Hopp til innhold

Sametingspresidenten: – Vindkraftutbygging skaper sorg og smerte hos meg

Aili Keskitalo tar et personlig oppgjør med utbygging av vindkraft i reindrifts-Norge. Et stort flertall i Sametinget støtter henne.

Aili Keskitalo

NEI TIL VINDKRAFT: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) vil ikke ha et eneste nytt vindindustrianlegg i reindriftsområder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Reindrifta lider på grunn av disse inngrepene. Det skaper sorg og harme hos meg, sier Keskitalo.

Hun holdt et følelsesladet innlegg mot vindkraftindustri i reindriftsområder på vindkraftkonferanse i Alta i helga.

Presidenten sier blankt nei til planene om å bygge opptil 267 vindturbiner i grenseområdene mellom Lebesby og Tana kommuner i øst, og Porsanger kommune i vest.

– Disse vindkraftplanene berører i særdeles sterk grad reinbeitedistriktet til slekta mi, opplyser Keskitalo.

Sametinget sier nei

Sametingets plenum behandler i dag stortingsmeldingen om vindkraft på land.

I meldingen (ekstern lenke) lover Regjeringen å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner.

Sametingsrådets forslag er sterk og klar.

Sametinget gir ikke tilslutning til at det legges til rette for mer vindkraftutbygging i reinbeiteområder.

Sametingsrådets vedtak

«Vindkraftutbygging, andre inngrep og statens rovdyrpolitikk fører til altfor store belastninger for reindrifta», påpeker sametingsrådet.

Demonstrasjon ved Øyfjellet.

MOTSTAND: Det er mange som støtter Jillen-Njaarkes kamp mot vindkraftgigantene.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Tapte i retten

Forrige fredag tapte Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i Nordland en rettssak mot vindkraftutbyggere. De krevde umiddelbar stans i anleggsarbeidene på Øyfjellet vindkraftverk.

Samiske politikere reagerer på dommen.

– Dommen viser at rettssystemet i Norge ikke forstår eller har nok kunnskap om reindrift, sier Per Mathis Oskal (Ap).

Reineierne hevder selskapene bak vindindustrianlegget bryter konsesjonsvilkårene fordi de ikke har fått til en avtale med reineierne.

De fikk ikke rettens medhold.

Per Mathis Oskal og Arild Pettersen Inga

GREMMES: Sametingsrepresentantene Per Mathis Oskal (Ap) og Arild Pettersen Inga (Ap) syns Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt behandles urettferdig.

Foto: Pressebilde / Aps sametingsgruppe

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt må innen to uker betale 1,76 millioner kroner i saksomkostninger til motpartene Eolus Vind Norge Holding AS og Øyfjellet Wind AS.

I tillegg har reinbeitedistriktet selv hatt utgifter på rundt 670.000 kroner eksklusiv merverdiavgift til å føre saken, ifølge dommen.

Torstein Appfjell.

NEI TIL VINDKRAFT: Leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Dette er Davids kamp mot Goliat. Vi slåss mot storkapitalen og det er forferdelig, sier leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell.

Motparten jubler over dommen.

– Vi er fornøyde og glade for at vi nå kan fokusere videre på utbyggingen, sier advokat Jøran Sandvik i Haavind til E24.

Reineierne mener de 75 vindturbinene og milevis med veier for alltid vil ødelegge for reindrift i området.

– Dette er et enormt overgrep mot reindrifta. Domstolen og myndighetene har hoppet bukk over reindriftas rettigheter, sier Arild Pettersen Inga (Ap).

Krever lokal aksept

Ap på Sametinget mener at det ikke bare er reindrifta som lider på grunn av vindkraftutbygging.

Vindkraftindustrien rammer hele samfunnet, ikke bare reindriftsnæringen, påpeker Arild Pettersen Inga.

Han vil at Sametinget synliggjør større del av naturbruken. Reindrifta skal ikke stå alene i kampen mot vindindustrien.

– Vi mener at store bruksområder fri for tekniske inngrep er viktige for utøvelsen av den samiske kulturen, sier Inga.

Arthur Tørfoss

NEI TIL VINDKRAFT: Arthur Tørfoss (Frp).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Frp vil gå enda lenger. De mener at det ikke skal bygges et eneste vindkraftanlegg uten støtte lokalt.

– Det er helt uaktuelt å bygge vindturbiner uten lokal tilslutning, sier Arthur Tørfoss (Frp).

Han vil også ha slutt på alle former for direkte eller indirekte subsidiering av vindkraft.

Se saken på Nyhetsmorgen kl. 08.38:

Aili Keskitalo i Morgennytt

Se saken i Nyhetsmorgen. Innslaget fra Sametinget starter kl. 08.38.

Korte nyheter

 • Babcock har sendt søknad om dispensasjon fra lockout

  – Babcock har ikke fått svar fra helsemyndighetene på om det medfører fare for liv og helse at ambulanseflyene blir stående på bakken, men søker likevel om dispensasjon fra den varslede lockouten, skriver selskapet i en pressemelding.

  Dersom det ikke blir en løsning i flyteknikerkonflikten, har NHO Luftfart varslet en lockout fra og med søndag.

  Da vil flyteknikere som ennå ikke er tatt ut i streik, bli utestengt fra arbeidsplassen sin. Det omfatter også flyteknikere som drifter ambulanseflyene.

  Begrunnelsen for Babcocks søknad er at bedriften ved en lockout ikke vil være i stand til å oppfylle sin kontrakt med oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF.

  – Ved en lockout av Babcocks teknikere vil det ta kun timer før Babcock må sette fly på bakken, og dager før hele flåten står. Dette medfører at vi ikke vil være i stand til å gjennomføre rekvirerte pasienttransporter og ivareta nødvendig beredskap, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden.

  NHO Luftfart sier at de kommer til å behandle anmodningen etter vanlig prosedyre.

  – NHOs varslede lockout i konflikten med flyteknikerne trer først i kraft søndag, og vi vil behandle søknaden før den tid, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til NRK.

 • SAS og Norwegian: Ingen kanselleringer lørdag

  Flyselskapene SAS og Norwegian vil ikke kansellere noen flygninger lørdag som følge av flyteknikerstreiken. Widerøe sier at det kan komme kanselleringer.

  – Vi er klar til å ta imot våre kunder som skal på ferie på lørdag, sier presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, til Dagbladet.

  Han sier de er underbemannet som følge av flyteknikerstreiken, som kan bety at det kan komme innstillinger.

  Pressekontakt Lars Wigelstorp Andersen i SAS sier til NTB fredag kveld at de ikke forventer noen kanselleringer som følge av flyteknikerstreiken i helgen.

  Hos Widerøe har de heller ingen forhåndskanselleringer for lørdag og søndag.

  – Men det kommer helt sikkert til å bli kanselleringer, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli.

  – Det er de uforutsette tingene som kan oppstå hvis man plutselig har en hendelse med en maskin, som gjør at man må kansellere. Vi kansellerer eventuelt når vi står i det, sier hun.

 • Gir 50 millioner til legevakter i små kommuner

  Nesten 40 småkommuner får til sammen 50 millioner kroner til å organisere legevakt. Målet er å redusere belastningen for legevaktleger i distriktet.

  Alle kommunene som får tilskudd, har under 5.000 innbyggere, opplyser Helsedirektoratet.

  Tilskuddet kan for eksempel brukes til rekruttering, alternative turnusordninger for legevaktleger, kurs og opplæring. De fleste kommunene ligger i Nordland og Troms og Finnmark.