Fryktet dyretragedie da reinflokk gikk gjennom isen

– Vi visste ikke om mennesker også hadde gått gjennom isen, forteller reineier Henrik A. Sara om den skremmende opplevelsen.

Vuorasjávri i Kautokeino

KUN ETT REINSDYR DØDE: Selv om en hel reinflokk gikk gjennom isen i Vuorašjávri, én mil øst for Kautokeino, så døde kun ett reinsdyr. Du ser ryggen til det døde reinsdyret på venstre side av bildet.

Foto: Henrik A. Sara / Privat

Fredag ettermiddag gikk reinflokken Ábborášša reinbeitedistrikt gjennom isen i Vuorašjávri, én mil øst for Kautokeino.

Henrik fulgte flokken som bakerste mann. Han hadde med seg en sambandsradio, slik alle i distriktet har og de kunne høre kollegaen rope gjennom radioen at flokken gikk gjennom isen.

Etter hvert ble det gitt instrukser av de eldre reineierne om å ikke følge etter flokken ut på isen.

«La flokken være i vannet. Det er ikke trygt å gå etter.»

Det var Ávvir som omtalte saken først.

Henrik forteller at det var mørkt, og som bakerste mann så kom det små reinflokker imot han.

– Reinsdyrene var paniske og løp i alle retninger, forteller Henrik

Deretter hørte han på sambandet at alle reineiere svarer og ingen av dem har havnet i det kalde vannet.

Kun ett reinsdyr døde

Henrik har vært sammen med andre reineiere ved Vuorašjávri lørdag og befart område.

– Vi har observert kun ett reinsdyr som flyter på vannet og er dødt, men vi kan ikke være sikre på at ikke flere er døde. Vi har ikke vært i råket og sjekket om det finnes flere kadavre under isen, sier han.

Áborášša reinbeitedistrikts vårflokk var på rundt 2.500 reinsdyr, og Henrik anslår at rundt tusen reinsdyr gikk gjennom isen i Vuorašjávri.

Måtte vente på frosten

Allerede tirsdag ankom reineiere Kautokeinoelva, som ligger i Áborášša distriktets flyttevei til deres vinterområde, men de måtte vente på frosten for å kunne passere elva.

De sjekket tykkelsen på isen på elva litt tidlig på fredag ved å slå hull med øksa. Tykkelsen på isen var på rundt seks centimeter da de passerte den.

– Det er en fryktelig følelse å måtte sende flokken ut på så tynn is, sier Henrik, som hadde hjertet i halsen da han fulgte med ved vannkanten.

De hadde derimot ikke rukket å sjekke isen på vannet Vuorašjávri.

– Flokken begynte å sirkle da isen begynte å brekke, og isen bøyde seg til en grop før flokken gikk gjennom isen, sier han.

De trakk opp fire reinsdyr, men frykter for at flere reinsdyr ble skadet, da de ble trampet i vannet.

– Alt i alt så gikk det ganske bra, men skulle ønske at vi hadde unngått dette, sier Henrik helt på slutten.