Sametingspresidenten: – Vindkraftutbygging skaper sorg og smerte hos meg

Aili Keskitalo tar et personlig oppgjør med utbygging av vindkraft i reindrifts-Norge. Et stort flertall i Sametinget støtter henne.

Aili Keskitalo

NEI TIL VINDKRAFT: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) vil ikke ha et eneste nytt vindindustrianlegg i reindriftsområder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Reindrifta lider på grunn av disse inngrepene. Det skaper sorg og harme hos meg, sier Keskitalo.

Hun holdt et følelsesladet innlegg mot vindkraftindustri i reindriftsområder på vindkraftkonferanse i Alta i helga.

Presidenten sier blankt nei til planene om å bygge opptil 267 vindturbiner i grenseområdene mellom Lebesby og Tana kommuner i øst, og Porsanger kommune i vest.

– Disse vindkraftplanene berører i særdeles sterk grad reinbeitedistriktet til slekta mi, opplyser Keskitalo.

Sametinget sier nei

Sametingets plenum behandler i dag stortingsmeldingen om vindkraft på land.

I meldingen (ekstern lenke) lover Regjeringen å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner.

Sametingsrådets forslag er sterk og klar.

Sametinget gir ikke tilslutning til at det legges til rette for mer vindkraftutbygging i reinbeiteområder.

Sametingsrådets vedtak

«Vindkraftutbygging, andre inngrep og statens rovdyrpolitikk fører til altfor store belastninger for reindrifta», påpeker sametingsrådet.

Demonstrasjon ved Øyfjellet.

MOTSTAND: Det er mange som støtter Jillen-Njaarkes kamp mot vindkraftgigantene.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Tapte i retten

Forrige fredag tapte Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i Nordland en rettssak mot vindkraftutbyggere. De krevde umiddelbar stans i anleggsarbeidene på Øyfjellet vindkraftverk.

Samiske politikere reagerer på dommen.

– Dommen viser at rettssystemet i Norge ikke forstår eller har nok kunnskap om reindrift, sier Per Mathis Oskal (Ap).

Reineierne hevder selskapene bak vindindustrianlegget bryter konsesjonsvilkårene fordi de ikke har fått til en avtale med reineierne.

De fikk ikke rettens medhold.

Per Mathis Oskal og Arild Pettersen Inga

GREMMES: Sametingsrepresentantene Per Mathis Oskal (Ap) og Arild Pettersen Inga (Ap) syns Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt behandles urettferdig.

Foto: Pressebilde / Aps sametingsgruppe

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt må innen to uker betale 1,76 millioner kroner i saksomkostninger til motpartene Eolus Vind Norge Holding AS og Øyfjellet Wind AS.

I tillegg har reinbeitedistriktet selv hatt utgifter på rundt 670.000 kroner eksklusiv merverdiavgift til å føre saken, ifølge dommen.

Torstein Appfjell.

NEI TIL VINDKRAFT: Leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Dette er Davids kamp mot Goliat. Vi slåss mot storkapitalen og det er forferdelig, sier leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell.

Motparten jubler over dommen.

– Vi er fornøyde og glade for at vi nå kan fokusere videre på utbyggingen, sier advokat Jøran Sandvik i Haavind til E24.

Reineierne mener de 75 vindturbinene og milevis med veier for alltid vil ødelegge for reindrift i området.

– Dette er et enormt overgrep mot reindrifta. Domstolen og myndighetene har hoppet bukk over reindriftas rettigheter, sier Arild Pettersen Inga (Ap).

Krever lokal aksept

Ap på Sametinget mener at det ikke bare er reindrifta som lider på grunn av vindkraftutbygging.

Vindkraftindustrien rammer hele samfunnet, ikke bare reindriftsnæringen, påpeker Arild Pettersen Inga.

Han vil at Sametinget synliggjør større del av naturbruken. Reindrifta skal ikke stå alene i kampen mot vindindustrien.

– Vi mener at store bruksområder fri for tekniske inngrep er viktige for utøvelsen av den samiske kulturen, sier Inga.

Arthur Tørfoss

NEI TIL VINDKRAFT: Arthur Tørfoss (Frp).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Frp vil gå enda lenger. De mener at det ikke skal bygges et eneste vindkraftanlegg uten støtte lokalt.

– Det er helt uaktuelt å bygge vindturbiner uten lokal tilslutning, sier Arthur Tørfoss (Frp).

Han vil også ha slutt på alle former for direkte eller indirekte subsidiering av vindkraft.

Se saken på Nyhetsmorgen kl. 08.38:

Aili Keskitalo i Morgennytt

Se saken i Nyhetsmorgen. Innslaget fra Sametinget starter kl. 08.38.