Høyre: – La bestemor få lukte høstbålet

–– Stillesitting i et fremmed miljø, kan redusere livskvaliteten til de eldre, mener Høyres sametingskandidat Nils Kristian Winther.

Nils Kristian Winther i grillhytte

VIL ETABLERE SANSEHAGER: – Grillhytte eller lávvu hvor demente personer kan oppleve lukt av bål, røkt reinkjøtt, røkt laks osv., kan bringe tilbake gamle minner, mener Nils Kristian Winther.

Foto: Niils Henrik Måsø / NRK

Logo valggat

Nå vil han ha flere sansehager for personer med demens, ala det man har på omsorgssenteret i Tana.

– Dette har vært en kjempestor suksess. Sametinget må bidra med tilskudd slik at det blir mulig å skape sansehager også i andre samiske kommuner, mener Høyres 1.sametingskandidat i Østre valgkrets.

Sansehager er hager tilknyttet til sykehjem hvor eldre demente personer får oppleve lukt, planter, natur og vandre i sikre, tilrettelagte omgivelser.

– Skaper bedre trivsel

Miljøbehandling har som målsetting å bedre funksjonsevnen og øke trivsel, livskvalitet og velvære.

– I samiske sansehager vil det være naturlig med lávvu hvor man kan tenne bål, og hvor eldre får oppleve røkt laks, røkt kjøtt og andre ting som bringer tilbake minner via lukt, forklarer Winther.

Han mener at slike sansehager vil skape en bedre hverdag og trivsel for den samiske pasienten.

– God psykiske helse for eldre er utrolig viktig, og er dessverre noe som man ofte glemmer, sier Winther.

– Skaper følelse av straff

Inger Eline Eriksen Fjellgren

– EKSTRA PÅKJENNING: – Samiske pasienter blir løsrevet seg fra sine røtter når de blir plassert i et fremmed miljø. Det er i seg selv en påkjenning og medføre en ytterligere helsemessig belastning, mener Árjjas presidentkandidat Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Han får støtte av sametingsråd og Árjas 1.-kandidat i Ávjuvári valgkrets, Inger Eline Eriksen Fjellgren. Men hun synes at samisk kultur og språk skal være som en naturlig del i hverdagen på alle helseinstitusjoner i samiske områder.

– Dessverre så ligger man fortsatt langt etter. Eldre kan føle det som straff når de etter et langt liv blir plassert i et fremmed miljø. Slik kan vi ikke ha det, sier Inger Eline Eriksen Fjellgren, sametingskandidat og sametingsråd.

Hun viser til at kravet om en bedre helsetjeneste for samiske eldre, er noe som er blitt reist med jevne mellomrom.

– Men sentrale myndigheter har dessverre vist lite vilje til å ta ordentlig tak i dette. Nå er det på tide at man gjennomfører nødvendige tiltak, og ikke bare prater om dette, sier Eriksen Fjellgren.