NRK Meny
Normal

NSR med brakmåling – samtidig mister AP stemmer

Om det var valg på Sametinget i morgen ville NSR være klart størst. Sametingspresident Vibeke Larsen (AP) tror at det er en straff fra velgerne.

Aili Keskitalo med hendene i fold i Sametingets plenumssal

BYKSER FRAM: Hun ba for sitt politiske liv under forrige plenumssamling på Sametinget, men måtte gå. Nå viser meningsmålingene at NSR fosser frem.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Norske Samers Riksforbund, sammen med Felleslista til NSR og Samefolkets parti, går opp fra 29,5 prosent til 40,6 prosent i en ny meningsmåling, som Sentio Research Norge AS har gjort for NRK Sápmi.

Tilsammen 11,1 prosent.

Dermed ville partiet til Aili Keskitalo seilet opp som en klar vinner, om det var valg nå.

Forrige måling ble gjort i september, da knuste AP alle de andre partiene, men går nå tilbake med 2,6 prosent, til 28,2 prosent.

– Dette er svært spennende tall! Og etter det jeg kan erindre, så har vi aldri hatt så gode målinger før, så dette er inspirerende, sier en særdeles fornøyd Aili Keskitalo.

Sametingsvalgmåling desember 2016

Parti

September 2016

Desember 2016

Differanse

AP

30.8

28.2

-2.6

Árja

4.1

4.1

0.0

Fastboendes liste

1.3

0.8

-0.5

Felleslista NSR/SPF

6.6

8.1

1.5

Fremskrittspartiet

8.3

6.5

-1.9

Høyre

9.2

5.4

-3.9

Johttisápmelaccaid listu

3.2

2.3

-0.9

Nordkalottfolket

3.6

4.3

0.7

Norske Samers Riksforbund

22.9

32.5

9.5

Senterpartiet

3.6

3.1

-0.4

Åarjel-Saemiej Gielh

1.2

0.8

-0.3

Andre

5.1

3.8

-1.3

MENINGSMÅLING: Det er Sentio Research Norge AS som har gjort meningsmålingen på oppdrag fra NRK Sápmi.

Grunnen til at tallene fra Samefolketsparti og NSRs fellesliste, og NSR, slås sammen, er at disse to partiene stiller med fellesliste i noen av Sametingets valgkretser.

Forstår straffen

Under Sametingets siste plenumssamling i år oppstod det dramatikk på Sametinget. Da ble NSR-«regjeringen» kastet. Med Vibeke Larsen og Arbeiderpartiet i spissen, fikk man et nytt sametingsråd bestående av AP, Høyre og Árja. Larsen ble valgt til president.

Hun tror denne målingen er en slags straff fra velgerne.

Vibeke Larsen

TOK OVER: Vibeke Larsen (AP) tok nylig over makten på Sametinget. Til tross for nedgang, gjør presidentens parti gjør det fortsatt bedre på partibarometeret enn under forrige valg.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Når vi går ned på partimålingene, så vil jeg jo si at vi på en måte blir straffet. Jeg forstår jo også det, for det har jo vært et veldig mediekjør og vi har ikke kommet tydelig nok fram med vårt budskap, innrømmer sametingspresident Vibeke Larsen (AP).

Halvparten vil ha Keskitalo

Også på spørsmålet i meningsmålingen om hvem som egner seg best som sametingspresident, er Keskitalo noen hestelengder foran Larsen.

Hele 54,3 prosent svarte Keskitalo, mens 12,3 prosent svarte Larsen.

Den nyinnsatte presidenten ser på det som en utfordring.

– Jeg har vitterlig noe å strekke meg etter. Det ser jeg, og det er jo bra at Aili har god stemning hos det samiske folket, og jeg tenker at jeg skal iallfall gjøre mitt for å jobbe for det samiske folket utover, sier Larsen.

Støtten i meningsmålingen er noe Keskitalo setter stor pris på.

– Det er fint å føle at jeg har støtte og har tillit fra folket, selv om dem på Sametinget ikke har tillit til meg, så er dette gledelig for meg, sier den tidligere sametingspresidenten.

Begge klare for å jobbe videre

Både Larsen og Keskitalo ser fram mot valget i 2017.

– Ja vi har gått noe tilbake på meningsmålingene, og så mye som det har stormet de siste to ukene, så hadde jeg trodd at det skulle være mer. Jeg er optimist, men vi har en jobb å gjøre, sier Vibeke Larsen.

– Vi er i en god tendens, men vi må ikke glemme at det er lenge til valgene, og vi må jobbe godt fremover mot valgene for å holde på velgerne, sier Aili Keskitalo.