Sametinget snudde - støtter Elsa Laula-statue

Spleiselag med Nordland fylkeskommune gjør at Sametinget likevel vil finansiere en skulptur av Elsa Laula Renberg.

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg samlet samer fra flere nordiske land til det første samiske landsmøtet i Trondheim på 6.februar 1917.

Foto: Stiftelsen Saemien Sijte

Renberg er kjent som grunnleggeren av Samefolkets dag og en av samefolkets sterkeste forkjempere.

Styringsgruppen «Kvinneskulpturer i Vefsn» ønsker å hedre henne med en statue i Mosjøen i Vefsn, men fikk tidligere denne måneden avslag fra Sametinget om støtte til Renberg-statue.

– Konstruktivt samarbeid

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen måtte tåle kritikk fra flere hold etter Sametinget først hadde avslått søknaden fra Styringsgruppen «Kvinneskulpturer i Vefsn».

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Nylig bevilget Sparebankstiftelsen Helgeland 400 000 kroner til finansiering av statuen. Summen utgjør omlag halvparten av det skulpturen vil koste.

Nå er det da altså klart at også Sametinget og Nordland fylkeskommune begge går inn med 175 000 kroner for å få på plass skulpturen av Renberg.

– Jeg mener prosjektet vil bidra til å hedre en av våre store pionerer, hundre år etter den bedriften hun huskes best for, nemlig det første samiske landsmøtet i Trondheim. Et konstruktivt samarbeid med Nordland fylkeskommune gir oss nå anledning til å gå inn med støtte. Jeg er veldig glad for at dette løser seg, uttaler sametingsråd Henrik Olsen (NSR) i en pressemelding om bevilgningen.

At både Sametinget og Nordland fylkeskommune går inn med støtte gjør at prosjektet kan realiseres.

– En ære

Knut Petter Torgersen (Ap)

Knut Petter Torgersen (Ap), fylkesråd for økonomi i Nordland, mener Renberg har bidratt stort for å bane veg for kvinnelige samfunnsdebattanter.

Foto: Berit Stensland

Fylkesråd for økonomi i Nordland fylkeskommune, Knut Petter Torgersen (Ap), mener det er flere gode grunner til å hedre innsatsen til Elsa Laula Renberg.

– Faktisk ser jeg det slik at det er en ære å få være med på å hedre Elsa. Både fordi hun med rette er anerkjent som pioner i arbeidet for samenes rettigheter, men også fordi hun som kvinne fikk utrettet så mye i en tid hvor verken samer eller kvinner ble tatt på alvor i samfunnsdebatten, sier Torgersen

Elsa Laula Renberg døde 54 år gammel av tuberkulose, og er gravlagt i Mosjøen i Nordland. Styringsgruppen «Kvinneskulpturer i Vefsn» ønsker å få på plass statuen av Renberg i Vefsn (sørsamisk: Vaapste) kommune i løpet av 2017.

Korte nyheter

  • Galgá leat časkan nuppi

    Okta Sis-Finnmárku dievdu lea áššáskuhtton go galgá leat nuppi olbmo časkán ovtta barttas mannan čavčča. Diggebáhpiriin boahtá ovdan ahte son oaččo 10 000 ruvdnosaš sáhku. Ášši gieđahallo Sis ja Nuorta Finnmárkku diggegottis skábmamánu 15.beaivvi Čáhcesullos.

  • Roavva veahkaválddálašvuohta

    Unnimusat golbma olbmo leat roasmmehuvvan Likšus, Davvi-Ruoŧas, go galgá dáhpáhuvvan roavva veahkaválddálašvuohta, nu gohčodit Ruoŧa politiijat dáhpáhusa. Ovtta olbmo leat váldán gitta. Ruoŧa TV4 dieđiha ahte vearredahkki galgá geavahan ákšu ja bargoreaiddu mainna gaiku omd seinniid. Sihke mánát ja ollesolbmot galget roasmmehuvvan. Politiijat eai áiggo kommenteret makkár veahkaválddálašvuohta galgá dáhpáhuvvan.