Hopp til innhold

Vil ha gruvedrift i område med en helt spesiell historie: – Her ble samene satt til slavearbeid

– Det er nesten ikke mulig å tenke seg et mer symboltungt sted i samisk historie, sier førsteamanuensis om Nasafjell i Nordland, hvor reindrift og gruveinteresser står mot hverandre.

Rein på Nasarfjell i Nordland

Rein på Nasarfjell i Nordland.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det delvis kinesisk-eide Elkem-konsernet vil ha gruvedrift på Nasafjellet.

Problemet er at området i Rana i Nordland i lang tid er brukt til utøvelse av reindrift.

Nå står reineiere sammen i saken der reindrift og gruveinteresser står mot hverandre

Reineierne frykter de vil miste levebrødet sitt. De har fått støtte fra svenske politikere, naturvernere og rådgivningsselskapet Sweco.

– Vi er urolige for fremtiden. Det vil bety sprengninger og lastebilkjøring. Reinen får ikke gå i fred, sier reineier Per-Ove Blind.

Reineier Per-Ove Blind-

Reineier Per-Ove Blind.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Funn av sølv

Nasafjell er ikke et hvilket som helst område.

Det forteller Ànde Somby. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, og ekspert på urfolksrett.

– Dette er et veldig symboltungt sted, sier Somby.

Bakgrunnen er at det ikke er første gang det etableres gruvedrift her.

I dokumentarserien «Samenes tid», som er laget av SVT og som du kan se i NRK TV, beskrives det hvordan det i 1634 ble gjort funn av sølv i fjellkjeden.

Russiske, svenske og danske kongehus gjør krav på områder i Sápmi mot slutten av middelalderen. Koloniseringen på 16- og 1700-tallet rammer spesielt skogsamisk kultur. Kirken bruker tvang og vold i kristningen av samer.

Se dokumentaren her.

– Dette var en tid da Sverige skulle til å etablere en koloni i Amerika. Med sølvet kunne Sverige betale for større hærer og kolonier, sier Jonas Monié Nordin, arkeolog ved Historiska museet, i dokumentaren.

Den samiske befolkninga ble rett og slett brukt som «slaver» i tvangsarbeid knyttet til gruvedrifta, beskrives det.

– Slaveriet bestod i transportarbeid. De nærliggende samebyene ble rammet av dette, forklarer Ànde Somby.

For det var bare samene som, med sine reinsdyr, kunne frakte malmen fra fjellet og ned til smelteverket.

Kan havne i retten

For samene fikk gruvedrifta den gang store konsekvenser. Forholdene for jakt og fiske ble dårligere.

Med det historiske bakeppet har altså området en spesiell betydning i samisk historie.

– Det er nesten ikke mulig å tenke seg et mer symboltungt sted, sier Somby.

Hvis norske myndigheter tillater gruvedrift, vil konflikten etter all sannsynlighet havne i retten, tror han.

– Ser man på urfolksretten, så skulle den tilsi en stor grad av beskyttelse av de tradisjonelle reindriftsinteressene på Nasafjell.

Rein på Nasarfjell i Nordland

Området har en lang historie med reindrift.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Mener de har tatt hensyn

Elkem Salten i Sørfold, med 278 ansatte, er en ledende produsent av silisium til blant annet mobiltelefoner, PC-er og digitale løsninger.

Gruvedrifta vil gi 40 arbeidsplasser, og Elkem sier de vil bruke skum for å unngå at støv sprer seg langt inn i Sverige.

Samene synes tiltakene er for dårlige, og er provosert.

Men kvartsen fra Nasafjell er blant de reneste forekomstene i verden, og Elkem merker økende etterspørsel som følge av teknologiutviklinga.

– Da trenger du renere råvarer. Vi har stor respekt for reindriftas syn. Hvis ikke ville vi ikke prøvd så hardt å få til noe sammen med dem, sier verksdirektør Ove Sørdahl.

Elkem mener utredninger viser at rein kan leve side om side med gruvedrifta, og at natur og miljø blir lite forurenset.

Kart Nasafjellet. Gule felt viser kvartsforekomstene der.

Kart over Nasafjellet. Gule felt viser kvartsforekomstene.

Foto: Kilde: NGU