Samenes folkeforbund - Østre valgkrets

NRK Sápmi har publisert alle valglistene til sametingsvalget 2017 i alle valgkretsene. Her er én av listene.

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige
Foto: Marie-Louise Niia / Sameradion & SVT Sápmi

Disse kommunene tilhører valgkrets 1, Østre valgkrets: Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik i Finnmark fylke.

Samenes folkeforbund - Østre valgkrets

Nr.

Navn

Fødselsår

Bosted

Stilling

1

Yrja Hammer

1971

Dyfjord

Aktivitør

2

Jan Egil Trasti

1958

Tårnet

Reindriftsutøver

3

Astrid Daniloff

1946

Bjørnevatn

Pensjonist

4

Kristian Nilsen

1938

Nervei

Fisker

5

Margrethe Vonka

1968

Tårnet

Fagansv. offshore

6

Mathis Persen

1945

Kirkenes

Pensjonist

7

Else-Marie Buljo

1979

Kirkenes

Butikkmedarbeider

8

Per Helge Stærk

1967

Ropelv

Fisker

9

Solveig Sabbasen

1946

Varangerbotn

Pensjonist

10

Tor Bergersen

1967

Tusenvika

Yrkessjåfør