Hopp til innhold

Norges Bank gir ut samisk minnemynt i 2017

I anledning 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet, som ble arrangert i Trondheim, har Norges Bank besluttet å utgi en minnemynt.

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg var en viktig person i forbindelse med det første samiske fellesmøtet i 1917.

– Det er svært gledelig å se at Norges Bank har fulgt Sametingets oppfordring fra 2011 og nå planlegger å hedre jubileet i Trondheim med en egen minnemynt, uttaler sametingspresident Keskitalo i en pressemelding.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

Den 6.februar i 1917 var første gang nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Møtet som ble avholdt i Metodistkirken samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

Elsa Laula Renberg er en markant skikkelse i samisk historie og virkeliggjøringen av hennes idé, det første samiske riksmøte i Trondheim, står som en viktig milepæl for den samiske befolkningen

Det er planlagt et stort 100-årsjubileum i Trondheim i 2017.

Korte nyheter

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK
 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM