Hopp til innhold

– Ikke nøl med å ringe etter hjelp

Risten Buljo med familie var på tur til reinflokken. Turen tok en dramatisk vending da skuteren gikk gjennom isen. I over en time sto familien og ventet på hjelp.

Skuter gjennom isen i Kautokeino.
Foto: Risten Buljo / Privat

– Vi turte ikke å bevege oss. Flere ganger gikk jeg gjennom isen. Vi måtte bare sitte stille på isen og vente på hjelp. Det var uvær med dårlig sikt, forteller Risten Buljo dagen etter hendelsen.

Havnet i elv

Familien på tre, Risten med sønnen John Henrik, og kjæresten Chris-Andre Espedal var på tur til reinflokken i Kautokeino kommune.

På turen ble det uvær. Snøfokk og dårlig sikt gjorde turen utfordrende.

Når familien var i ferd med å krysse elva ved Náhpolluoppal, ga isen etter.

Plutselig satt de fast i en råk.

– Jeg karret meg opp på isen, og det var vann cirka til midjen. Så tok jeg tak i sønnen min og min første tanke var å gå tilbake til land.

Men når mor og sønn begynner å bevege seg mot land går hun gjennom isen.

– Da turte vi ikke å bevege oss mer. Vi så svært lite på grunn av dårlig sikt. Så da fikk vi løsnet sleden fra skuteren og satte oss på den.

GIKK GJENNOM ISEN: Stedet hvor familien gikk gjennom isen ligger øst for Kautokeino.

Les også Stian var alene og forfrossen på fjellet: – Jeg er så glad for at han er i live

Astrid og Stian Kemi

Dårlig dekning i området

Risten og kjæresten prøvde febrilsk å få skuteren opp fra vannet, men det gikk ikke.

Telefonen hadde ikke dekning på stedet. Risten kunne ikke ringe til reindriftskollegene sine. Da begynte hun å tenke på nødhjelp.

– Jeg skiftet til tørre klær, sånn sett var vi ikke i nød. Men når du har en unge på syv år med deg, så er det begrensa hvor lenge du kan stå på isen.

Risten begynte forsiktig å gå litt på isen, for å prøve å finne dekning på telefonen.

– Jeg prøvde å ringe nødnummer uten dekning, men det gikk ikke. Heldigvis fikk jeg litt dekning noen meter fra sleden.

Les også Reindrifta skal bli tryggere

Inga Julie Sara

Samisk navn skapte utfordringer

Stedet hvor familien var heter Náhpolluoppal på samisk, det gikk tid før redningssentralen ble klar over hvor stedet var.

– Jeg prøvde å si navn på andre steder som befinner seg i nærheten, men operatøren på redningssentralen var lenge usikker på hvor vi var.

Redningssentralen sendte SMS med lenke. Hadde Risten kunne klikket seg inn i lenken så hadde operasjonssentralen fått se på kartet hvor de er.

– Men jeg hadde ikke internett-dekning, så det hjalp ikke. Heldigvis hadde vi koordinater som operasjonssentralen fikk. Til slutt skjønte de hvor vi var.

Koordinatene var til stor hjelp

Operasjonssentralen har forståelse for det Buljo sier.

– For det første var det veldig flott at vi i dette tilfellet fikk koordinatene fra de som var i nød, som var til stor hjelp. Av og til kan det være vanskelig å få med seg det som blir sagt i andre enden, det kan være mange forhold til det som dårlig vær eller andre dårlig forbindelse.

Det sier leder ved operasjonssentralen i Finnmark, Synne Roaldsnes.

Noen samiske navn kan være utfordrende for sentralen.

– Enkelte stedsnavn kan være vanskelige å få stavet rett eller vanskelige for de som sitter i andre enden å oppfatte. Det var kanskje tilfellet i går, som er svært beklagelig.

Roaldsnes kan ikke si hvor lang det tok i går før de hadde de rette koordinatene, men ofte kan de som er i nød oppfatte det som lang tid.

Reingjeter kom før helikopter

Etter at familien hadde vært i kontakt med redningssentralen, så ble saken slått opp i diverse medier.

– Da kom en reingjeter som har hytte i nærheten. Han hadde lest om oss på nyhetene.

Risten forteller at da reingjeteren så at de hadde det bra, men kjørte tilbake til hytta for å hente tau så de kunne prøve å trekke opp skuteren.

Men akkurat da reingjeteren kom tilbake, kom også redningshelikopteret og familien ble fløyet til Kautokeino for helsesjekk.

HENTET: Her blir familien hentet av redningshelikopteret.

Takknemlig for hjelpen

Risten Buljo er takknemlig for nødhjelpen.

– Jeg mener man ikke skal være redd for å tilkalle hjelp selv om du ikke er i livsfare. Hva hvis telefonen hadde gått fri for strøm før man ringer etter hjelp, da kan det bli farlig, sier hun.

For syv år siden mistet Buljo en reindriftskollega i en lignende ulykke.

– En mann i reindriftsdistriktet våres kjørte i en råk og drukna. Så slike ulykker kan være veldig farlige.

Les også Politiet: – Den savnede er funnet druknet

Redningshelikopter i Kautokeino

Hjemme hadde sønnen på syv år, John Henrik, kommet med en innrømmelse.

John Henrik Buljo (7) med valpen sin.

HJEMME: John Henrik (7) satt med valpen sin på skuterslede og ventet på redningshelikopteret. Dette bildet er tatt etter at familien hadde kommet hjem.

Foto: PRIVAT

– Han hadde blitt redd da han så at mora gikk gjennom isen, men dette fortalte han ikke før vi var trygt hjemme, forteller moren Risten Buljo.

Nå skal familien dra for å hente skuteren opp fra vannet.

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK