NRK Meny
Normal

Smith: – Jeg er meget skuffet

Toppjuristen som ledet Kystfiskeutvalget sier at Regjeringen ikke oppfyller sine folkerettslige forpliktelser med det dokumentet som nå foreligger.

Carsten Smith

Carsten Smith ledet Kystfiskeutvalget, som i 2008 leverte sin innstilling.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Hvis dette blir sluttresultatet så vil jeg anta at Sametinget kommer til å arbeide videre med retten til fiske, sier tidligere høyesterettsjustitarius Carsten Smith.

Smith ledet det såkalte Kystfiskeutvalget, som 18. februar 2008 leverte en utredning som belyser mange sider knyttet til fjord- og kystfisket i Finnmark. Utredningen bærer tittelen NOU 2008: 5 - Retten til fiske i havet utenfor Finnmark .

– Forpliktelser etter folkeretten

Carsten Smith mener at det Regjeringen la frem på mandag i Nesseby ikke gir finnmarkingene rett til fiske i havet rett utenfor sin stuedør.

Egil Olli og Lisbeth Berg-Hansen

Sametingspresident Egil Olli (Ap) og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) under mandagens pressekonferanse i Nesseby.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Ikke i den form og utstrekning som vi her taler om retten til fiske i havet. Det er noe mindre som foreslås i denne pressemeldingen (ekstern lenke). Jeg forventet noe mer. Jeg hadde nok forventet eller håpet sterkt at Regjeringen i større grad ville ha akseptert det som Kystfiskeutvalget enstemmig mente var forpliktelsene til den norske stat etter folkeretten, sier Smith.

Smith mener at Regjeringen her kommer med noen positive og noen negative ting.

– Jeg mener, så langt jeg kan lese denne pressemeldingen, at hvis vi sammenligner med Kystfiskeutvalgets utredning og standpunkt, så er denne pressemeldingen delvis positiv og delvis negativ, sier Smith.

– Både positivt og negativt

Carsten Smith mener at det er noen positive ting som må trekkes frem.

– Det positive er først og fremst at det nå skal bli lovfestet en rett til fiske. Videre det at denne retten da skal utstrekkes utover Finnmnark, som da var vårt utvalgs arbeidsområde, også til Nord-Troms og områder forøvrig i Troms og Nordland, som da faller innunder Sametingets tilskuddsordning, forklarer Smith.

Smith mener også at det er positivt med egne kvoter for fiskere i dette området.

– Jeg kan vel også si at man må ha med at når det gjelder tildeling av kvoter, så skal det legges vekt på «samisk bruk» og denne brukens betydning for de samiske områder. Man har også denne tilleggskvoten på 3.000 tonn til dette virkeområdet, sier Smith.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helga Pedersen og Carsten Smith

En smilende utvalgsleder Carsten Smith overleverte forslaget til daværende fiskeriminister Helga Pedersen på hennes hjemplass i Tana 18. februar 2008.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hva med den firemilssonen, som dere hadde foreslått?

– Den har forsvunnet fullstendig. Og om jeg skal nevne det negative ved pressemeldingen, slik man kan lese den, så er det jo først og fremst at retten til fiske etter denne utredningen går jo vesentlig videre enn det denne pressemeldingen gir uttrykk for. Og videre er det negativt at Regjeringen i følge pressemeldingen ikke anerkjenner fullt ut sine folkerettslige plikter, påpeker Smith.

Carsten Smith mener at fiskeriforvaltningen er en god del uthulet i forhold til det forslaget Kystfiskeutvalget kom med.

– Når man kommer inn på denne regionale fiskeriforvaltningen, som utvalget hadde lagt stor vekt på, så er det lite igjen av det. Det er en fiskerinemd, fjorfiskenemd, som skal opprettes. Og det ser ut til at den bare skal ha en rådgivende myndighet og den skal slett ikke ha et arbeidsområde slik som den fiskeriforvaltningen vi foreslo, sier Smith.

Men hvor viktig er det å få stadsfestet de folkerettslige forhold her?

– Det er selve rettsgrunnlaget for retten til fiske. Så for Kystfiskeutvalget var dette selve grunnmuren for den innstillingen vi her avga, understreker Carsten Smith.

Konsultasjoner Kystfiskeutvalget

Fiskere fra flere plasser i Finnmark hadde møtt opp for å få med seg mandagens konsultasjoner mellom Regjeringen og Sametinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK