatt

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) var i går på befaring i Kvalsund sammen med alle bergverksbedriftene i Norge.

Nussir-Gruve

Øystein Rushfeldt i Nussir ASA må vente på kommunens reguleringsplan.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Deretter ble det holdt et stort folkemøte der det ble informert om de videre planene for gruvedrift i kommunen.

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir ASA, tror et eventuelt klarsignal for oppstart kommer på slutten av året.

– Ja, vi har en idé om at Klif skal bli ferdig i løpet av året, og før jul i år. Men det er avhengig av at reguleringsplan blir endelig og at megling med Sametinget og kommunestyret kommer i havn.

Han sier at de ikke vil få utslippstillatelse før reguleringsplanen er på plass.

– De henger sammen disse to sakene, forklarer han.