Sett Elsa Laula på pengeseddel

– Det er på tide at en samisk profil også pryder en pengeseddel. Elsa Laula Renberg er selvskreven når vi nærmer oss 2017.

Elsa Laula Renberg - 200 kroner

Et enkelt eksempel på hvordan den norske 200-lappen kan se ut med Elsa Laula Renberg.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Vibeke Larsen, Arbeiderpartiet

Vibeke Larsen (Ap).

Foto: Erica Johansson / NRK Sápmi

Det uttaler parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen.

Larsen minner om at Elsa Laula Renberg var en usedvanlig kvinne, som levde i en tid da det hverken var lett å være kvinne eller same.

– Til tross for dette startet Elsa Laula Renberg den første sameforeningen i 1904.
Da hun giftet seg med en reindriftsutøver i Vefsn tok hun med seg sitt samepolitiske engasjement og fortsatte sitt arbeid med å organisere samene både lokalt og over nasjonalstatgrensene. Hun arrangerte det første samiske fellesmøtet i Trondheim 6.februar 1917, på grunnlag av dette møtet ble 6.februar fastsatt som samenes nasjonaldag, forklarer Larsen.

– En kamp for alle samene

Den parlamentariske lederen for Ap-samene sier at Renberg ikke kjempet bare for seg selv og sin familie, men for et helt folk og for viktige prinsipper.

– Elsa Laulas kamp handlet ikke bare om kvinner og samer, men også en kamp for det universelle prinsippet om likeverdighet i samfunnet. Et prinsipp som et hvert moderne demokrati i dag bestreber seg å nå, opplyser Larsen.

Larsen påpeker at den samiske historien er i aller høyeste grad en del av den norske kulturarven, men det gjenstår ennå en del arbeid med å synliggjøre Elsa Laulas utrettelige engasjement for likeverdet, samene og kvinnene.

– Vi samer vet hvilket viktig engasjement pioneren Elsa Laula Renberg utgjorde i en vanskelig tid, men vi ønsker også å dele vår kunnskap og stolthet med resten av befolkningen i Norge. Jeg håper at vi kan markere 100 års jubileumet i Trondheim med Elsa Laula på en seddel, avslutter Vibeke Larsen