Stor interesse for globalisering og reindrift

Samisk høgskole opplever stor interesse for et kurs om hvordan globalisering påvirker arktis og reindriften.

Verdens reindriftsfolk i Kautokeino

Verdens reindriftsfolk var samlet til Verdenskongress for Reindriftsfolk i Kautokeino i 2009.

Foto: Åse Pulk / NRK

Kurset "Adaptation to Globalization in the Arctic: The Case of Reindeer Husbandry" begynner nå i januar.

Studenter fra hele arktis

Til sammen 35 studenter fra blant annet USA, Russland og Sápmi deltar på kurset hvor de skal lære om hvordan globalisering påvirker arktis og reindriften.

– Kurset konsentrerer seg om reindrift og globalisering, hvilke problemer globalisering skaper for reindrift i hele verden. Det er ikke bare snakk om klimaendringer, men også olje- og gassutvinning i reindriftsområder. Vi skal finne ut hvilke strategier som er de beste for reindriften, forteller den ansvarlige for kurset, Philip Burgess.

– Viktig å finne strategier

Det er Samisk høgskole , UArctic og Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift som står bak kurset, som er nettbasert og går på engelsk.

– Blant kursdeltakerne er det også reindriftsutøvere og ikke bare akademikere, forteller Burgess, som mener at slike kurs er viktige, også i våre områder.

– Verden endrer seg fort, også de arktiske områdene. Det er viktig at folk finner strategier for å tilpasse seg endringen, blant annet endringer i klimaet, men også industrialiseringen i reindriftsområder. Tanken er at vi må få kunnskap og informasjon om dette.

Korte nyheter

 • URBI: Thea forener samisk og kvensk

  Thea Thomassen fra Alta, kjent fra NRK Sápmis serie «URBI - Bare gjør det!» arbeider med et album der hun forener samisk og kvensk språk i musikken.

  – Nå er det min tur til å vise frem kulturen som har vært borte, sier hun.

  URBI - Bare gjør det! kan du se på NRK TV.

 • Gifter seg stadig i krematorium

  I 2018 besluttet Tromsø kommune å bytte navn fra Tromsø krematorium til et livssynnøytralt seremonihus med det samiske navnet "Sállir". Likevel står det fremdeles «Tromsø krematorium» på skiltet i oppkjørselen. Nå krever Human-Etisk Forbund at noe blir gjort, skriver iTromsø.

  Selv om husets funksjon er endret, er skiltet stadig det samme, som medfører at ektepar må gifte seg i "et krematorium".

  Krematorium
  Foto: Erling Bjørklund / NRK
 • NRK Sápmi retter og beklager

  NRK Sápmis datagenererte grafikk i flere artikler viser en samlet oversikt over avgitte stemmer til sametingsvalget på 101,8 prosent.

  Samlede avgitte stemmer til partiene kan selvsagt ikke overstige 100 prosent. Feilen skyldes at datasystemet vårt legger til blanke stemmer avgitt (1,8 prosent).

  Feilen er vår, og vi beklager. Vi retter feilen så raskt vi kan. Feilen påvirker ikke de øvrige tallene knyttet til stemmer og prosentandeler til partiene i lista.