Hopp til innhold

- Klimatrussel vår tids viktigste sak

– Kirken er sterkt opptatt av klimaet og mener at klimatrusselen er vår tids viktigste sak, sier biskop Per Oskar Kjølaas.

Biskop Per Oskar Kjølaas
Foto: Åse Pulk / NRK

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme er i disse dager på vistitas i Kautokeino.

Her har han blant annet møtt forskningsprosjektet Ealát, som forsker på reindrift i et klima under endring.

Etisk spørsmål

– Kirken er opptatt av klimaet fordi det gjelder Guds skaperverk. Kirken har også et ansvar for skaperverket, både å be for skaperverket, og å oppfordre folk til å ta vare på skaperverket, sier Kjølaas.

Han mener at dette ikke bare er et politisk spørsmål som politikerne skal ta seg av på Stortinget eller ander steder.

– Dette er også et etisk spørsmål, sier Kjølaas.

Glad for kirkens engasjement

Per Oskar Kjølaas og Inger Marie Gaup Eira

Biskop Per Oskar Kjølaas møtte forsker Inger Marie Gaup Eira som forsker på klimaendringer og reindrift.

Foto: Åse Pulk / NRK

Forsker Inger Marie Gaup Eira i forskningsprosjektet Ealát er glad for at også kirken er opptatt av klimaet.

– Vi er jo glad for at samfunnet nå har fått øynene opp for de store konsekvensene som klimaendringer kan føre til, sier Gaup Eira.

Har det noen betydning for Ealát-prosjektet?

Selvfølgelig har det betydning for Ealát-prosjektet og for Samisk høgskole, for vi er jo en del av Samisk høgskole. Nå vet biskopen mer om prosjektet vårt om klimaendringer og reindrift, sier Gaup Eira.

Deltar på klimaseilas til København

Per Oskar Kjølaas og de andre biskopene i Norge vil delta på en klimaseilas til København i forbindelse med FNs klimatoppmøte der i desember for å markere sin støtte for en rettferdig klimaavtale.

Det er Kirkens Nødhjelp og Fremtiden i våre hender som står bak initiativet om en klimaseilas til kongens by København, og biskopene synes tiltaket er utmerket.

Biskopene mener klimatrusselen er vår tids viktigste sak, og vil delta i flere arrangementer under klimatoppmøtet.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK