Ordfører: – Gleder meg til samisk nasjonaldag

Oslos nye ordfører Marianne Borgen (SV) inviterer bysamene til dialog.

Samenes nasjonaldag feires i Oslo.

På samenes nasjonaldag inviterer Oslo kommune til feiring på rådhuset. Neste år er det Marianne Borgen som ønsker gjestene velkommen.

Foto: Tor Emil Schanche / NRK

– Oslo burde kanskje i større grad stolt vise fram samisk kultur, jeg vet ikke hvordan det best skal gjøres, men jeg tror det alltid er en god start å begynne å snakke sammen, sier Oslos nye ordfører Marianne Borgen.

Stadig flere samer flytter til større byer i Norge og Oslo er et naturlig valg for mange.

Allerede under valgkampen lovet den ferske ordføreren at SV ønsket å invitere samene i Oslo til dialogmøte etter valget.

– Styrker bystyrets kunnskaper

Borgen vil ganske snart invitere samiske organisasjoner og gruppelederne i bystyret til felles dialogmøte på rådhuset.

Hun ønsker at flest mulig av politikerne i Oslo får kunnskap om hva bysamene selv opplever som problematisk og mangelfult ved dagens tilbud.

– Det jeg kan gjøre er å stimulere til tettere dialog og samarbeid, og sørge for at også de andre gruppelederne i de andre partiene lytter, sier Borgen.

Under valgdebatten på Samisk hus i Oslo var det flere av partienes representanter som undret seg over at det samiske miljøet i Oslo ikke er flinkere til å kontakte bystyrerepresentanter, når de er kritiske til kommunens håndtering av samiske saker.

Marianne Borgen (SV)

For andre gang i historien har hovedstaden fått en kvinnelig ordfører. Marianne Borgen (SV) er stolt over at hun er ordfører i en by som har nesten 200 ulike nasjonaliteter.

Foto: Mette Ballovara

– Ta vare på språkarv

Mange samiske foreldre i Oslo har gjennom årenes løp vært fortvilet over at samiskundervisningstilbudet er mangelfult. Problemet er også dokumentert gjennom offentlig tilsyn.

Borgen vil ikke forskuttere mulige løsninger på problemer som samer i Oslo opplever i forhold til tilbud fra det offentlige. Hun føler at hun selv har mye å lære om samenes utfordringer i Oslo.

– Ikke minst i denne byen, der det bor mange med samisk bakgrunn, er det selvfølgelig også mange som er opptatt av å beholde sin kultur og styrke sin språkarv, og da er det viktig at vi stopper opp og snakker sammen, sier hun.

Det viktig at samene som Norges urfolk får utvikle og styrke sin kultur, og da er det også avgjørende at samiske barn og unge har gode oppvekstvilkår, påpeker Borgen.

– Flott å se barna

Det er en dag i året der samenes tilstedeværelse i Oslo er mer synlig en ellers, nemlig på samenes nasjonaldag, som feires 6.februar,

I over ti år har det vært en tradisjon at bysamene på denne dagen inviteres til frokost på Oslo Rådhus..

Det er noe ved denne feiringen som har gjort spesielt inntrykk på ordføreren.

– Jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med på to slike feiringer tidligere, og det har jeg veldig lyst til å oppleve også som ordfører. Det som var ekstra stas når jeg har vært på de to foregående var å se alle barna, det gleder jeg meg veldig til, sier Borgen.

Fabian Stang med barn fra samisk barnehage; Denzel, Sáve og Sunná.

Tidligere oslo-ordfører, Fabian Stang, satte stor pris på å få feire samenes nasjonaldag sammen med byens samiske befolkning.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Positive signaler

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen gleder seg over samarbeidsinvitasjonen fra den nye ordføreren i Oslo.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen ser fram til å samarbeide med det nye byrådet i Oslo.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Dette er svært positive signaler både til bysamene i Oslo og til Sameringet, som også håper på å få et godt samarbeid med Borgen og byrådet, sier hun.

– Gjør som Hjort

Thomassen viser til at Tromsøs tidligere ordfører, Jens Johan Hjort, lyktes godt med sin dialog-linje overfor den samiske befolkning.

– Hjort møtte samene i Tromsø til samtaler og lyttet til deres råd, og arbeidet med samiske saker var bygget på gjensidig tillit. Det samme kan skje i Oslo nå når Borgen kommer med en slik invitasjon til det samiske miljøet i byen, sier sametingsråden.

Samenes nasjonaldag i Tromsø

Nylig avgått Høyre-ordfører Jens Johan Hjort var populær ordfører, som var tydelig på at det samiske har en naturlig plass i Tromsø. Her er han avbildet sammen med barn på samenes nasjonaldag.

Foto: Sigve Nedredal / Frilans