Stor interesse for globalisering og reindrift

Samisk høgskole opplever stor interesse for et kurs om hvordan globalisering påvirker arktis og reindriften.

Verdens reindriftsfolk i Kautokeino

Verdens reindriftsfolk var samlet til Verdenskongress for Reindriftsfolk i Kautokeino i 2009.

Foto: Åse Pulk / NRK

Kurset "Adaptation to Globalization in the Arctic: The Case of Reindeer Husbandry" begynner nå i januar.

Studenter fra hele arktis

Til sammen 35 studenter fra blant annet USA, Russland og Sápmi deltar på kurset hvor de skal lære om hvordan globalisering påvirker arktis og reindriften.

– Kurset konsentrerer seg om reindrift og globalisering, hvilke problemer globalisering skaper for reindrift i hele verden. Det er ikke bare snakk om klimaendringer, men også olje- og gassutvinning i reindriftsområder. Vi skal finne ut hvilke strategier som er de beste for reindriften, forteller den ansvarlige for kurset, Philip Burgess.

– Viktig å finne strategier

Det er Samisk høgskole , UArctic og Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift som står bak kurset, som er nettbasert og går på engelsk.

– Blant kursdeltakerne er det også reindriftsutøvere og ikke bare akademikere, forteller Burgess, som mener at slike kurs er viktige, også i våre områder.

– Verden endrer seg fort, også de arktiske områdene. Det er viktig at folk finner strategier for å tilpasse seg endringen, blant annet endringer i klimaet, men også industrialiseringen i reindriftsområder. Tanken er at vi må få kunnskap og informasjon om dette.