Samarbeidsavtale skaper hodebry

Sametinget synes det er vanskelig å inngå samarbeidsavtale med Oslo kommune, uten at striden rundt ansettelsen av pedagogisk leder ved den samiske barnehagen er løst.

Sametingspolitikere utenfor Oslo rådhus

Silje Karine Muotka, Ann-Mari Thomassen (Sametinget) Tor Gunnar Nystad (Oslo Sameforening) og Sametings plenumsleder har vært i møte med Oslo kommune om en samarbeidsavtale.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametingsråd, Ann-Mari Thomassen, innrømmer at striden rundt ansettelsen av norskspråklig pedagogisk leder ved den samiske barnehagen i Oslo, er i ferd med i bli et så stort problem at Sametinget vanskelig kan inngå en samarbeidsavtale med Oslo kommune.

I sommer ansatte Oslo kommune en norsktalende pedagogisk leder i den samiske barnehagen i Oslo, noe som fikk flere foreldre og samepolitikere til å reagere.

På høsten ble nok en pedagogisk stilling ved barnehagen utlyst, uten at kommunen stilte krav om samiskspråklig kompetanse.

– Ikke diskutert ansettelsesprosedyrer

Sametingsrådet har nylig hatt møte med Oslo kommune for å planlegge det videre arbeidet med samarbeidsavtalen.

– Sametinget har i møter med Oslo kommune understreket viktigheten av et samiskspråklig barnehagetilbud i Oslo, men vi har ikke direkte diskutert ansettelsesprosessen, forteller Ann-Mari Thomassen.

– Har dere klargjort kravet overfor Oslo kommune?

– Jeg mener at vi har gitt så klare signaler overfor Oslo kommune at det ikke skulle være tvil om hva Sametinget mener i denne saken, sier Thomassen.

Tidligere har Sametinget uttalt at de verken kan eller vil gripe inn i enkeltansettelser.

– Vi har heller ikke denne gangen diskutert ansettelsesprosedyrene, sier Thomassen.

Tor Gunnar Nystad , Silje Karine Muotka, Tone Tellevik Dahl ja Ann-Mari Thomassen

Mandag møtte sametingets delegasjon byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Foto: Mette Ballovara / NRK

Folkemøte

Foreldre ved den samiske barnehagen er opprørte over at kommunen heller ikke ved den siste utlysningen stilte krav om språkkompetanse i samisk.

Sametinget planlegger et folkemøte på Samisk hus i Oslo, der blant annet den samiske barnehagen vil være tema.

Møtet avholdes i forkant av Sametingets neste møte med Oslo kommune i desember.

– Formålet med møtet er at Sametinget ber om råd fra barnehagebrukerne i Oslo. Dette betyr at byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), direkte får høre hva de samiske foreldrene ønsker og krever, sier Thomassen.

– Samisk er barnehagens driftsspråk

Marit Solstad

Forsker Marit Solstad mener Olso kommune burde lyst ut stillingen på nytt.

Foto: Pressebilde/Nordlandsforskning

I forskningsrapporten, Samisk i barnehagen fra Nordlandsfoerkning, viser forskerne Marit Solstad og Ingvild Nylund til at barnehagens ytre og indre forutsdetninger spiller sammen og påvirker barnehagens mulighet til å gi samiske barn et tilbud som gjør at samiske barn tilegner seg samisk språk og identitet.

Hun utdyper dette med at kun samisktalende ansatte ville bety at barnehagens driftsspråk er samisk, og barna vil også dermed bruke samisk i barnehagen da driftsspråket er samisk.

Hun sier at en eller to enspråklig norske vil gjøre at barnehagens driftsspråk endres fra samisk til norsk.

– Dette medfører at barn som forstår og svarer på samisk, og fører til at barnehagemiljøet gjør at barnas felles språk blir norsk, sier Solstad.

Hør intervjuet med forsker Marit Solstad her:

Forsker Marit Solstad fra Nordlandsforskning mener samisk må prioriteres for å gjøre samisk til hverdagsspråk for å unngå at norsk tar over som dagligspråk.