Hopp til innhold

Høyre: – La bestemor få lukte høstbålet

–– Stillesitting i et fremmed miljø, kan redusere livskvaliteten til de eldre, mener Høyres sametingskandidat Nils Kristian Winther.

Nils Kristian Winther i grillhytte

VIL ETABLERE SANSEHAGER: – Grillhytte eller lávvu hvor demente personer kan oppleve lukt av bål, røkt reinkjøtt, røkt laks osv., kan bringe tilbake gamle minner, mener Nils Kristian Winther.

Foto: Niils Henrik Måsø / NRK

Logo valggat

Nå vil han ha flere sansehager for personer med demens, ala det man har på omsorgssenteret i Tana.

– Dette har vært en kjempestor suksess. Sametinget må bidra med tilskudd slik at det blir mulig å skape sansehager også i andre samiske kommuner, mener Høyres 1.sametingskandidat i Østre valgkrets.

Sansehager er hager tilknyttet til sykehjem hvor eldre demente personer får oppleve lukt, planter, natur og vandre i sikre, tilrettelagte omgivelser.

– Skaper bedre trivsel

Miljøbehandling har som målsetting å bedre funksjonsevnen og øke trivsel, livskvalitet og velvære.

– I samiske sansehager vil det være naturlig med lávvu hvor man kan tenne bål, og hvor eldre får oppleve røkt laks, røkt kjøtt og andre ting som bringer tilbake minner via lukt, forklarer Winther.

Han mener at slike sansehager vil skape en bedre hverdag og trivsel for den samiske pasienten.

– God psykiske helse for eldre er utrolig viktig, og er dessverre noe som man ofte glemmer, sier Winther.

– Skaper følelse av straff

Inger Eline Eriksen Fjellgren

– EKSTRA PÅKJENNING: – Samiske pasienter blir løsrevet seg fra sine røtter når de blir plassert i et fremmed miljø. Det er i seg selv en påkjenning og medføre en ytterligere helsemessig belastning, mener Árjjas presidentkandidat Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Han får støtte av sametingsråd og Árjas 1.-kandidat i Ávjuvári valgkrets, Inger Eline Eriksen Fjellgren. Men hun synes at samisk kultur og språk skal være som en naturlig del i hverdagen på alle helseinstitusjoner i samiske områder.

– Dessverre så ligger man fortsatt langt etter. Eldre kan føle det som straff når de etter et langt liv blir plassert i et fremmed miljø. Slik kan vi ikke ha det, sier Inger Eline Eriksen Fjellgren, sametingskandidat og sametingsråd.

Hun viser til at kravet om en bedre helsetjeneste for samiske eldre, er noe som er blitt reist med jevne mellomrom.

– Men sentrale myndigheter har dessverre vist lite vilje til å ta ordentlig tak i dette. Nå er det på tide at man gjennomfører nødvendige tiltak, og ikke bare prater om dette, sier Eriksen Fjellgren.

Korte nyheter

 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.

 • 13:s goddon ja 20:s roasmmohuvvon

  13:s galget leat goddon ja 20:s roasmmohuvvan maŋŋá báhčimiid muhtin skuvllas Izjevskas Ruoššas. Nu dieđiha Reuters ja eará ođasdoaimmahagat.

  Mánát, oahpaheaddjit ja dorvovávttat galget leat goddon, ja 20:s galget leat roasmmohuvvon. Almmái, gean navdet báhččán dáid olbmuid, galgá leat váldán iežas heakka.

  Izjevsk lea Udmuria oasserepublihka oaivegávpot Uralváriin, Moskva nuorttabealde. 650.000 olbmo ásset Izjevskas.

  Skoleskyting Russland
  Foto: TELEGRAM/READOVKA