Vindparkutbygger med millionlovnad til reineiere

Utbygger synes det går fram på en ryddig måte. Reindriftsleder er rasende. – De forsøker å skape splid, sier Per John Anti.

Per John Anti

PROVOSERT: Leder ved Spierttagaisa reinbeitedistrikt 14A, Per John Anti, raser mot lovnaden til vindkraftutbyggerne.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Grenseland AS har tidligere tilbudt 122 millioner til reinbeitedistriktstyret i Lagesduottar, og det sa de nei til det.

Nå gir selskapet personlige millionlovnader til siidaandelinnhavere i reinbeitedistriktene Spierttagaisa 14A og Lagesduottar 13 for å få bygge vindmøllepark i reinbeiteområdene deres.

Selskapet lover å gi siidaandelen (en gruppe reineiere) 250.000 kroner straks det er bestemt at parken skal bygges. Siidaandelen vil deretter få 75.000 i året så lenge det er full drift.

Planene om det gigantiske vindkraftanlegget, hvor det blant annet skal settes opp 231 vindturbiner i grensetraktene i kommunene Lebesby, Tana og Porsanger i Finnmark er kontroversielt, og har blitt møtt med stor motstand fra reindriftshold.

– De prøver å skape splid

Per John Anti er leder i et av distriktene og nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Han raser mot den siste lovnaden til reineierne.

– De forsøker å skape splid blant siidaandelsinnehavere når de tilbyr pengene direkte. Jeg mener prinsipielt at forslaget må gå gjennom distriktsstyret så får de avgjøre om vi går for det eller ikke, sier Anti.

– Vi trenger jo beiteområdene. Dette er et stort inngrep.

I de to reinbeitedistriktene er det til sammen 40 siidaandeler. Og 254 personer er registrert i disse siidaandelene.

Denne lovnaden koster selskapet 85 millioner over en 25 årsperiode.

Men siidaandelene som har et reintall under 50 dyr, omfatter ikke lovnaden. Ifølge tall fra 2014, så gjelder dette tre siidaandeler.

– Jeg er helt uenig

Prosjektleder Harald Dirdal i Grenseland AS sier at de sendte ut denne erklæringen etter at de ikke ble enige med Lagesduottar reinbeitedistriktstyret.

– Vi var i forhandlinger med reinbeitedistrikt 13, Lagesduottar, og da vi ikke klarte å bli enige med styret valgte vi å sende ut en ensidig erklæring. Det skyldes jo at pengene til syvende og sist skulle gå til hver enkel siidaandel uansett, sier Dirdal.

Harald Dirdal

GRENSELAND AS: Prosjektleder i Grenseland AS, Harald Dirdal.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Han er helt uenig i at dette vil skape splid.

– Dette er ikke hersketeknikk, men dette er en veldig ryddig måte å fram på.

Dokumentet er ikke noe alle sidaandeler trenger å si ja til, forteller han.

– Dette er en ensidig forpliktelse fra vår side som sier at dersom prosjektet kommer, så vil de få kompensasjonen. Det eneste vi sier er at dersom konsesjonsmyndighetene velger å gi oss konsesjon og dette blir bygd opp, så skal hver siidaandel få denne kompensasjonen, sier han.

I en foreløpig konsekvensutredning gjort av Multiconsult kommer det fram at konsekvensene for reindriften er beregnet som middels negativ for reinbeitedistrikt 13 og liten negativ for reinbeitedistrikt 14A.

Direktør Mona Solbakk i NRK Sápmi er i nær familie med en av aktørene i sakskomplekset om Grenselandet AS sine utbyggingsplaner for Davvi vindpark. NRKs fagredaktør Marius Tetlie fungerer derfor som øverste redaksjonelle leder for NRK Sápmis nyhetsredaksjon i dette sakskomplekset.

Oppdatert 22. mars kl 09: Harald Dirdal i Grenseland AS presiserer at dette ikke er et tilbud til reineierne som de må svare ja eller nei på, men en ensidig lovnad.

Korte nyheter

 • Dette gir Sametinget til prinsessen

  Sametinget gir to gaver til prinsessen, både en tradisjonell og en moderne gave. Duojár Pia Jannok har sydd en veske av garvet reinskinn, og hun har pyntet den med tinntrådbroderinger. Denne vesken har hun laget fra bunnen av. Bant annet har hun garvet skinnet selv.

  Den andre gaven er samisk sølv, et smykkesett av Erica Huuva. Serien som Sametinget gir til Prinsesse Ingrid Alexandra er sølvsmykker fra kolleksjonen Fápmu og Árbevierru. Loga dán sámegillii Se overrekkelsen her.

  Her er gavene fra Sametinget til prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Liv Inger Somby/Sametinget / Montasje av NRK / NRK
 • Bearjadat = ođđa musihkka

  Fargga lea vahkkoloahppa. De soaitá heivet guldalit ođđaseamos sámi musihka, leaš dál návddašeame friddja dahje jus barggus heive dan čuojahit.

  Poplávlu Aili searvá lávlagis «Hate the Weekend», mii lea ovttasbargu buvttadeaddji guoktáin Ilyaa ja Vargenta.

  Rockjoavku Nagirčalmmiid almmuhii šuoŋa «Suoivva».

  Johkamohkkilaš Kitok lea mielde Doggedoggelito šuoŋas «9MC’S 2 HATARE».

  Guldal dáid šuoŋaid, ja ollu eará sámi musihka NRK Urbi čuojahanlisttus.

  NRK URBI
  Grafikk: NRK