Sametingsvalgmåling: Ap knuser samtlige

Om det var valg på Sametinget i morgen ville Arbeiderpartiet være valgvinnere, mens Høyre også ville gjort et brakvalg, viser meningsmåling.

Lars Filip Paulsen og Vibeke Larsen

Ap-Vibeke: – Inspirerende, sier parlamentatisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe. Lars Filip Paulsen (H) går også fram i meningsmålingene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Arbeiderpartiets sametingsgruppe går opp fra 20,8 prosent til 30,8 prosent i en ny meningsmåling, som Sentio Research Norge AS har gjort for NRK Sápmi.

Dermed går de mest frem av alle partiene, mens partiet Árja er den store taperen.

– Det er inspirerende at vi øker og er på over 30 prosent, så det er til stor inspirasjon til det valgåret vi er inne i nå, sier parlamentarisk leder i Sametingets Arbeiderparti-gruppe, Vibeke Larsen.

Helga Pedersen skal jo inn på Sametinget, tror du dette er en slags Helga-effekt?

– Det kan godt tenkes at det er en slags Helga-effekt, men vi tar gjerne i mot alle typer effekter for partiet sin del, uansett så er det en gledelig fremgang for arbeiderpartiet.

Larsen har tidligere uttalt at Pedersen er på kollisjonskurs med Aps sametingsgruppe, og hun må oppdatere seg i samepolitikken og fiskerispørsmål.

Også nåværende NSR-sametingspresident, Aili Keskitalo, tror Helgas sametingsplaner kan ha innvirkning:

Helga Pedersen

Helga Pedersen har sagt ja til å stille for Ap til neste års sametingsvalg. Og det tror Vibeke Larsen kan være med på å øke oppslutningen om partiet sitt.

Foto: Marte Lindi

– Det kan nok hende, spesielt siden hun har fått så mye oppmerksomhet siden hennes kandidatur ble offentliggjort.

Ap mest fram

I en gallup for september utført av Sentio Research Norge AS for NRK Sápmi er det Ap som går mest fram i forhold til sametingsvalget i 2013.

Med hele 10 prosent, til 30,8 prosent.

Høyre gjør det nest best, og går fram med 2,4 prosent, til 9,3 prosent.

Høyre er overrasket

– Jeg er faktisk litt overrasket over at Høyre får over ni prosent på denne målingen!

Er den umiddelbare positive reaksjonen til Høyres parlamentariske leder på Sametinget, Lars Filip Paulsen.

– For ved valget i 2013 hadde vi bare en oppslutning på 6,9 prosent, og jeg tenker jo at når Høyre sitter i regjering at man får litt regjeringslitasje, så jeg er positivt overrasket.

Høyre har også de mest lojale velgerne viser målingen. Alle de spurte som stemte Høyre ved forrige valg vil også gjøre det nå.

– Historisk beste for NSR

Også NSR sammen med Felleslista NSR/SFP går fram. Med 1 prosent, til 29,5 prosent.

Dermed er NSR sammen med Ap omtrent like store.

Tråante 2017

Også sametingspresident Aili Keskitalo (Nsr) har grunn til å være fornøyd med meningsmålingen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Jeg er fornøyd med at vi går fram både prosentvis, og med antall mandater, samtidig som vi styrer Sametinget i mindretall, sier Aili Keskitalo.

Hun tror tallene er bra for valgforberedelsene.

– Og etter det jeg kan minnes er dette de beste tallene vi har hatt siden jeg begynte i samepolitikken.

Både Keskitalo og Larsen mener det er positivt at det er de store partiene som stikker av med mandatene. Henholdsvis 14 til Keskitalo, og 15 til Larsen.

Mandatberegningen i partibarometeret for september 2016 er svært usikre.

– Det er de to store som tar mandater i denne meningsmålingen, så det synes jeg jo er bra, sier Larsen.

– Det er positivt at velgerne har så klare alternativer, da blir det lettere å velge, mener Keskitalo.

De små mister velgere

Samtidig som de to store går fram, sammen med Høyre, så går samtlige av de mindre partiene tilbake.

Hardest går det utover Árja. Fra 11,4 prosent i 2013, til 4,1 prosent i septembermålingen. De ville dermed mistet 3 av sine 4 mandater.

Partibarometer, september 2016. Endringer fra 2013.

Valg 2013

Måling sept 2016

Differanse

Parti

% stemmer

mandat

% stemmer

mandat

+/- prosent

Arbeiderpartiet

20,8

10

30,8

15

+10,0

Árja

11,4

4

4,1

1

-7,3

Fastboendes liste

2,6

1

1,3

-1,3

Felleslista NSR/SFP

4,6

2

6,6

3

+2,0

Fremskrittspartiet

8,8

2

8,3

2

-0,5

Høyre

6,9

2

9,3

4

+2,4

Flyttsamelista

3,3

1

3,2

1

-0,1

Nordkalottfolket

4,3

3

3,6

1

-0,7

Norske Samers Riksforbund

23,9

11

22,9

11

-1,0

Senterpartiet

4,7

0

3,6

-1,1

Åarjel-Saemiej Gielh

2,0

2

1,2

1

-0,8

Andre

6,4

1

5,1

-1,3

Mandatberegningen er svært usikker på grunn av regler for forskjellige mandatfordelinger i enkelte valgkretser.