Kobber blir lakseføde

Skøyet en av motstandere om det planlagte gruvedeponiet i Repparfjord.

Gullfisk

Laksefiskeren og biologen Knut Altmann viste dette bildet under hans innlegg i folkemøtet i Hammerfest.

Foto: Bente Bjerke / Privat

– Slik som jeg ser det er dette som den nye mutanten for den fremtidige laksen, som har et for som er tilpassa det nye vassdraget.

På denne måten ble laksens fremtid harselert av laksefiskeren og biologen Knut Altmann.

Og det var flere som er motstandere av at gruveselskapet Nussir ASA skal få deponere giftig avfall fra den planlagte gruvedriften i Repparfjord i Finnmark.

Motstanden mot deponering øker

Til tider ble det et ampert folkemøte i Hammerfest mellom de fremmøtte og Nussir ASA direktør Øystein Rushfeldt.

Dette syntes ikke direktøren noe om.

Folkemøte

En av de oppmøtte uttrykte sterk misnøye mot Nussir ASA direktøren under folkemøtet.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

En annen av de oppmøtte sa blant annet:

– Kommunale- og sentrale politikere, dem er i lomma på banditter sånn som jeg ser det i dag. Jeg var ikke klar over at det var så ille.

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldt

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Nussir ASA direktøren svarer.

– Personangrep eller skittkasting er selvfølgelig ubehagelig, sier Rushfeldt.

– Ikke rosenrød sky hele veien

Direktøren hadde ikke regnet med at det skulle være rosenrød sky hele veien, siden de har planer om å etablere industri i Norge.

– Men jeg føler meg relativt mer komfortabel her i dag og høre på flinke folk, sier Øystein Rushfeldt om folkemøtet.

Høyt innhold av kobber i fjorden

Jan Helge Fosså

Jan Helge Fosså

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Marinbiolog i Havinstituttet Jan Helge Fosså kommer med et varsku til de oppmøtte.

– Gruveavfallet som skal ut i Repparfjorden har et høyt innhold av kobber. Dette er giftig tungmetall som kan bety døden først og fremst for dyr og bunndyr, sier Fosså.

Her på Repparfjord i Finnmark planlegges det å deponere årlig 2 million tonn gruveavfall.

Repparfjord

Repparfjord i Kvalsund kommune

Foto: Dragan Čubrilo / NRK
Nils R. Pettersen

Nils R. Pettersen

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Nussir ASA planlegger å starte gruvedriften i år 2014, og da kan laksen få kobber som et alternativt næringsstoff.

Arrangør av folkemøtet er klar i sin tale om gruveplanene.

– Den her kampen her må vi vinne. Vi kan ikke godta at Repparfjorden legges død igjen. Det går ikke, sier arrangør Nils R. Pettersen.