Etterlyser engasjement mot gruvedrift

Gruveselskap vil dumpe 5.500 tonn slam og kjemikalier i Repparfjord daglig. Folk må ta grep mot fiskedød, mener Norske Lakseelver.

Kvalsundgruven i Repparfjorden

Kvalsundgruven i Repparfjorden.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Torfinn Evensen

Torfinn Evensen i foreninga Norske Lakseelver.

Foto: Foreningen "Norske lakseelver"

– Folk som vil unngå fiskedød i Repparfjord må engasjere seg nå, sier generalsekretær i foreninga Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Gruveselskapet Nussir ASA vil deponere opptil fem og et halvt tusen tonn slam og kjemikalier i fjorden – daglig.

Søknaden er sendt Klima og forurensningsdirektoratet, og er nå ute på høring. Evensen oppfordrer alle som har innspill til å delta i høringsrunden.

Store kobberfunn

Gruveselskapet gjorde store funn av kobber i Repparfjorden, og håper å kunne begynne driften på 30 millioner tonn kobbermalm de har funnet i løpet av 2013.

– Det hjelper lite å protestere når tillatelsene er gitt og produksjonen starter opp, sier han.

Han mener man kan se hvor ille det kan gå ved å se hvordan det gikk med Repparfjorden på 70-tallet under gruvedriften da.

– Det var nesten ikke laks igjen i elva. Den kom tilbake når gruvedriften stanset. Det er tragisk om ny gruvedrift påfører det tilbakeslaget det vil være å få lagt elva brakk igjen, sier han.

Laksefisker Repparfjorden

Repparfjorden og Repparfjordelva er populære områder for laksefiske.

Foto: Allan Klo/NRK

Tviler på konsekvenser

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, mener de tar miljøaspektene på alvor.

– Når man skal i gang med så store tiltak som det Nussir planlegger så er det lovpålagt med en konsekvensutredning. Det har vi gjort og konklusjonen i rapporten der viser at det vil være akseptable forhold for laksen, og at den vil klare seg bra. Det står svart på hvitt i utredningen, sier han.

Opptatt av god dialog

Nussir-Gruve

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, er opptatt av god dialog med miljøbevegelsen.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Han mener at hvis Evensen har andre rapporter om konsekvensene av gruvedrift, så er Nussir interessert i dette.

– Vi er opptatt av god dialog og at alle skal få komme med sine innspill. Hvis Norske lakseelver sitter på dokumentasjon så bør de spille det inn til Klima- og forurensningstilsynet, slik at de kan ta med det når de skal gi utslippstillatelse, sier han.

Rushfeldt er også uenig i det Evensen sier i at det ble mindre laks under forrige gruveperiode.

– Ifølge fangststatistikken så ble det tatt 1000 tonn laks i 1972 og 1350 tonn laks i 1978. Det er faktafeil at laksen ble borte, sier han.

Fristen for å legge inn høringskommentarer på Klifs nettside er 9. mars.

Gruveområder i Kvalsund

Gruveområder i Kvalsund.

Foto: Kart: Finnmarkseiendommen