Hopp til innhold

Reineiere har inngått hemmelig avtale med vindparkutbygger

I fjor takket et reinbeitedistrikt nei til 122 millioner kroner fra vindkraftutbygger. Nå har nabodistriktet inngått avtale med selskapet.

Reinflokk

I fremtiden kan rein i Tana få selskap av noen hundre vindturbiner.

Foto: Máijá Holm Balto / NRK

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Planene om det gigantiske vindkraftanlegget i Finnmark har skapt sterke reaksjoner.

Det skal blant annet settes opp 231 vindturbiner i grensetraktene i kommunene Lebesby, Tana og Porsanger i Finnmark, og har blitt møtt med stor motstand fra reindrifta.

Nå kommer det frem at utbygger Grenseland AS i november i fjor inngikk en avtale med én av de tre berørte reinbeitedistriktene.

Avtalen skal «kompensere for ulemper og tap som distriktet måtte bli påført som følge av anlegg og drift av vindmøller i Davvi vindpark», lyder det i en erklæring signert av lederen for reinbeitedistrikt 9 (Čorgaš), Nils Arvid Guttorm.

Erklæringen bekrefter at en slik avtale finner sted. Men innholdet i avtalen er hemmelig.

Nils Arvid Guttorm

FASTHOLDER TIDLIGERE MOTSTAND: – Avtalen innebærer ikke at reinbeitedistrikt 9 har gitt opp sin motstand mot vindkraftanlegget i Rástegáisá i Finnmark, forteller leder Nils Arvid Guttorm.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Skal unngå rettsak

I erklæringen heter det videre:

«Reinbeitedistriktet vil etter dette ikke for rettsapparatet eller på annen måte faktisk eller rettslig forsøke å hindre gjennomføring av igangsetting av anleggsarbeidene, eksempelvis ved å angripe gyldigheten av konsesjonsmyndighetenes vedtak knyttet til prosjektet.», lyder erklæringen, som er signert av distriktets leder Nils Arvid Guttorm.

Guttorm bekrefter at det finnes en slik erklæring, men vil ikke si noe om hva den konkret inneholder.

– Vi er blitt enige om at dette skal holdes unna offentligheten, sier han.

Guttorm vil heller ikke si noe om hvorfor innholdet skal unntas offentligheten.

Heller ikke Grenseland AS vil kommentere avtalen.

– Jeg kan bekrefte at avtalen eksisterer, men har ingen kommentar utover dette, sier daglig leder, Harald Dirdal.

– De prøver å skape splid

Grenseland har tidligere tilbudt 122 millioner til nabodistriktet, Lágesduottar, noe som de sa nei til.

Torsdag ble det kjent at de har kommet med nye millionlovnader til Lágesduottar 13 og Spierttagáisá 14 A, noe som har fått distriktslederen til å rase.

– De forsøker å skape splid, mener Per John Anti, leder i Spierttagáisá reinbeitedistrikt. Han er også nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Fastholder tidligere motstand tross avtale

Også reinbeitedistrikt 9 har gått imot disse planene.

Leder Nils Arvid Guttorm sier avtalen de har inngått med Grenseland AS ikke betyr at de har endret sin motstand.

– Denne kommer frem i en egen høringsuttalelse som vi har sendt inn, forteller han.

Her redegjør de hvilke konsekvenser vindmøller vil føre for reindrifta.

– Slik industriutbygging får store konsekvenser for reindrift, både i selve anleggsområdet og i vide områder utenfor, ringvirkninger som forplanter seg milevis fra kraftverket, heter det blant i høringsuttalelsen.

Korte nyheter