Hopp til innhold

– Historisk hendelse for verdens reindrift

I dag ble et nytt reindriftsinstitutt åpnet i Kautokeino. Håpet er å øke forståelsen for de utfordringene som finnes i det arktiske samfunnet.

Åpningen av UArctic EALÁT Institute

I dag ble det nye reindriftsintituttet åpnet i Kautokeiono.

Foto: Samisk høgskole

Professor Svein Disch Mathiesen

Professor og internasjonal koordinator Svein Disch Mathiesen.

Foto: Liv Inger Somby

– Man ser enorme tap av beiteområder til olje-, gass- og mineralvirksomhet. Det er veldig viktig at den arktiske befolkningen nå bygger kunnskap og forståelse, samt etablerer et samarbeid om de tingene som skjer i nordområdene nå.

– Det er svært viktig at reindriftsungdom verden over selv er med på å påvirke og styre denne utviklingen, sier internasjonal koordinator Svein Disch Mathiesen ved Samisk høgskole.

Stor nordområdesamling

I dag ble det nye sirkumpolare nettverksinstituttet UArctic EALÁT Institute etablert og åpnet i Kautokeino av sametingspresident Egil Olli. Opprinnelig skulle prins Albert av Monaco være til stede i Kautokeino, men måtte melde avbud på grunn av dødsfall i familien. Også miljø- og utviklingsminister Erik Solheim måtte avlyse den planlagte turen til åpningen av UArtic på grunn av dårlig vær.

Mer enn 50 ledere fra høyere utdanningsinstitusjoner i nordområdene er denne uken samlet i Kautokeino for å diskutere utfordringer innen forskning og høyere utdanning i det Arktiske universitetet.

Rekruttering av urfolksungdom

Mikhael Pogodaev med reindriftsungdom under UArtic-åpningen

Reindriftsungdom fra hele Eurasia.

Foto: Samisk Høgskole

Reindriftsinstituttet skal opprettholde både samarbeidet og de nettverkene som ble etablert mellom ulike urfolkssamfunn i forbindelse med det internasjonale Polaråret. Instituttet vil samarbeide med ulike reindriftsprosjekt i både Russland og Mongolia, samt innen FN-systemet.

Mer enn 100.000 reingjetere og totalt 20 ulike folkeslag er involvert i reindrift i Eurasia og reindrift er en viktig brikke i økonomien i arktiske urfolkssamfunn. UAartic skal derfor også rekruttere urfolksungdom til forskning og til ledende samfunnsposisjoner i nordområdene.

– Vi har jobbet med disse temaene i fire år allerede gjennom EALÁT-prosjektet, dette er en historisk dag for reindrifta i verden. Dette gir verdens reindriftsungdom en mulighet til å drive dette videre, sier Svein Disch Mathiesen.

Reinkjøtt i sentrum

Disch Mathisen forklarer at formålet med et eget reindriftsinstitutt er å utveksle kunnskap, forskning og utdanning innen reindrifta. Spesielt vil man legge vekt på tradisjonell urfolkskunnskap, viten om arealbruk og klimaendringer, samt matkultur.

– I fremtiden skal det ikke være slik at reineiere ikke får solgt sitt kjøtt, samtidig som Norge importerer tonnevis med kjøtt fra andre land. Den situasjonen har man også i Sibir, og vi ønsker å rette fokus på reindriftas egen matkultur, sier han.

Korte nyheter

 • 70-jahkásaš almmái duššai

  Les på norsk.

  Lei 70-jahkásaš almmái gii gávdnui duššan mearas lulábealde Lodega mannan ija.

  Dan muitala politiija. Sii leat dál vuolggahan guorahallanášši gádjunakšuvnna oktavuođas Vestbygda olggobealde Lodegis.

  Politiijat dutket ášši ja geahččalit gávnnahit mii dagahii ahte dievdu gahčai merrii ja duššai.

  Gádjunbargu álggahuvvui ihkku go fuomášuvvui fanas mii lei fiervvás muhtun sullo lahka ja dan bálddas vel gopmánan smávit fanas.

  – Mii eat oaidnán eará olbmuid fatnasis, dahje juoga mii duođaštii ahte doppe ledje earát, lohká Ørjan Delbekk, HRS Davvi-Norgga gádjunjođiheaddji.

  Dáhpáhus orru leamen lihkohisvuohta, oaivvilda son.

  Lødingen i Nordland
  Foto: NRK
 • Okta juohke oktanuppelogát olbmos gillá nelggiin

  Les på norsk.

  757 miljovnna olbmo máilmmis gille nelggiin diibmá.

  Vaikko máilmmis leat valjis resurssat, de lea nealggi ja váilebiebmama eastadeapmi váilevaš, dadjá dán jagi ON-raporta máilmmi borramušsihkarvuođa birra.

  Eahpesihkkaris borramušdilli čuohcá erenoamážit boaittobeale báikkiide ja nissonolbmuide, nuoraide ja álgoálbmogiidda.

  Vaikko okta juohke oktanuppelogát olbmos lea máilmmiviidosaččat šaddan gillát nelggiin, de lea Afrihkás vearrát dilli gos okta juohke viđát olbmos gillá..Ja dan botta go Láhten-Amerihkás ja Karibias ovdánit váilebiebmama eastadeamis, de manná heajubut Ásias.

 • Mann i 70-årene omkom

  Det var en mann i 70-årene som ble funnet omkommet i sjøen sør for Lødingen i natt.

  Det opplyser politiet, som nå har startet en undersøkelsessak i forbindelse med redningsaksjonen utenfor Vestbygd i Lødingen.

  Politiet gjør undersøkelser i saken, for å forsøke å danne seg et bilde av hva som kan ha skjedd, som førte til at mannen havnet i havet og omkom.

  Det ble iverksatt en redningsaksjon i natt da en båt ble observert liggende i fjæra ved ei øy, med en hvelva lettbåt ved siden av.

  Det ble sendt ut redningshelikopter fra Bodø og redningsskøyta fra Svolvær.

  – Vi så ingen andre personer om bord, eller noe som skulle vitne om at det var andre personer i båten, sier Ørjan Delbekk redningsleder i HRS Nord-Norge.

  Hendelsen framstår som ei ulykke, legger han til.