Hopp til innhold

Reineier: – Vindkraftutbyggerne har ikke lært noe av Fosen-dommen

Kort tid etter at Høyesterett slo fast at Norges to største vindparker er ulovlige presenteres nye vindkraftplaner i reindriftsområde.

Ánde Niillas Utsi

NEGATIV TIL VINDTURBINER: Reineier Ánde Niillas Utsi har ikke en millimeter beiteland å gi til vindkraftindustrien. – Bare hold dere unna oss! er hans beskjed.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Det er skremmende å høre om vindkraftplanene i vårt sommerbeite. Det vil bety at vi atter en gang mister beiteområder. Dette er kalvingsområde og reinen søker hit på varme dager for å avkjøle seg.

Det sier Ánde Niillas Utsi i Čorgaš reinbeitedistrikt til NRK.

Nordkynhalvøya har allerede et vindkraftverk på Gartefjellet sør for Kjøllefjord i Lebesby kommune. Reineierne har dårlige erfaringer med det lille anlegget på 17 turbiner.

– Reinen skyr neset der vindkraftanlegget ligger. Med vindanlegget er det kommet vei. Det har medført større ferdsel, forklarer Utsi.

Ánde Niillas Utsi

– Ikke lært noe

Nyheten om de vindindustriplanene i Gamvik kommer drøye tre uker etter at Høyeseretts storkammer enstemmig slo fast at samers rettigheter ble krenket da vindkraftanlegg ble bygget på Fosen.

Vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag var i strid med urfolks rettigheter. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Sissel Stormo Holtan

NEGATIV TIL VINDTURBINER: Reineier Sissel Stormo Holtan på Fosen vil ha 151 vindturbiner fjernet på Fosenhalvøya. – Høyesterett har slått fast at de står der ulovlig, påpeker hun.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– De ser ikke ut til utbyggerne har lært noe av Fosen-dommen når de fortsatt prøver å etablere vindindustri på reinbeiteområder. Det er beklagelig, sier Utsi.

Den planlagte vindparken skal etter bedriftens planer plasseres på Sandfjellet, sør på Nordkynnhalvøya.

– Arbeidsplasser og fornybar kraft

Det er det finske energiselskapet ST1 som står bak planene.

Prosjektleder Harald Dirdal i Grenselandet AS bisto med informasjon da vinkraftplanene i Gamvik ble presentert på tirsdag.

Det er iFinnmark (innlogging kreves) som først omtalte denne saken.

– Dette er et ledd i en større mulighet som Finnmark har til å skape industri, billig og fornybar kraft. Gamvik har alt som skal til, forklarer Dirdal til avisa.

Harald Dirdal

VINDINDUSTRI I REINDRIFTSOMRÅDE: Prosjektleder Harald Dirdal i Grenselandet AS.

Foto: Lasse Østmo / NRK

Konsesjonssøknaden er ennå ikke sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Grenselandet AS jobber med saken.

Behandling av vindkraftsaker tar i snitt 5,5 år. Det skriver Riksrevisjonen i en rapport.

Dersom en sak klages inn for Olje- og energidepartementet, forlenges saksbehandlingen med ytterligere to år.

Dirdal anslår at byggetiden vil ligge på mellom to og tre år.

Utbygningskostanende estimeres til rundt 4 milliarder kroner.

Driftstiden anslås til å ligge på rundt 30 år.

Positive til planene

Tirsdag ble planene for den nye vindparken lagt fram for formannskapet. 19. november skal saken behandles i ekstraordinært kommunestyre.

Alf Normann Hansen, ordfører Gamvik (SV)

POSITIV: Ordfører Alf Normann Hansen.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Dette er en veldig god nyhet som kan gi mulighet for mange arbeidsplasser til kommunen. Det er også en tilførsel av kraft som vi sårt trenger, sier ordfører Alf Normann Hansen (SV) til iFinnmark.

Kommunen ser for seg både arbeidsplasser og skatteinntekter.

– Vi ser for oss store inntekter, flere arbeidsplasser og et godt næringsliv for Gamvik. Dette vil ha gode ringvirkninger for kommunen, tror sier Marius Nilsen (Sp).

Nilsen tror det vil jobbe 100 til 150 personer på vindparken.

Klare til kamp

Reineierne er klare til kamp.

– Vi har allerede sagt klart ifra at vi ikke ønsker et samarbeid med utbyggerne. Vi vil heller ikke ha mer dialog med dem. Våre beiteområder er ikke til salgs. Vi er heller ikke til salgs, understreker reineier Ánde Niillas Utsi.

Styret i Reinbeitedistrikt 9 har gjort følgende enstemmige vedtak:

«Styret i Reinbeitedistrikt 9 ønsker ikke på noen måte å gå inn i forhandlinger med St1 om dette. Der er kalvingsområder på begge sider av både Rovruráššá og Vuokkaráššá. Det er særdeles viktige luftingsområder, flytteveier og trekkveier inn og ut av området. Det er uaktuelt for Reinbeitedistrikt 9 å forhandle på dette.»

Vindmøllepark

SKYR VINDTURBINENE: Kjøllefjord vindpark startet produksjonen i oktober 2006. Reinen skyr fortsatt dette området.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Korte nyheter

 • Foreslår at alle samer får bli medlem i samebyer: – Ekstremt skuffet

  Loga sámegillii.

  Sametinget på svensk side har vedtatt å fremme et forslag for regjeringen om at alle samer skal få bli medlem i samebyer. Dersom forslaget godkjennes, så kan alle samer for første gang få fiske- og jaktrettigheter gjennom å være medlem i en sameby.

  Ordfører på Sametinget på svensk side, Håkan Jonsson i Jakt- och fiskesamerna er fornøyd med vedtaket, men opposisjonen i Sametinget stiller seg imot.

  – Jeg er ekstremt skuffet i dag. Jeg kan ikke se at dette er en sterk beslutning for styret å jobbe med. Det er et svakt flertall i plenum som har vedtatt forslaget.

  Det sier Marita Stinnerbom i partiet Guovssonásti. Hun kritiserer også prosedyrene som er gjort.

  – Regjeringens direktiv er at flertallet av samebyene skal være enstemmige i vedtaket, og det er de ikke, sier hun.

  Styrets forslag vant fram med to stemmer. Det melder SVT Sápmi. Se hele saken her.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Árvalit buot sámiid beassat miellahttun čearuide: – Lean behtohallan

  Les på norsk.

  Ruoŧabeale Sámediggi lea mearridan árvalit ahte buot sámit galget beassat miellahttun čearuide. Árvalus galgá geigejuvvot ráđđehussii. Jus dát dohkkehuvvo, de vuosttas geardde oččošedje buot sápmelaččat čearu bokte vuoigatvuođaid bivdui ja guolásteapmái.

  Ruoŧabeale Sámedikki ságadoalli, Bivdo- ja guolástansámiid Håkan Jonsson lea duđavaš dainna, muhto Sámedikki unnitlohku vuostálastá evttohusa.

  – Lean behtohallan. In oainne evttohusa mainna stivra dál galgá bargat ovddasguvlui nanusin. Lea rašes unnitlohku mii lea dohkkehan evttohusa.

  Dan dadjá Guovssonásti Marita Stinnerbom. Son moaitá maid áššis bargovuogi.

  – Ráđđehusa gohččun dadjá ahte čearuid eanetlohku galgá doarjut evttohusa, ja nu ii leat dán áššis, dadjá Stinnerbom.

  Stivrra evttohus vuittii guvttiin jienain. Dan dieđiha SVT Sápmi. Geahča olles ášši dás.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Fant rein som var sultet i hjel: Erklærte ikke beitekrise

  Loga sámegillii.

  Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga – reinbeitedistrikt 16, har klaget på vedtaket til reindriftas beredskapsutvalg til Statsforvalteren. Beredskapsutvalget erklærte ikke beitekrise i vinterbeiteområdet, selv om det ble funnet rein som hadde sultet i hjel.

  Det forteller Anders Nils K. Eira til avisa Ávvir. Utvalget erklærte ikke beitekrise, men bekreftet dårlige beiteforhold. Statsforvalteren bekrefter til Ávvir at to siidaer har klaget på beitekrise-vedtak.