Norges Bank gir ut samisk minnemynt i 2017

I anledning 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet, som ble arrangert i Trondheim, har Norges Bank besluttet å utgi en minnemynt.

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg var en viktig person i forbindelse med det første samiske fellesmøtet i 1917.

– Det er svært gledelig å se at Norges Bank har fulgt Sametingets oppfordring fra 2011 og nå planlegger å hedre jubileet i Trondheim med en egen minnemynt, uttaler sametingspresident Keskitalo i en pressemelding.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

Den 6.februar i 1917 var første gang nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Møtet som ble avholdt i Metodistkirken samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

Elsa Laula Renberg er en markant skikkelse i samisk historie og virkeliggjøringen av hennes idé, det første samiske riksmøte i Trondheim, står som en viktig milepæl for den samiske befolkningen

Det er planlagt et stort 100-årsjubileum i Trondheim i 2017.