– Dere er velkommen i dag, men uønsket i framtida

Kampen om et fjell i Nordland tilspisser seg. Samer fra to land nekter kinesiskeide Elkem å komme dit. – Vi vil ha dialog, svarer selskapet.

Samisk selvbestemmelse på Nasafjell. Olof Anders Kuhmunen og Sara Ajnnak.

SELVBESTEMMELSE: Reindriftssamene Sara Ajnnak og Olof Anders Kuhmunen på Nasafjell. De møtte norske myndigheter og Elkem med erklæring om samisk selvbestemmelse.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Dette er vår mark, og så lenge det fortsatt vil finnes planer for gruvedrift vil vi kjempe for å bevare landet vårt. I dag får dere vandre fritt her, men ingen maskiner eller andre aktiviteter er tillatt på denne marken fra nå av og i all framtid.

Denne beskjeden ga Sara Ajnnak til den store delegasjonen som besteg Nasafjell tirsdag. Hun representerer både svenske og norske reindriftssamer som bruker fjellet.

Næringsdepartementet behandler nå en søknad fra Elkem om ekspropriasjon, og befaringen er en del av dette.

Selskapet vil ha tilgang til de rike kvartsressursene på fjellet like sør for polarsirkelen gjennom tvangstiltak. Kvartsen skal brukes til blant annet produksjon av silisium. Produktet skal deretter benyttes i solcelleproduksjon.

Elkem: – Ingen kommentar

Men veien til forekomsten kan bli lang og vanskelig. Samene erklærer selvbestemmelse i området.

– Jeg håper vi har sendt et tydelig signal til de som er her i dag, om at gruvedrift ikke er velkommen hit, sier Ajnnak.

– Men vil ikke en erklæring om selvbestemmelse være i strid med norsk lov?

– Dette er i strid med samiske rettigheter og internasjonale konvensjoner om urfolksrettigheter. Det er drastisk og dramatisk å erklære selvbestemmelse, men det er også dramatisk å slå ut alt liv som finnes her av noen som skal eksistere i noen få år, svarer Ajnnak.

Nasafjell er et svært viktig område for både reindriftsutøvere fra Norge og Sverige. I løpet av året er om lag 40 000 rein innom fjellet. Det karakteriseres som en oase for reinen.

Representantene fra Elkem som deltok i befaringen, ønsket ikke å si noe om samenes aksjon på Nasafjellet tirsdag.

– Vi har ingen kommentarer til det, svarte Elkems prosjektleder Geir Kjelland.

– Hvorfor ikke?

– Vi har ingen kommentarer til det, gjentok Kjelland.

Ønsker dialog

Elkems advokat Tor Gjesseth ga imidlertid uttrykk for at de ønsker dialog med reindriftssamene.

– Vi kommer til å sette oss ned i det øyeblikket dere ønsker det. Da vil vi spille med helt åpne øyne og ører. Det kan godt være at vi hadde det travelt i utgangspunktet, men vi har i den siste uttalelsen sagt at vi ønsker en dialog og forhandlinger så fort som mulig, sa han.

Advokat Tor Gresseth fra Elkem

DIALOG: Elkems advokat Tor Gresseth sier de er villig til å møte reindriftssamene når som helst.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Reindriftssamenes advokat Jon Andreas Lange syntes dette en merkelig tilnærming.

– Jeg mener man skal utrede før man forhandler og før man søker om ekspropriasjon. Elkem kjører likevel full fart med ekspropriasjon og driftskonsesjon, og så sier dere at dere er villig til å snakke litt med reindriften. Dere sier to forskjellige ting nå. Men dere vil ikke stoppe prosessen, kommenterte Lange overfor Elkem under befaringen.

Næringsdepartementet kan ikke si noe om når de blir ferdige med behandlingen av Elkems søknad. I oktober vil en ny rapport om konsekvensene for reindrifta foreligge.

– Etter det vil vi jobbe så raskt som mulig, men samtidig er dette en enkeltsak som skal konsulteres med Sametinget. Vi må ha respekt for disse prosessene og den tiden det tar, sier avdelingsdirektør Sigrid Dahl Grønnetvet i Næringsdepartementet.

Nasafjellet.

AKSJON: Samer fra Norge og Sverige tok imot Næringsdepartementet, Elkem og andre berørte parter. Tirsdag var det befaring på Nasafjell.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK