Hopp til innhold

Fiskeri-drama på Sametinget

President Egil Olli nekter å si om han trekker seg dersom Sametinget sier nei til avtalen om fiskerirettigheter i Finnmark.

Sametingspresident Egil Olli og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

Sametingspresident Egil Olli og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i Varangerbotn 9. mai. Onsdag blir det folkemøte samme sted. Dit kommer president Olli og tidligere fiskeriminister Helga Pedersen.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg har ikke tenkt på de politiske konsekvensene for meg dersom Sametinget går imot avtalen, sier han til NRK.

Denne uken skal Sametingets næringskomité behandle avtalen mellom regjeringen og Sametinget. Om to uker avgjør plenum saken.

9. mai ble partene enige om en lovfestet fiskerett for fjord- og kystbefolkningen i den nordligste landsdelen. Konkret innebærer avtalen en tilleggskvote på 3.000 tonn til åpen gruppe.

– Stemmer imot

Sametingsrådet mener Sametinget må slutte seg til denne avtalen. Etter det NRK Sápmi kjenner til, vil Norske Samers Riksforbund (NSR) gå imot.

Det samme sier også Olaf Eliassen i Árja. Han representerer samme parti som visepresident Laila Susanne Vars.

Dermed risikerer sametingsrådet et nederlag, men presidenten vil altså ikke si noe om denne saken er så viktig at han stiller kabinettspørsmål.

– Det skal jeg ikke spekulere i, sier Olli.

Anbefaler avtalen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sa til NRK Sápmi at hun vil avvente på behandlingen i Sametinget før saken sendes videre til Stortinget. Hva som skjer dersom Sametinget sier nei, sa hun ingen ting om 9. mai.

Heller ikke presidenten vet konsekvensene av et nei fra Sametinget.

– Jeg vet ikke om regjeringen fremmer denne saken for Stortinget hvis Sametinget sier nei til avtalen, sier han.

En oversikt NRK Sápmi har utarbeidet, viser en dramatisk utvikling. I løpet av de 20 siste årene er tallet på fiskere i Finnmark halvert. Siden år 2000 og fram til 2010 har hver tredje fisker forsvunnet .

– Jeg håper at utviklingen kan snus. Derfor anbefaler jeg at vi godtar denne avtalen, og ber om at Sametinget slutter seg til den. Så får vi ta nye skritt i forhold til det vi ikke oppnådde nå, sier Egil Olli til NRK.

– Disse tiltakene vil kunne gi raske resultater for de sjøsamiske samfunnene. Folk er avhengige av en lov som sikrer deres livsgrunnlag, sier han.

Folkemøte onsdag

Onsdag blir det debatt om denne saken her i NRK Sápmi.

Folkemøtet arrangeres på Varanger Samiske Museum, og den sendes på nett-tv. Sendingen starter klokken 18.15.

Sametingspresidenten vil trolig bli presset til å svare om fiskerirettighetene er egnet til å stille kabinettspørsmål på.

I panelet er også tidligere fiskeriminister, nå nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

Programleder er Thor Thrane.

Korte nyheter

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bággosáhkohit Finnmárkoopmodaga

  Luonddudirektoráhta árvvoštallá bággosáhkohit Finnmárkkoopmodaga go eai leat čorgen boares fanasdivohaga Buođggáidnjárggas, Finnmárkkus.
  Nu čállá Mátta-Várjjat áviisa
  Luonddudirektoráhta oaivvilda ahte finnmárkkuopmodat guhte eaiggáduššá báikki dál, sis dat lea geatnegasvuohta čorget guovllu.
  FeFo ges čujuha ahte stáhtas dat lei eaiggátvuohta báikái, dalle go nuoskkiduvvui.

  FEFO vinter
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Ođđa soahtevuojániid Norgii

  Dál go Norga sádde soahtevuojániid Ukrainai, de fertejit seammás oastit ođđa vuojániid, oaivvilda ovddeš suodjalushoavda Harald Sunde. Norggas lea odne 36 soahtevuojána doaimmas, muhto ii leat vel čielggas galle dáin vuojániin sáddejit Ukrainai. Suodjalus lea guhká plánen lonuhit soahtevuojániid go vuojánat leat 40 jagi boarrásat.

  bjR6gQX_fi8
  Foto: Pavel Golovkin / AP