– Forkastelig å dumpe gift i fjorden

Gruveselskapet Nussir vil bruke Repparfjorden som søppelplass. Naturvernforbundet reagerer sterkt på det.

Kvalsundgruva i Repparfjorden
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lederen i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken stiller seg uforstående til at Norge fortsatt er et av de fem landene i verden som tillater giftig utslipp rett i fjorden eller sjøen. De andre fire er Tyrkia, Papa New Guinea, Indonesia og Filippinene. Andre land har innført totalforbud.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, i Bella Center.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Foto: Are Føli / SCANPIX

– Vi deler fiskernes frykt for de konsekvensene et sjødeponi kan ha, sier Haltbrekken til NRK Sápmi.

Storsatsingen på nye gruver som foregår i Norge kan få store konsekvenser for livet i sjøen, om vi ikke sørger for å stille strenge miljøkrav og avviser alle planer om å bruke sjøen som vår felles søppelplass, mener naturvernlederen.

Gruveselskapet Nussir ASA planlegger å starte opp kobbervirksomhet ved fjorden, og ønsker å deponere overskuddsmaterialet fra kobberproduksjonen – såkalt gruveavfall, på bunnen av Repparfjorden.

– Dersom det blir et sjødeponi her vil det være spikeren i kista, safisker Yngve Nilsen fra Kvalsund til NRK nylig.

Direktør i Nussir ASA Øystein Rusfeldt, mener det er galt å påstå at det er bedre med et deponi på land før man vet det med sikkerhet.

Permanent søppelplass


Etter at Fiskeridirektoratet i fjor kom med tunge innvendinger mot gruveplanene og sjødeponi i Vevring (Førdefjorden) i Sogn og Fjordane, ligger saken nå på miljøvernministerens bord.

Under møtet i Vevring sa Fiskeridirektoratet at vi måtte kalle en spade for en spade og innrømme at det var en permanent avfallsplass gruveselskapet ønsket å etablere i sjøen.

De hadde fått nye målinger fra fjorden som viste store utskiftinger av vannmassene, det gjør at avfallet fra gruvene lett kan sprees, i motsetning til det selskapet hevder.

Saken og avgjørelsen om sjødeponi i Førdefjorden blir en prøvestein som også kan få konsekvenser for Repparfjorden.

I dag er det i praksis forbud mot å dumpe avfall på åpent hav. Gjennom Londonprotokollen har Norge forpliktet seg til å følge dette. Noe som gjør at kravene til oljeindustrien og skipstrafikken er strengere enn den er for gruveindustrien.

Problemet er at det ikke er et like sterkt forbud mot å dumpe avfall på sjøen om en gjør det fra land, sier Haltbrekken.

Hør saken her (på samisk):