Hopp til innhold

Økende motstand mot gruvedrift

Men kvalsundordfører Ragnar Olsen (Ap) frykter ikke motstanden.

Oversiktsbilde, Kvalsund tettsted
Foto: Allan Klo / NRK

I løpet av våren skal Klima- og Forurensningsdirektoratet ta stilling til utslippstillatelsen for gruvedrift i Repparfjord i Kvalsund. Virksomheten vil kunne gi mer enn 150 arbeidsplasser og en virksomhet Kvalsund kommune, med sine 1.000 innbyggere, aldri har opplevd maken til.

Mens høringsfristen nærmer seg øker den lokale motstanden mot planene. Flere frykter at både livet i fjorden og en svært god lakseelv blir ødelagt dersom gruveselskapet Nussir får lov til å benytte fjorden som deponi for kobberavfall.

– Forrige gang det var gruvedrift her ble fjorden ødelagt. Fisken slutta å gyte her inne, og nå vil de begynne på nytt, sier Pensjonist Halvdan Markussen.

Markussen bor i Fægfjord, fire kilometer fra fjellområdene der gruvegiganter vil hente ut kobber for 20 milliarder kroner.

Mellom 1972 og 1978 drev Folldal Verk gruvedrift i området, men driften ble lagt ned fordi den ikke var lønnsom. Nå ønsker altså Nussir å gjenåpne gruven.

– Motstanden kan skyldes uvitenhet

Gruveselskapet Nussir vil plassere kobberavfallet i sjøen, noen hundre meter fra anleggsområdet. Over 15 år skal 30 millioner kubikkmeter av fjordbunnen fylles med denne massen, hvorav store mengder vil ligge kloss inntil utløpet av et lakseførende vassdrag.

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen tror mye av motstanden mot gruvedrift handler om at folk frykter det verste.

– Jeg tror mye av motstanden nok skyldes uvitenhet eller usikkerhet om hva en slik deponiløsning innebærer, sier Olsen.

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Kvalsundordfører Ragnar Olsen (Ap).

Foto: Allan Klo / NRK

Flere har sagt nei

Lista over høringsinstanser som har sagt nei til sjødeponi begynner nå å bli ganske lang. Blant andre har Fiskeridirektoratet sagt nei, og det er flere.

– Jeg er hellig overbevist om at det kommer til å få enormt store negative konsekvenser som ikke kan rettes opp, sier Yngve Nilsen fra Kvalsund SV.

Nilsen er også medlem av Vest-Finnmark Jeger- og fiskeforening, som i protest mot gruveplanene nekter all kommunikasjon med gruveselskapet Nussir.

– Blir for dyrt på land

Gruveselskapet har tidligere sagt at et avfallsdeponi på land blir for dyrt. De mener også at et landdeponi vil være miljømessig negativt.

Kvalsund-ordføreren forsvarer gruveselskapets syn.

– Man får nedsig i grunn og grunnvann, utsig i elver, bekker og vann, og til syvende og sist kan forurensningen havne i sjøen. I tillegg kan man risikere at demningen som holder massene på plass brister, med de konsekvensene det måtte få.

Olsen mener man vil få negative miljøkonsekvenser uansett hvilken løsning man går for, det viktige blir nå å velge løsningen med færrest negative konsekvenser.

Vernet laksefjord

På grunn av Repparfjordelva, er Repparfjorden kategorisert som vernet av regjeringen. Der det ikke skal gis tillatelse til aktiviteter som kan skade villaksen. Om gruveselskapets utslippstillatelse blir godkjent, frykter Yngve Nilsen store konsekvenser.

– Hvis vi gjør feil nå så blir det snakk om problemer mine barn og barnebarn må leve med fremover. Dersom det blir større konsekvenser enn det gruveselskapet sier at det kan få, så har man ingen mulighet til å rette det opp igjen.

Nyheter fra Troms og Finnmark