Hopp til innhold

Avviser fiskeriavtalen

Sametingets største opposisjonsparti - NSR - sier nei til avtalen som presidenten og regjeringen ble enige om.

Sjarken på land

Avtalen mellom sametingspresidenten og regjeringen grunnstøtter på Sametinget (illustrasjonsfoto).

Foto: Piera Balto / NRK

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen.

Foto: NSR

– Av respekt for våre forfedre, med tanke på nåtiden og av omtanke for framtidige generasjoner kan vi ikke støtte en avtale som ikke er forankret i vår felles, historiske rett til fiske, skriver Geir Tommy Pedersen i pressemeldingen fra NSR.

9. mai i år ble sametingspresident Egil Olli og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen enige om en avtale som gir fjordfiskerne i lovfestet rett til fiske i de samiske områdene.

– Sier nei

NRK Sápmi fortalte i går at NSR sannsynligvis ville gå i mot avtalen. I formiddag kom bekreftelsen.

– NSR mener Sametinget ikke kan akseptere denne avtalen. Uenigheten om den historiske retten og om den samiske og lokale innflytelsen i forvaltningen er for stor, heter det i pressemeldingen.

Sametingspresident Egil Olli har stått hardt på for å få lovfestet de historiske rettighetene, men dette ble avvist av regjeringen. Likevel valgte Olli å støtte avtalen.

NSR mener det er lite igjen av det opprinnelige forslaget som ble lagt fram av Kystfiskeutvalget i 2008. Utvalget ble ledet av Carsten Smith.

– Det er beklagelig at så mange av de gode forslagene som Kystfiskeutvalget kom med er forkastet gjennom prosessen. Kompromisset sikrer på ingen måte sjøsamenes historiske rettigheter til fiske.

– Det blir ingen Finnmarksfiskelov eller regional forvaltning av fiskeressursene og heller ingen garanterte kvoter til kystbefolkningen. Dette medfører kort sagt at ikke ei hysa er sikra for framtiden, sier Geir Tommy Pedersen.

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK