NRK Meny
Normal

Reinkjøttet opp i Stortinget

Prisen på reinkjøtt vil gå ned. Det tror regjeringen som nå har lagt fram sitt forslag for Stortinget.

Stortinget

Stortinget skal ta stilling til årets reindriftsoppgjør.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lars Peder Brekk (Sp)

Landbruksminister Lars Peder Brekk har lagt fram sitt forslag for Stortinget.

Foto: Thomassen, Christian, Christian Thomassen / SCANPIX

Årsaken til dette er 500 tonn reinkjøtt som ligger på Norturas reguleringslager. Dette er kjøtt som er kjøpt inn etter avtale mellom staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

I tillegg er det omlag 1.000 tonn på lagrene til slakterier og andre aktører i markedet.

Tirsdag møtes reindriftsnæringen og aktørene i bransjen for å drøfte situasjonen.

Selger ut til redusert pris

Etter hvert skal reguleringslageret tømmes, og i stor grad bestemmer regjeringen hvordan dette skal skje. NRL brøt årets reindriftsforhandlinger, og må dermed rette seg etter det Stortinget avgjør.

I forslaget til Stortinget (ekstern lenke) varsler regjeringen at lageret på 500 tonn vil kunne selges til redusert pris. Det er Landbruksdepartementet som avgjør hvor stort «frysefradraget» blir. Fradraget kan bli så stort som 25 prosent.

Ettersom reguleringslageret utgjør 1/4 av all produsjon av reinkjøtt, og at markedsituasjonen har vært vanskelig de to siste årene, vil dette få innvirkning på prisen.

– Det må derfor antas at prisen på reinkjøtt vil gå ned uavhengig av effektene fra avviklingen av reguleringslageret, heter det i forslaget til stortingsvedtak.

Dette kan få konsekvenser for både næringen, bransjen og forbrukerne.

WTO-avtalen gjør det umulig å eksportere kjøttet, sier regjeringen.

Trinnvis tømming

Regjeringen mener reguleringslageret må tømmes gradvis.

Kjøttproduksjon hos Aage Pedersen AS i Tana

Reguleringslageret må selges til redusert pris (frysefradrag).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Først vil en begrenset mengde selges ut i juni. Et noe større kvantum skal selges i august.

– For det framtidige prisbildet på reinkjøtt i markedet, kan det forventes at dette salget vil kunne bli mer førende, heter det i proposisjonen til Stortinget om salget i august.

Departementet tar deretter sikte på at lageret kan avvikles i løpet av 2011/2012 ut fra vurderinger av markedssituasjonen.

Kjøttdeig eller filet?

Lageret består av 350 tonn hele skrotter, og 150 tonn finnbiff.

Regjeringen sier ingen ting om hva som skal skje med de hele skrottene. Både reindriftsnæringen og slakteriene er opptatt av nettopp dette.

Kjøtt fra lageret som blir solgt til redusert pris, vil kunne påvirke prisene ut til forbruker. I neste omgang kan dette få konsekvenser for prisen som slakteriene skal betale til reineierne når høstens slakting starter.

Fra enkelte i næringen har det vært antydet at det ville vært best om hele «kjøttberget» ble skjært opp og brukt til kjøttdeig og farse. Slik ville det eksisterende markedet blitt minst påvirket.

Regjeringen mener imidlertid at det er viktig å ikke tømme lageret for fort.

– En betydelig prisreduksjon ville også innebære at reinkjøttbedriftene måtte selge ut eget lager med tap. For enkelte bedrifter ville tapet bli vesentlig. Dette kunne innebære at disse bedriftene ikke hadde mulighet til å ta imot rein til slakt høsten 2011, med de konsekvenser dette ville ha i forhold til mulighetene for slakting og arbeidet med å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget, sier regjeringen i forslaget til Stortinget.