Nussir-avfall som flyplassfyll

Ordføreren i Hammerfest foreslår at man bruker massene fra Nussir til en ny flyplass på Grøtnes.

Havna i Kvalsund

Folk i Kvalsund frykter at det planlagte gruvedeponiet vil ødelegge for fisket i fjorden.

Foto: Piera Balto / NRK

Alf E. Jakobsen

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Foto: Allan Klo

– Det er ikke noe revolusjonerende nytt, men jeg vet at Rana Gruver har gjort dette over en lang periode med suksess, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen til papirutgaven av Finnmark Dagblad.

Ordføreren sier han ser engasjementet i debatten om gruvedriften i Repparfjord, men mener et alternativ til sjødeponi er å plassere avgangsmassene fra Nussir inne i steinfyllingen til en ny flyplass på Grøtnes.

Stor motstand mot planlagt gruvedeponi

I Repparfjord i Finnmark planlegges det å deponere årlig 2 million tonn gruveavfall.

Jan Helge Fosså og Nils R. Pettersen

Marinbiolog ved Havforskningsinstituttet Jan Helge Fosså og styreleder Nils R. Pettersen i Norske Lakseelver.

Foto: Piera Balto / NRK

– Kobber blir lakseføde. Slik skøyet en av motstanderne mot det planlagte gruvedeponiet i Repparfjord i Kvalsund kommune under et folkemøte i forrige uke . Det har skapt et stort folkelig engasjement blant folk i området både for og i mot gruveselskapet Nussirs planer om å deponere giftig gruveavfall i Repparfjorden.

– Slik jeg ser det er dette som den nye mutanten for den fremtidige laksen, som har et fôr som er tilpassa det nye vassdraget. På denne måten ble laksens fremtid harselert av laksefiskeren og biologen Knut Altmann.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Folkemøte i Kvalsund om Nussir

Blant folk i Kvalsund er det stort engasjement om gruveplanene i Repparfjord.

Foto: Piera Balto / NRK

Marinbiolog i Havforskningsinstituttet Jan Helge Fosså kommer med et varsku til de oppmøtte.

– Gruveavfallet som skal ut i Repparfjorden har et høyt innhold av kobber. Dette er giftig tungmetall som kan bety døden først og fremst for dyr og bunndyr, sier Fosså.

– Oppløftende og betydelig

Hammerfest-ordfører Jakobsen sier at han har kommet med innspill om dette overfor Kvalsund kommune. Dette bekreftes av næringssjef Pål-Reidar Fredriksen.

– Da han kom med dette gjorde jeg en kjapp kalkulasjon. Hvis man fyller opp et område på 1200x800 meter og en dybde på 10 meter vil det tilsvare Nussirs produksjon i løpet av 7-8 år, sier Fredriksen til Finnmark Dagblad.

Han mener dette er oppløftende og vil være betydelig.

– Uansett om det blir flyplass der eller ikke har Hammerfest behov for industriområder og da kan massene fra Nussir brukes. I tillegg er det regulert et område i Kvalsund der man kan fylle ut og lage et skjermet deponiområde, mener han.