Hopp til innhold

Vindparkutbygger med millionlovnad til reineiere

Utbygger synes det går fram på en ryddig måte. Reindriftsleder er rasende. – De forsøker å skape splid, sier Per John Anti.

Per John Anti

PROVOSERT: Leder ved Spierttagaisa reinbeitedistrikt 14A, Per John Anti, raser mot lovnaden til vindkraftutbyggerne.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Grenseland AS har tidligere tilbudt 122 millioner til reinbeitedistriktstyret i Lagesduottar, og det sa de nei til det.

Nå gir selskapet personlige millionlovnader til siidaandelinnhavere i reinbeitedistriktene Spierttagaisa 14A og Lagesduottar 13 for å få bygge vindmøllepark i reinbeiteområdene deres.

Selskapet lover å gi siidaandelen (en gruppe reineiere) 250.000 kroner straks det er bestemt at parken skal bygges. Siidaandelen vil deretter få 75.000 i året så lenge det er full drift.

Planene om det gigantiske vindkraftanlegget, hvor det blant annet skal settes opp 231 vindturbiner i grensetraktene i kommunene Lebesby, Tana og Porsanger i Finnmark er kontroversielt, og har blitt møtt med stor motstand fra reindriftshold.

– De prøver å skape splid

Per John Anti er leder i et av distriktene og nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Han raser mot den siste lovnaden til reineierne.

– De forsøker å skape splid blant siidaandelsinnehavere når de tilbyr pengene direkte. Jeg mener prinsipielt at forslaget må gå gjennom distriktsstyret så får de avgjøre om vi går for det eller ikke, sier Anti.

– Vi trenger jo beiteområdene. Dette er et stort inngrep.

I de to reinbeitedistriktene er det til sammen 40 siidaandeler. Og 254 personer er registrert i disse siidaandelene.

Denne lovnaden koster selskapet 85 millioner over en 25 årsperiode.

Men siidaandelene som har et reintall under 50 dyr, omfatter ikke lovnaden. Ifølge tall fra 2014, så gjelder dette tre siidaandeler.

– Jeg er helt uenig

Prosjektleder Harald Dirdal i Grenseland AS sier at de sendte ut denne erklæringen etter at de ikke ble enige med Lagesduottar reinbeitedistriktstyret.

– Vi var i forhandlinger med reinbeitedistrikt 13, Lagesduottar, og da vi ikke klarte å bli enige med styret valgte vi å sende ut en ensidig erklæring. Det skyldes jo at pengene til syvende og sist skulle gå til hver enkel siidaandel uansett, sier Dirdal.

Harald Dirdal

GRENSELAND AS: Prosjektleder i Grenseland AS, Harald Dirdal.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Han er helt uenig i at dette vil skape splid.

– Dette er ikke hersketeknikk, men dette er en veldig ryddig måte å fram på.

Dokumentet er ikke noe alle sidaandeler trenger å si ja til, forteller han.

– Dette er en ensidig forpliktelse fra vår side som sier at dersom prosjektet kommer, så vil de få kompensasjonen. Det eneste vi sier er at dersom konsesjonsmyndighetene velger å gi oss konsesjon og dette blir bygd opp, så skal hver siidaandel få denne kompensasjonen, sier han.

I en foreløpig konsekvensutredning gjort av Multiconsult kommer det fram at konsekvensene for reindriften er beregnet som middels negativ for reinbeitedistrikt 13 og liten negativ for reinbeitedistrikt 14A.

Direktør Mona Solbakk i NRK Sápmi er i nær familie med en av aktørene i sakskomplekset om Grenselandet AS sine utbyggingsplaner for Davvi vindpark. NRKs fagredaktør Marius Tetlie fungerer derfor som øverste redaksjonelle leder for NRK Sápmis nyhetsredaksjon i dette sakskomplekset.

Oppdatert 22. mars kl 09: Harald Dirdal i Grenseland AS presiserer at dette ikke er et tilbud til reineierne som de må svare ja eller nei på, men en ensidig lovnad.

Korte nyheter

 • SÁNAG fas ásaha vuosttašceahkkefálaldat

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta ja Fovsen-ášši čuovvuleami oktavuođas fállá Sámi klinihkka - SÁNAG psyhkalaš veahki sidjiide geat dan dárbbašit.

  Mánát ja nuorat sáhttet váldit oktavuođa telefovdnanummiris 78 96 74 20 ja ollesolbmot ges telefovdnanummiris 78 96 74 30 jos dárbbašat diimmu.

  Vuosttašceahkkefálaldat lea sápmelaččaid várás sihke Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde ja bistá geassemánu lohppii.

  Dan čállet Finnmárkku buohcciviessu neahtasiiddus.

  Les på norsk.

  Demonstranter er samlet foran Slottet i anledning at det er 599 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • SANKS gjenopptar lavterskeltilbud

  I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken oppretter SANKS igjen et lavterskeltilbud.

  Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale.

  Tilbudet gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi og er gjeldende ut juni 2023.

  Les mer på Finnmarkssykehusets nettside.

  Loga sámegillii.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK