Hopp til innhold

Sametinget snudde - støtter Elsa Laula-statue

Spleiselag med Nordland fylkeskommune gjør at Sametinget likevel vil finansiere en skulptur av Elsa Laula Renberg.

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg samlet samer fra flere nordiske land til det første samiske landsmøtet i Trondheim på 6.februar 1917.

Foto: Stiftelsen Saemien Sijte

Renberg er kjent som grunnleggeren av Samefolkets dag og en av samefolkets sterkeste forkjempere.

Styringsgruppen «Kvinneskulpturer i Vefsn» ønsker å hedre henne med en statue i Mosjøen i Vefsn, men fikk tidligere denne måneden avslag fra Sametinget om støtte til Renberg-statue.

– Konstruktivt samarbeid

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen måtte tåle kritikk fra flere hold etter Sametinget først hadde avslått søknaden fra Styringsgruppen «Kvinneskulpturer i Vefsn».

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Nylig bevilget Sparebankstiftelsen Helgeland 400 000 kroner til finansiering av statuen. Summen utgjør omlag halvparten av det skulpturen vil koste.

Nå er det da altså klart at også Sametinget og Nordland fylkeskommune begge går inn med 175 000 kroner for å få på plass skulpturen av Renberg.

– Jeg mener prosjektet vil bidra til å hedre en av våre store pionerer, hundre år etter den bedriften hun huskes best for, nemlig det første samiske landsmøtet i Trondheim. Et konstruktivt samarbeid med Nordland fylkeskommune gir oss nå anledning til å gå inn med støtte. Jeg er veldig glad for at dette løser seg, uttaler sametingsråd Henrik Olsen (NSR) i en pressemelding om bevilgningen.

At både Sametinget og Nordland fylkeskommune går inn med støtte gjør at prosjektet kan realiseres.

– En ære

Knut Petter Torgersen (Ap)

Knut Petter Torgersen (Ap), fylkesråd for økonomi i Nordland, mener Renberg har bidratt stort for å bane veg for kvinnelige samfunnsdebattanter.

Foto: Berit Stensland

Fylkesråd for økonomi i Nordland fylkeskommune, Knut Petter Torgersen (Ap), mener det er flere gode grunner til å hedre innsatsen til Elsa Laula Renberg.

– Faktisk ser jeg det slik at det er en ære å få være med på å hedre Elsa. Både fordi hun med rette er anerkjent som pioner i arbeidet for samenes rettigheter, men også fordi hun som kvinne fikk utrettet så mye i en tid hvor verken samer eller kvinner ble tatt på alvor i samfunnsdebatten, sier Torgersen

Elsa Laula Renberg døde 54 år gammel av tuberkulose, og er gravlagt i Mosjøen i Nordland. Styringsgruppen «Kvinneskulpturer i Vefsn» ønsker å få på plass statuen av Renberg i Vefsn (sørsamisk: Vaapste) kommune i løpet av 2017.

Korte nyheter

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkku kommišuvnna jođiheaddji
  Foto: Piera Balto / NRK
 • Finnmárkokommišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokommišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkokommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkokommišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálaš materiála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK