Hopp til innhold

Opptakskrøll førte til at Aleksandra mistet all undervisning i halvannen måned

Samiskstudenten Aleksandra Artieva har ikke fått noen undervisning i august og september. Samisk høgskole beklager.

Aleksandra Artieva

Aleksandra Artieva (44) fotografert utenfor Etnisk samisk kultursenter i hjembygda Lovozero.

Foto: Privat

Undervisningen ved Samisk høgskole i Kautokeino startet opp allerede for snart to måneder siden.

Hjemme i Lovozero i Russland sitter fortsatt Aleksandra Artieva. Hun har ventet på visum for å kunne reise til Norge for å studere samisk.

– Det ble mye krøll med opptaket til bachelorstudiet i samisk. Samisk høgskoles langdryge behandling av saken har ført til at jeg måtte vente lenger på å kunne søke visum. Det er trist, sier Artieva.

Artieva har i tillegg av familiære årsaker valgt å bli enda litt lenger i hjembygda si.

Aleksandra Artieva og Arina Shaborshina

HAR SATSET ALT: Det betyr mye for Aleksandra Artieva og Arina Shaborshina å få studere samisk. – Vi er jo samer selv, forklarer de.

Foto: Privat

Denne uka kom svaret på visumsøknaden. I neste uke kan hun endelig reise til Kautokeino for å studere.

– Vil kunne gå opp til eksamen

Aleksandra Artieva og studievenninna Arina Shaborshina har siden i fjor høst studert nordsamisk semesteremne.

I juli avslo Samisk høgskole søknadene deres om opptak til bachelorstudium i samisk. Begrunnelsen var at de ikke har dokumentert at de kan engelsk.

– Artieva vil kunne ta eksamen som alle andre til tross for høstens fravær. Samisk høgskole har ellers ikke noe annet å tilføye til saken enn det vi har uttalt tidligere. Det skriver høgskoledirektør Anne-Marie Gaino i en e-post til NRK.

Arina Shaborshina, Anne-Marie Gaino, Aleksandra Artieva

HOLDT MØTE: 8. juli møttes Arina Shaborshina, direktør Anne-Marie Gaino og Aleksandra Artieva for å finne en løsning på situasjonen.

Foto: Privat

19. august gikk Samisk høgskole ut med saken med de to russisksamiske studentenes samiskstudier var løst.

– På høgskolens vegne er jeg glad for at vi klarte å finne en løsning, skrev Gaino i en pressemelding.

Samtidig beklaget hun for at informasjonen har vært manglende.

– Jeg beklager at dårlig veiledning om opptakskravene har ført til at studentene har havnet i en usikker situasjon, uttalte Gaino.

– Gav feil råd

Gaino innrømmer i pressemeldingen at behandlingen av klagen til Artieva og Shaborshina tok lengre tid fordi Samisk høgskole gav de to studentene feil råd.

– Vi anmodet studentene om å søke om unntak fra opptaksreglenes krav om engelskkompetanse. Senere søkte de om opptak på grunnlag av realkompetanse. Dette ble godkjent av det lokale opptaktsutvalget, forklarer Gaino.

Lovozero - Lujávri

BYEN PÅ TUNDRAEN: Dette er hjemstedet til Aleksandra Artieva og Arina Shaborshina.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dette skriver Gaino i sin pressemelding:

«Det ble gjort feil fra Samisk høgskole sin side, som anbefalte studentene om å søke om dispensasjon fra gjeldende forskrift om opptak. Dette kunne ikke gis da de ikke oppfylte de kravene som ville gitt mulighet for dispensasjon fra opptakskravene. Høgskolens opprinnelige vedtak om realkompetansevurderingen ble også gjort med feiltolkning av lovverket.»

Arina Shaborshina

Arina Shaborshina sier at det ikke er lett for en russisk same å studere i Norge. – Som russisk student må jeg alltid jobbe dobbelt så hardt som andre. Hele tiden må jeg ordne forskjellige dokumenter både til studiene og for å kunne jobbe for å ha råd til studiene, forklarer Shaborshina.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Heldigvis har vi en russisk venninne her i Kautokeino, som kjenner til det norske skolesystemet. Hun har hjulpet oss med å finne riktige opplysninger underveis. Uten hennes hjelp og støtte hadde det vært bortimot umulig å klare seg her, sier Arina Shaborshina.

Vil fjerne engelskkravet

NSRs sametingsrepresentant Maren Benedicte Nystad Storslett mener at det må bli lettere for samiske studenter fra russisk side å starte på studier ved Samisk høgskole.

I dag er det krav om formell engelsk kompetanse for å kunne studere i Norge.

Maren Benedicte Nystad Storslett

Sametingsrepresentant Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR) vil stryke engelskkravet for å studere samisk ved Samisk høgskole.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette kravet gjelder også om du skal studere samisk eller studere ved Samisk høgskole, hvor arbeids- og undervisningsspråket er samisk. Dette kan være utfordrende spesielt for de studentene som ikke har tatt videregående opplæring i Norge, påpeker Storslett.

Korte nyheter

 • Áigot dutkat jievjaskuolffi

  Les på norsk.

  Návuona suohkan lea addán Norgga luonddudutkan instituhttii (NINA) lobi seaivut ja girdit vuollegaččat helikopteriin suohkanis.

  Girdin dáhpáhuvvá áitojuvvon jievjaskuolfenáli dutkanprošeavtta oktavuođas.

  Girdin galgá dáhpáhuvvat suoidnemánu loahpas.

  Instituhtta lea maid ohcan helikopterlobi Hámmerfeasttas, Omasvuonas, Ráissas ja Gáivuonas, dieđiha Framtid i Nord aviisa.

 • Stuorra balloŋŋa áicojuvvon máŋgga sajis Davvi-Norggas

  Les på norsk.

  NRK lea ožžon máŋga cavgilemiid olbmuin geat leat oaidnán stuorra balloŋŋa girdimin máŋgga sajis Davvi-Norggas. Dat lea earret eará áicojuvvon Trænas, Oarjjelij Bájddáris, Bådåddjos, Evenáššis, Skánihis, Beardogoržžis ja Čáhcesullos.

  Čájehuvvo ahte Esrange Space Center Gironis lea sádden balloŋŋa. Das lea Davvi-Amerihká ulbmilin, ja lea 1,7 miljovnna kubihkkamehtera stuoris. Nu boahtá ovdan preassadieđáhusas.

  Balloŋŋa lea nu gohčoduvvon NASA BOOMS-balloŋŋa, ja dat lea stuorámus mii goassege lea sáddejuvvon Davvi-Ruoŧa gomuvuođaguovddážis.

  Balloŋŋa geavahuvvo poláraáibmogearddi røntgensuonjardeami dutkamii. Bohtosat geavahuvvojit dutkama várás.

  Balloŋŋa sáhttá girdit sullii 45,7 kilomehtera eatnama bajábealde.

  NASA BOOMS balloon skutt opp fra Kiruna, flyvende på blå himmel.
  Foto: Mattias Forsberg / SSC
 • Mii oastit ja vuovdit eambbo geavahuvvon gárvvuid

  Dađistaga eanet olbmot geavahišgohtet márkansajiid Tise ja Finn.no go vuvdet gárvvuid. Ollu gárvvut mat leat vuovdimassii, eai leat goassege geavahuvvon.

  Eambbosat vásihit ahte lea váddáset vuovdit gárvvuid lassáneami geažil.

  – Ádjána guhkit vuovdit. Ovdal manai jođánit jos almmuhin čuvlla .Muhto dalle eai lean seamma olu geavaheaddjit, muitala Tise geavaheaddji Paolla da Silva, gii lea geavahan márkansaji 2017 rájes.

  Maŋimus jagi lea Tise geavaheddjiid lohku lassánan 20 proseanttain.

  Maiddái Finn.no dieđiha ahte sis lea leamaš ollu lassáneapmi maŋemus jagiid Torget geavahusas, erenoamážit gárvvuid gávppašeamis ja vuovdimis.

  Paolla Da Silva holder en rosa kjole i hånda. Hun har på seg en stripete topp.

  Vi sel og kjøper meir brukt: – Det er kjøpars marknad no

  Stadig fleire tar i bruk marknadsplassane Tise og Finn.no for å selje kleda sine. Og mange av kleda som er til sals, har aldri vore brukte.